Page:
Foreign Postage on Polish territory
Poz# Features Catalog Description Actual price
12175

Mi.5X 

1853 I wydanie Austrii - znaczek wydrukowany na pozaginanym papierze !!! 9 kr. - frankatura pojedyncza - po odklejeniu i rozprostowaniu papieru uzyskalibyśmy wspaniały błędnodruk z rysunkiem poprzecinanym niezadrukowanymi paskami papieru; list z pełną treścią wysłany 16.IX ze Lwowa do Steyr; znaczek bardzo ładnie cięty, dodatkowo owalny z ozdobnikami stempelek nadawcy; na odwrocie stemple: przejściowy Wiedeń i odbiorczy Steyr; bardzo ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN
12176

1855 obwoluta listu wysłanego z C.K. regimentu ułanów stacjonującego w Peszcie na Węgrzech 7.9.1855 do Pressburga (Bratysławy) gdzie dotarł w tym samym dniu, tam został przekierowany do Wieliczki gdzie dotarł 20.9.1855 prze Kraków (14.9.), list jako wojskowy był zwolniony z opłaty pocztowej (adnotacja Exoffo), dekoracyjny obieg pocztowy.

400 PLN
12177

Mi.4Y 

1855 I wydanie Austrii - 6 kr. frankatura wielokrotna - dwa egzemplarze użyte na formularzu pocztowym !!! jeden bezpośrednio, drugi na dodatkowej adnotacji ze Lwowa, recepis zwrotny wysłany 19.I ze Lwowa do Tarnowa; znaczki krótko cięte u góry; nietypowe zastosowanie znaczków tego klasycznego europejskiego wydania; bardzo ciekawa całość.

1 000 PLN
12178

Mi.10 

1858 obwoluta listu z Ostrowa 1.12 ze stemplem numerowym 1111 do Krotoszyna.

180 PLN
12179

1861 po, austriacka całostka - koperta (format 147 x 85 mm) za 5 kr. wysłana 26.11 z Krakowa do Mysłowic, na odwrocie stempel austriackiego urzędu granicznego w Szczakowej i pruski odbiorczy Mysłowic (Myslowitz), całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN
12180

Mi.17, 23 

1861 zestaw 5 gazet (krakowski "CZAS"), których wysyłkę opłacono austriackimi znaczkami gazetowymi wydań z 1858 i 1861 roku, znaczki częściowo krótko cięte, kompletne przesyłki w ogólnie dobrym stanie zachowania - kopalnia wiedzy o tamtych czasach; bardzo wysoka wycena katalogowa (Mi. ponad 4000 euro!!!).

600 PLN
12181

1867 gazeta Gwiazdka Cieszyńska, która to ukazywała się raz w tygodniu w sobotę z austriackim znaczkiem gazetowym doręczona w Nowym Sączu, gazeta spękana i pożółkła.

120 PLN
12182

Mi.37I 

1867 ZAŁOŹCE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, czytelnie unieważniony rzadkim polskim miejscownikiem w Załoźcu.

100 PLN
12183

Mi.37I 

1867 GRZYMAŁÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, czytelnie unieważniony rzadkim polskim miejscownikiem w Grzymałowie.

100 PLN
12184

Mi.37I 

1867 TARNOPOL, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Tarnopolu.

15 PLN
12185

1870 obwoluta listu z Lutomiersk do Łodzi, stempel Lutomierska typu IIIA, stempel odbiorczy na odwrocie.

120 PLN
12186

Mi.42 

1873 lwowska gazeta "SŁOWO" w języku rosyjskim, której wysyłkę opłacono austriackim znaczkiem z podobizną Merkurego w typie I "grober druck", fotoopinia Schmutz.

400 PLN
12187

Mi.37I 

1875 VI wydanie Austrii, 5 kr. - frankatura wielokrotna (dwie parki), list polecony "za rewersem", wysłany 6.VII z Bochni do Brzeska, stempelek polecenia "RECOM" i numer przesyłki "6"; na odwrocie naparstkowy kasownik odbiorczy i pieczęć lakowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
12188

Mi.P4 

1875 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta za 4 kop. przeznaczona do korespondencji miejscowej; słabszy stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia); sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

120 PLN
12189

Mi.P2a 

1875 karta pocztowa za 5 kop. wysłana 18.XI z Rygi do miejscowości Felin (obecnie Viljandi w Estonii), kasownik odbiorczy na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
12190

1877 obwoluta listu z Kalisza do Gdańska.

