The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 51. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27292

1941 Wdowy pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk) i znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.Iax2, IIIax2
300 PLN
SOLD
27293

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y2 (nakład 1000 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.Iay2
80 PLN
SOLD
27294

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja Krawczyk z opisem Schmutz.

Fi.Iaz3
200 PLN
27295

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 9s i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
2 500 PLN
27296

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIau
140 PLN
27297

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorach brązowym i brunatnożółtym - według Machowskiego odmiany III.A.b. i III.C.b. (Fi. niekatalogowana), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
360 PLN
27298

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIax2
60 PLN
SOLD
27299

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIaz3
160 PLN
27300

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z3 (nakład 2000 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
100 PLN
SOLD
27301

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
80 PLN
SOLD
27302

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis 6Iax1 (13v 2b) Schmutz.

Fi.VIax1
170 PLN
27303

1942-45 Komplet czystych znaczków i bloków Woldenbergu, z widocznymi na skanie odmianami i z niezeskanowanymi 36a+b, wszystkie w bardzo dobrym stanie, z gwarancjami ekspertów Schmutz i inni.

Fi.1-51, U1, D1-6, B
5 800 PLN
27304

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy, co bardzo rzadkie na tekturce z opakowań papierosów.

Fi.1, 6 P
1 200 PLN
27305

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim cienkim z błędem "przerwana ramka i napis", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1ax2
150 PLN
27306

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 1253 sztuki), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax2
100 PLN
SOLD
27307

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ax2
100 PLN
SOLD
27308

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, fałdki w papierze powodują powstawanie białych kresek, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
80 PLN
27309

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, dwa znaczki w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim cienkim - skrajnie ciemny ze zbioru i z dodatkową adnotacją o nietypowym druku członka komisji pocztowej ppor.St.Megiela, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1bx2
300 PLN
27310

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 (nakład 211 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1cx2
200 PLN
SOLD
27311

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 211 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1cx2
250 PLN
27312

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, dwa znaczki w kolorze zielononiebieskim na papierze białym gładkim cienkim, lewy o odcieniu bardziej niebieskim z dodatkowym opisem według Machowskiego (IDa), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1dx2
300 PLN
27313

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 (nakład 957 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1dx2
100 PLN
27314

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze x2 (nakład 1445 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.2ax2
100 PLN
SOLD
27315

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, o jasnym odcieniu i nieostrym rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2ax2
90 PLN
27316

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 1173 sztuki), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.2cx2
100 PLN
SOLD
27317

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis według Machowskiego (IICa) Schmutz.

Fi.2cx2
110 PLN
27318

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 1014 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
100 PLN
SOLD
27319

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ax2
90 PLN
27320

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.3ay2
240 PLN
27321

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze żółtobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3eu
90 PLN
SOLD
27322

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze żółtobrązowym na papierze x3 (nakład 175 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.3ex3
300 PLN
27323

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze żółtobrązowym na papierze x3 (nakład 175 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.3ex3
300 PLN
27324

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze jasnobrązowym na papierze u (nakład 981 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3fu
120 PLN
27325

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, rzadki znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze szarym gładkim średnim, na karcie pocztowej z pełnym tekstem, wysłanej 8.5.42 - dzień po oficjalnym wprowadzeniu tego wydania do obiegu; znaczków II wydania niezwykle rzadko używano do opłacania przesyłek, zwłaszcza niefilatelistycznych; tu piękny przykład właściwego użycia znaczka o niewielkim nakładzie - 208 szt; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; z medalowej kolekcji Oivinda Bohna z Norwegii; gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.3IIy2
3 600 PLN
SOLD
27326

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4ax2
90 PLN
SOLD
27327

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze szarym gładkim bibułkowym i co niespotykane przez pomyłkę wynikającą z prześwitywania rysunku skasowany od spodu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4ay1
160 PLN
27328

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4ay1
90 PLN
27329

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4ay1
100 PLN
SOLD
27330

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze cynobrowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4bx2
90 PLN
SOLD
27331

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze szarym pergaminowym (nakład 185 szt.), to jedyny znaczek poczty obozowej na tym rodzaju papieru, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4by3
350 PLN