The auction will start on 21.06.2024

Auction 49. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14559

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
14560

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi.1060.-).

Fi.1-125, D1-5, U1-3
800 PLN
14561

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

Fi.1-125 ex., D1-5,
380 PLN
14562

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
14563

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

Fi.1-13, 40-51, 52-5
110 PLN
14564

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 29.VIII.1940 z Warszawy do Krakowa, stempelek Rady Głównej Opiekuńczej.

Fi.3
50 PLN
14565

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 28.II.1940 z Warszawy do Wilna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym polskim przedwojennym wirnikiem, stempelek cenzury królewieckiej.

Fi.7
120 PLN
14566

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy, wysłana 8.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Grójca do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, na odwrocie pozostałości taśmy klejącej, ogólnie bardzo dobry stan zachowania; ciekawostkę stanowi wykorzystanie jako karty, polskiego formularza poczty polowej!

Fi.7
120 PLN
14567

1939 I wydanie przedrukowe - frankatura dwukolorowa, polecona karta wysłana 9.VIII ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie do miejscowości Rubieżewicze; kasownik odbiorczy, cenzury; słabszy stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.

Fi.8, 9
120 PLN
14568

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, znaczek z dolnym marginesem unieważniony kasownikami prowizorycznymi; przesyłka poszukiwała adresata, liczne adnotacje na odwrocie.

Fi.9
120 PLN
14569

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Miechowa do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienstpost Osten/ MIECHOW" z dostawioną datą "10.Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.VP226I 
250 PLN
14570

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen. użyty na terenie GG, polska karta pocztowa, wykorzystana jako formularz, ofrankowana znaczkiem niemieckim i wysłana 20.XII z Warszawy do Pruszkowa; znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem.


Mi.520 
200 PLN
14571

1939 karnet okolicznościowy z kasownikiem z Krakowa z okazji utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.


25 PLN
SOLD
14572

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
80 PLN
14573

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr."długie e" wysłana 29.II.1940 z Krakowa do Radomia; idealny stan zachowania (Mi.100 euro).

Fi.Cp1II, 1, 3
200 PLN
14574

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
100 PLN
14575

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr. obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.235 euro).

Fi.Cp2I-II
450 PLN
14576

1939 polska karta pocztowa użyta jako formularz przez urzędnika niemieckiego, wysłana 28.11 z Krakowa do Halle, przekreślony znak opłaty unieważniono datownikiem KRAKAU 1 z wyróżnikiem "c", na górze karty dopisek "Deutsche Dienstpost", w adresie nadawcy podano urząd Kraków 3, pieczęć urzędowa wysyłającego z godłem III Rzeszy "Militärbefehlshabe ... Postbeauftragte de ..."; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania niemieckiej poczty okupacyjnej, doskonały stan zachowania.

Fi.Cp78I
800 PLN
14577

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
14578

1940 wycinek z rzadkim kasownikiem okolicznościowym targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem a.

Fi.5a
100 PLN
14579

1940 wycinek z rzadkim kasownikiem okolicznościowym targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem b.

Fi.5b
80 PLN
14580

1940 "RADOMER HERBSTMESSE" bardzo rzadki kasownik okolicznościowy z wyróżnikiem "b" na oryginalnej bankowej korespondencji !!! karta pocztowa, wysłana 10.X z oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Radomiu do Buska; ostemplowanie, wyjątkowo rzadko spotykane na przesyłkach nie inspirowanych filatelistycznie; doskonały stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.5b, 17, 21
600 PLN
14581

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.6a-d
100 PLN
14582

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.6b
20 PLN
14583

1940list polecony z Krakowa 13.VIII.40 do Pragi.

Fi.7, 9, 18
50 PLN
14584

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami w pięknym stanie.

Fi.14-39 (28)
360 PLN
14585

1940 II wydanie przedrukowe, nadruk "General Gouvernement / gapa / 24 GR. 24" na polskim znaczku za 25 gr. - odmiana "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech (Mi.600 euro), w pięknym czworobloku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
1 200 PLN
14586

1940 kartka z Radomia 10.10.40 z rzadkim kasownikiem okolicznościowym targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem b, kartka właściwie opłacona z pełna treścią na odwrocie.

Fi.17, 20, 5b
650 PLN
14587

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 2/5 gr. z błędem na poz.91 "wklęsła podstawa lewej cyfry 2", gwarancja.

Fi.17v
30 PLN
14588

1940 "1. KRAKAUER MUSTERMESSE 1940" - znaczki wydania przedrukowego ostemplowane 6.12 efektownym kasownikiem okolicznościowym na kopercie listu z Krakowa do Warszawy.

Fi.18, 19; 7
70 PLN
14589

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4", piękny stan, bardzo wysoka wycena (Mi.120 euro), gwarancja.

Fi.18x
Mi.18I 
180 PLN
SOLD
14590

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 6/10gr. z błędem z pierwszej kolumny "zaokrąglony ogonek lewej cyfry 6", gwarancja.

Fi.19s
20 PLN
SOLD
14591

1940 list polecony z Krakowa 16.XI.40 do Czech, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.21, 22, 24
60 PLN
14592

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz, sprzedawany w takiej formie w urzędach pocztowych.

Fi.23
20 PLN
14593

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
50 PLN
14594

1940 kartka okolicznościowa ze stemplem zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
30 PLN
SOLD
14595

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
14596

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 30/5 gr. z błędem na poz.99 "przecinek nad lewą cyfrą 3" (Mi.120 euro), gwarancja.

Fi.30s
Mi.30II 
240 PLN
14597

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 16/15 gr. z błędem na poz.10 "uszkodzona lewa cyfra 1" (Mi.80 euro), gwarancja.

Fi.34s
Mi.34II 
120 PLN
SOLD
14598

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr - frankatura pojedyncza, widokówka datowana 3.6.1941 Rudnik, wysłana do Radomia, znaczek unieważniony kasownikiem zastępczym (?); ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia wokół znaczka).

Fi.43
80 PLN