The auctions ends in:

Page:
Pre-stamp period
Poz# Features Catalog Description Actual price
12096

1594 kompletny list datowany 3.I.1594 do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, nadawcą jest Stanisław Barzy hrabia Korczak, który po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nim zamek w Wiśniczu, który w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu - Sebastianowi Lubomirskiemu, uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w bardzo dobrym stanie zachowania z wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z dokładnym współczesnym odpisem treści listu !!! wspaniały dokument historyczny w bardzo dobrym stanie zachowania, mający ponad 400 lat!!!

1 500 PLN
12097

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list z okresu Księstwa Warszawskiego, wysłany 20.X z miejscowości Omickau (okolice Wrocławia) do Francji, przez podoficera 34 pułku piechoty liniowej 1 dywizji pod dowództwem generała Ludwika Suchet wchodzącej w skład V korpusu, który po zakończonej pokojem w Tylży kampanii w Polsce, został dyslokowany na Śląsk; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No.15 GRANDE ARMEE, dodatkowo na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta; słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN
12098

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 9.I z Warszawy, adresowany do znanego wydawcy Levrault w Strasbourgu; czerwona odbitka kasownika nadawczego - No.9 GRANDE ARMEE - 2 dywizja 4 korpus gen.Levala, dodatkowo na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

2 400 PLN
12099

1820 list wysłany 26.II z Kurnika do Poznania, idealnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "Kurnik" (Feuser 150.- euro), dopisek "Interes Dekanalny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN
12100

1823 list ze stacji pocztowej w miejscowości Knichenicze leżącej na Trakcie Bukowieńskim, wysłany 8.VIII do Lwowa, owalny stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 75.- euro); z kolekcji S.Rosińskiego.

250 PLN
12101

1823 koperta z listem w środku z Krakowa do Wielkiej Woli.

270 PLN
SOLD
12102

1823 kompletny list z Warszawy, stempel Warszawy typu IA.

40 PLN
12103

1824 list wysłany 27.V z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości nadania i data wpisane ręcznie, adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej "3 3/4", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.

60 PLN
12104

1828 (?), list wysłany 17.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, adresowany do Józefa Nikorowicza, który w grudniu 1827 został w dramatycznych okolicznościach wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa, czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej; w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB (389d), adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych, na odwrocie pieczęć lakowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

450 PLN
12105

1829 kompletny listu z Piotrkowa do Makuszyna, stempel Piotrkowa typ IB, stempel "Interes Rządowy".

100 PLN
12106

1829 kompletny listu z Radomia do Nowego Miastaa, stempel Radomia typ IIIC, stempel "Interes Rządowy".

50 PLN
12107

1830 około formularz kolejowy z Suwałk, stempel typu IB.

60 PLN
SOLD
12108

1830 list (koperta) wysłany z Sanoka do Lwowa, charakterystyczny jednowierszowy stempel nadawczy z "odwróconym N", wpisana kredką wysokość opłaty pocztowej "8", dwuwierszowy łukowy stempel odbiorczy "Lemberg 4 Mar 830"; pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania;

1835 list wysłany 23.XI z Krosna do Lwowa, charakterystyczny jednowierszowy stempel nadawczy z "odwróconym N", dwuwierszowy "pisany" stempel odbiorczy Lwów 27.XI, pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 000 PLN
12109

1830 kompletny list z Kielc do Raby, stempel Kielc typu IA.

50 PLN
12110

1831 cholera - dezynfekowana przesyłka z czasów epidemii szalejącej w Bydgoszczy, list wysłany 11.X do Krotoszyna (Krotoschin), nerkowy stempel nadawczy; zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami list został przeperforowany i poddany dezynfekcji co potwierdzono odciskając owalny stempelek "SANITAETS/ STEMPEL" (Feuser 400.- euro); na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem "KROL: PRUSKA REGENZYSA w BYDGOSZCZY"; przesyłki z okresu epidemii są dzisiaj dosyć rzadko spotykane, ponieważ w większości przypadków listy po przeczytaniu palono; bardzo dobry stan zachowania; dodatkowo (nie liczony) list wysłany 11.X.1839 z Poznania; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 200 PLN
12111

1833 list wysłany z Markuszowa do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, list opłacony w połowie przez nadawcę (adnotacja "15g" czarnym atramentem) i w połowie przez adresata (adnotacja niebieskim atramentem "15"), w lewym dolnym rogu dopisek "poste restante"; bardzo dobry stan zachowania;

1847 list wysłany 26.II z Markuszowa do Warszawy, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, stempelek FRANCO z wpisaną wysokością opłaty pocztowej "16 1/2/"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Gryżewski;

1856 list wysłany 18.IV z Biłgoraja do Warszawy, czerwony stempel nadawczy typu IIA z dopisaną w formie ułamka datą wysyłki, adnotacje dotyczące wysokości opłaty, stempel odbiorczy Warszawa typu IIIC; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 000 PLN
12112

1833-1834 GAZETA LWOWSKA dwa egzemplarze z idealnie odbitymi sygnetami gazetowymi Lwowskiej Dyrekcji Pocztowej o nominale 1 Kreuzera z 1833 i 1834 roku; sygnety, czyli pocztowe stemple gazetowe zostały wprowadzone w Galicji w 1802 roku, ustanowiono wtedy opłaty tzw. stemplowo-gazetowe m.in. od gazet, uiszczenie opłaty potwierdzano poprzez ostemplowanie gotowego wydawnictwa sygnetą; stemple te są prekursorami znaczków gazetowych; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN
12113

1833 list z pełną treścią z Andrychowa, wysłany 7.XII z Wadowic do Troppau (Opava), ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 120.- euro), na odwrocie słabiej odbity kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowane: Kopecki i AK; z kolekcji S.Rosińskiego.