20 PLN
12191
Mi.37I 

1878 STANISŁAWÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Stanisławowie.

15 PLN
12192

Mi.P5 

1882 karta pocztowa za 3 kop., datowana "18/4 82 Station Kowal", wysłana 6.4 do Włocławka, przesłana wagonem pocztowym nr.27 relacji Warszawa-Aleksandrów - kasownik POCZTOWY WAGON ( ) No.27 z wyróżnikiem "7", znak opłaty skasowany nieczytelnie odciśniętym datownikiem, kasownik odbiorczy Włocławek na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
12193

Mi.U30C 

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop., rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalne ślady podlepek na odwrocie).

60 PLN
12194

Mi.P6 

1884 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślady podlepek na odwrocie).

50 PLN
12195

Mi.P8 

1886 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

60 PLN
12196

1886 kartka huty szkła w Majdanie Górny wysłana z Słobódki Leśnej w pow. Stanisławowskim na Morawy.

40 PLN
12197

Mi.U33A 

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop., rozmiar: 145x81mm; bardzo dobry stan zachowania; sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

70 PLN
12198

Mi.U35B 

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 20 kop., rozmiar: 145x120 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

80 PLN
12199

Mi.U32A 

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop., rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

75 PLN
12200

Mi.U34A 

1889 koperta wysłana 1.VI.1890 z Suwałk do Lisbony!!! niezwykle rzadki, choć w Europie, kierunek wysyłki; datownik pośredni Preny z 2.VI i kasownik odbiorczy LISBOA, całość w dobrym stanie zachowania, sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

500 PLN
12201

Mi.P10 

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (niewielki ślad podlepki na odwrocie).

50 PLN
12202

Mi.K3 

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 10 kop., krawędzie z pełną oryginalną gumą, dobry stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia); sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

100 PLN
12203

Mi.K1 

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 5 kop.; krawędzie z pełną oryginalną gumą, bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślad podlepki na odwrocie).

60 PLN
12204

Mi.P13 

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; słabszy stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia, prawy górny róg nadgięty); sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

20 PLN
12205

Mi.S4B 

1891 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 2 kop., rozmiar: 177x444mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).

150 PLN
12206

1891 list z Zabrza do Berlina.

30 PLN
12207
Fi.2
Mi.K19 

1896 sekretnik z napisami w języku niemieckim, polskim i ukraińskim, wysłany 17.11 z Sanoka do miejscowości Jasienica, znak opłaty unieważniony bardzo ładnie odciśniętym kasownikiem rusztowym, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w słabszym stanie zachowania; sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

100 PLN
12208

1896 list urzędowy z Koszalina.

15 PLN
12209

1896 list z rzadkim kasownikiem pociągu na trasie Berlin Krzyż Słupsk adresowany do Łobrzenicy - Labsens.

35 PLN
12210
Fi.Ibx
Mi.1bB 

1898 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy - 17 1/2 Kr. w kolorach niebiesko fioletowym/czarnym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia (Fi.300.-) wysłanym 13.IV z Jarosławia do miejscowości Szówsko.

200 PLN
12211


Mi.42II/III 

1899 CIESZYN, pasek pięciu austriackich znaczków gazetowych za (1)kr. wydania z 1867 roku, unieważniony dwujęzycznym miejscownikiem w Cieszynie.

160 PLN
12212

Mi.72 

1900 patriotyczna widokówka z fragmentem tekstu Mazurka Dąbrowskiego, wysłana 1.X z Krakowa do Ołomuńca, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; temat - NAPOLEON, PONIATOWSKI.

80 PLN
12213

Mi.P14 

1900 karta pocztowa wysłana 24.XI/11.XII z Warszawy do Algierii !!! rzadki, nietypowy kierunek wysyłki, doskonała odbitka rusztowego stempla nadawczego, kasownik odbiorczy Algier 30.XI, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
12214

1900 rzadka litograficzna widokówka z Warszawy do Wiednia, piękny widok stolicy z XIX wieku, bardzo dobry stan zachowania

140 PLN