400 PLN
12114

1834 list wysłany z Drohobycza do Lwowa, bardzo czytelna odbitka dwuwierszowego stempla nadawczego "DROHOBICZ" z datą "12 Oct 1834" wprowadzonego do eksploatacji w 1834, czerwona adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki "1/2 L" (pół łuta); na odwrocie dwuwierszowy łukowy stempel odbiorczy i pieczęć lakowa nadawcy;

1839 list wysłany z Przemyśla do Lwowa, bardzo czytelna odbitka dwuwierszowego stempla nadawczego "Przemysl" z datą "31 Marz 1839" z charakterystyczną literą "z" - wprowadzonego do eksploatacji w 1839; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN
12115

1835 list z pełną treścią wysłany 26.VI z Wiednia do Tarnowa, stempelek "Franco tutto", dopiski czerwoną kredką "6" i "1 1/2", na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
12116

1836 list z miejscowości Gliniany do Lwowa, datowany 24.X, wysłany ze stacji pocztowej w miejscowości Podchajczyki leżącej na Trakcie Brodzkim, stempel nadawczy "PODHAYCZIKI" w ramce (Adamczyk/Bartke 65.- euro), dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Exoff/ franco tuto", na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy z datą "5 NOV 1836"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

240 PLN
12117

1837 list wysłany 16.II ze Służewa do Włocławka, stempel nadawczy "SŁUŻEW" typu IB, dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "S(łużba). C(ywilna). R(ządowa).", bardzo dobry stan zachowania;

1860 list pieniężny wysłany 29.I z Kleczewa do Witkowic (adnotacja "W środku rubli dwa"), świetnie zachowana pocztowa pieczęć lakowa "STACYA POCZTOWA KLECZEWO" z koroną i trąbką pocztową, ozdobny stempel nadawczy typu IIIF, obliczenia wysokości opłaty, stempelek FRANCO, stemple tranzytowe: Słupca typu IIIC, Konin typu IXA i graniczny Strzałkowo, stempel nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN
SOLD
12118

1838 PORTO, list na koszt adresata, wysłany 14.X z Warszawy do Łęczycy, adnotacja "Porto od K(omisa)r(za)o(kręgu)maz(owieckiego)", dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr. (list 1 łutowy); okrągły stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 19,5 mm, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "14/10" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)30"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.

450 PLN
12119

1838 list wysłany 24.IV ze Skoczowa do Żywca, czytelna i wyraźna odbitka ozdobnego stempla nadawczego "SKOTSCHAU";

1828 list wysłany 30.XII z Żywca (adnotacja pocztowa "a Zywiec") przez Bielsko do Lwowa, czytelna i wyraźna odbitka ozdobnego stempla urzędu nadawczego "BIELITZ"; adnotacje pocztowe; bardzo dobry stan zachowania; ozdobne ostemplowania oprócz wysokiej ceny rynkowej, należą do najbardziej poszukiwanych i najchętniej zbieranych walorów; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 000 PLN
12120

1839 list wysłany 28.I z Rzeszowa do Lwowa, czytelna i wyraźna odbitka ozdobnego stempla nadawczego z trąbką pocztową (Adamczyk/Bartke 100.- euro), na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania;

1838 list wysłany 20.I z miejscowości Mikołajów do Lwowa, czytelna i wyraźna odbitka ozdobnego stempla nadawczego z trąbką pocztową "MIKOLAIOW" (Adamczyk/Bartke 150.- euro), na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania; ozdobne ostemplowania oprócz wysokiej ceny rynkowej, należą do najatrakcyjniejszych i najbardziej poszukiwanych walorów; z kolekcji S.Rosińskiego.

2 000 PLN
12121

1840 kompletny list na formularzu "KONSYSTORZ JENERALNY DYECEZYI KRAKOWSKIEJ" z Kielc do Olkusza, stempel Kielc i "Interes Rządowy".

60 PLN
12122

1840 kompletny list z Chełmna do Kwidzyna, stempel Culm typu IB.

50 PLN
12123

1840 około, list z Radomia do Warszawy, stempel Radomia typu IB.

27 PLN
SOLD
12124

1840 około, obwoluta listu z Radomska do Tuszyna, stempel Piotrkowa typ IIIC.

80 PLN
12125

1840 około, obwoluta listu z Zgierza do Warszawy, stempel Zgierza typ IIA.

40 PLN
12126

1840 około, obwoluta listu z Służewa do Włocławka, stempel Służewaa typu IIIA.

40 PLN
12127

1843 list wysłany 9.VIII z miejscowości Pyzdry, ozdobny stempel nadawczy typu IIID, bardzo rzadko spotykany dopisek "Interes Ubogi/ świadczy X.Wadowski" zwalniający korespondencję osób ubogich, potrzebujących przesłać podania (prośby) instytucjom i władzom rządowym od opłaty pocztowej, pod warunkiem, że: "... ubóstwo i brak środków do życia wysłającego były zaświadczone przez kompetentną władzę miejscową, ręcznem zaznaczeniem, uczynionem na adresowej stronie przesyłki" (z przepisów pocztowych 1816/1817); ozdobny stempel urzędu pośredniego Kalisz typu IIID (K z kropką), na odwrocie kasownik odbiorczy Krotoszyn i stempelek nadejścia; niezwykle rzadka, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania;

1832 list wysłany 23.VI ze Skierniewic do Warszawy, stempel nadawczy typu IIIA, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA), na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

900 PLN
12128

1843 list z pełną treścią, napisany po hebrajsku, wysłany 15.V na koszt adresata z miejscowości Strzyżów do Warszawy, doskonale odciśnięty rzadki jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną w formie ułamka datą; adnotacje dotyczące wysokości opłaty pocztowej "22" i dopisek "na koszt"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN
12129

1843 Pruska Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, kompletny list wysłany 15.3 z Ząbkowic Śląskich (Frankenstein w Prusach) do Wieliczki, "KRAKAU" - stempel tranzytowy pruskiego urzędu w Krakowie z datą "17.MART" (Feuser 250.- euro), stempel odbiorczy Wieliczka 18.III; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN
12130

1844 list polecony (adnotacja "Erga Recepisse") z miejscowości Łętownia, wysłany 10.III z urzędu w Przemyślu do Wieliczki, pod dwuwierszowym, czarnym stemplem nadawczym "PRZEMYSL", czerwona odbitka stempelka polecenia "RECOM", dodatkowo czerwony stempelek "FRANCO" - tu oznaczający przesyłkę opłaconą przez nadawcę; na odwrocie adnotacje dotyczące opłat pocztowych, stempel odbiorczy;

1848 list polecony (dopisek "Rekommandirt") wysłany 26.IV z Nowego Targu do Lwowa, dwuwierszowy stempel nadawczy "NEUMARKT INGALL", stempelek "RECOM" nieopisany !!! w najnowszej pracy autorstwa pp. Adamczyka i Bartke, dodatkowo stempelek "FRANCO" - tu oznaczający przesyłkę w pełni opłaconą przez nadawcę (przesyłka przekreślona ukośnie dwoma liniami), stempel odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania; dwa unikalne walory z kolekcji S.Rosińskiego.

2 000 PLN
12131

1844 jednołutowy list z pełną treścią (druk), wysłany 1.V z Rzeszowa do Przeworska, dwuwierszowy stempel nadawczy, czerwoną kredką wpisana waga przesyłki "1 Lo" (1 łut), na odwrocie stempel odbiorczy i zalepka listowa z suchym tłoczeniem; dobry stan zachowania.

120 PLN
12132

1845 trzyłutowy list z treścią, wysłany 10.VIII z Jasła do Przemyśla, dwuwierszowy stempel nadawczy "IASLO" odmiana z czterocyfrową datą roczną, adnotacja czerwoną kredką dotycząca wagi przesyłki "3 Loth" (3 łuty), na odwrocie stempel odbiorczy i zalepka z suchym tłoczeniem; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
12133

1846 około, list wysłany z Dukli do Przemyśla, czarny, jednowierszowy stempel nadawczy, dopisek "in stricte Offosis" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie dwuwierszowy kasownik odbiorczy Przemyśl (czcionką pisaną) i sucho tłoczona zalepka listowa.

80 PLN
12134

1847 WIELICZKA ZIELONY KASOWNIK!!! list wysłany 2.VIII z Wieliczki do Wiśnicza, dwuwierszowy stempel nadawczy w rzadko spotykanym zielonym kolorze, nieczęsto spotykany dopisek "Criminalia Exoffo" zwalniający przesyłkę urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy "WISZNICZ".

50 PLN
12135

1847 list wysłany 21.XII z miejscowości Husiatyń do Paryża, czytelna i wyraźna odbitka łukowego stempla nadawczego "HUSSIATYN", stempelek "FRANCO", na odwrocie wyliczenia opłat pocztowych, pruski stempel tranzytowy "P.D." i francuski stempel kraju nadejścia "AUTR. FORBACH" 6.I; doskonały stan zachowania;

1843 list wysłany 19.II z miejscowości Rohatyn do Lwowa, łukowy stempel nadawczy, stempel odbiorczy; dobry stan zachowania;

1850 list (koperta z zawartością) wysłany 30.V z miejscowości Niżniów do Wiednia, czytelna i wyraźna odbitka łukowego stempla nadawczego "NIZNIOW" w dacie odwrócona cyfra "3"!!! wiedeński kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 600 PLN