The auction will start on 09.09.2022

Auction 47. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
96

1840 druk z Marienwerder (Kwidzyn) do Poznania.


40 PLN
97

1846 obwoluta listu z Poznania od prezydenta miasta (piękna pieczęć lakowa) do Bydgoszczy, rzadki kasownik "POSEN 3-4".


200 PLN
98

1846 kompletny list z Poznania 15.6.46 do Francji, stempel drogi pocztowej przez Aachen do Givet "CPR4", adnotacje o opłacie na granicy pruskiej w wysokości 18 groszy i na granicy francuskiej w wysokości 22 i później 7,5 centymów za dalszy transport oraz stempel opłaty 1 centyma za dostarczenie przez listonosza, pięknie udokumentowany obieg pocztowy.


280 PLN
99

1851 Pierwszy gazetowy znaczek świata - słynny niebieski "Merkury" na kompletnej gazecie !!! znaczek o nominale 0,6 Kr w typie II używany wyłącznie do opłacania wysyłki prasy i broszur, egzemplarz z dolnym marginesem na opasce naklejonej na krakowski "CZAS" z dnia 17.VIII.1856, wysłanej do magistratu w Nowym Sączu, walor obecnie nieczęsto spotykany; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.6II 
800 PLN
100

1855 około, I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 30.VI z Białej do Kieżmarku (Kesmark); znaczek bardzo ładnie cięty, unieważniony przedfilatelistycznym kasownikiem dwuwierszowym BIALA; na odwrocie stemple: przejściowy Kraków i Nowy Sącz i odbiorczy Kesmark; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Ferchenbauer.


Mi.4Y 
600 PLN
101

1856 I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.IX z Bielska do Węgierskiej Górki; ładnie cięty znaczek z błędem: górna ramka z prawej strony niedobita, unieważniony kasownikiem BIELITZ z ozdobnikiem; na odwrocie stempel pośredni Żywiec (SEYBUSCH) z ozdobnikiem; dodatkowo niebieski stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.3X 
400 PLN
102

1857 I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, obwoluta listu wysłanego 29.IV z Krakowa do Brzeska; znaczek ładnie cięty, na odwrocie stemple odbiorczy.


100 PLN
103

1857 I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.II z Krakowa do Pilzna; znaczek ładnie cięty; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy "pisany" Pilzno; całość w dobrym stanie zachowania (znaczek uszkodzony).


Mi.4Y 
50 PLN
104

1858 I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura pojedyncza, kompletny list wysłany 28.3. z Krakowa do Neustadt (Nove Mesto) w czechach; znaczek bardzo ładnie cięty, na odwrocie stemple: przejściowy i odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


180 PLN
105

1858 I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.I z miejscowości Brody do Steyr; znaczek bardzo ładnie cięty, unieważniony kasownikiem z ozdobnikiem; na odwrocie stemple: przejściowy Wiedeń i odbiorczy Steyr; zwraca uwagę niecodzienne umieszczenie znaczka na środku koperty, jak początkowo zalecały przepisy pocztowe; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5Y 
300 PLN
106

1861 austriacki znaczek gazetowy, użyty do opłaty druku, wysłanego 4.III.1864 z Pilzna; rzadko spotykany sposób użycia znaczków gazetowych, wysoka wycena katalogowa!


Mi.23 
700 PLN
107

1862 około, austriacki jasnoszary znaczek gazetowy (1,05 kr.) skasowany 5.IV na kompletnej opasce, adresowanej do Nowego Sącza, krótko cięty z prawej strony; wysoka wycena katalogowa (Mi.400 euro)!!!


Mi.23a 
300 PLN
108

1863 około, V wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, koperta listu poleconego wysłana 17.VI z Bochni do Brzeska, znaczek opłaty za polecenie naklejony na odwrocie nieuszkodzony !!! (zazwyczaj był on rozrywany przy otwieraniu przesyłki); na froncie stempelek RECOMMANDIRT; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo ładnym stanie zachowania.


Mi.32, 33 
300 PLN
109

1864 kompletny druk pocztowy z Polzin (Połczyna).


40 PLN
110

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 15 kr. na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 15.VI z Krakowa do Wiednia; na odwrocie kasowniki odbiorcze: Wien i Neubau; całość w bardzo dobrym stanie zachowania


Mi.U35 
120 PLN
111

1868 obwoluta listu z Sopotu do Neustadt.


Mi.5 
25 PLN
SOLD
112

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1/2 grosza, wysłany 30.XII z miejscowości Cosel (Kędzierzyn-Koźle) do Kobelwitz (Kobylic), przesyłka nie została doręczona i zwrócona do nadawcy; dodatkowe kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D3 
120 PLN
113

1872 I wydanie Niemiec - 1/2 Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.VI w miejscowości Zempelburg (Sępólno Krajeńskie), prawdopodobnie urzędnik pocztowy wycinał znaczek z oddzielonego wcześniej z arkusza pionowego paska znaczków, a ponieważ zrobił to niezbyt dokładnie stąd na górze "nadmiar" ząbków, a na dole ich "niedobór"; wysoka wycena katalogowa.


Mi.14 
250 PLN
114

1872 obwoluta listu z Marienwerder (Kwidzyna).


100 PLN
SOLD
115

1874 druk pocztowy wysłany z Lubichowa.


40 PLN
116

1876 obwoluta listu z Terespola Pomorskiego (pow. Świecie) do Schwert.


30 PLN
117

1877 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura wielokrotna (2 parki), list polecony wysłany 15.XI z Przemyśla do Krakowa, łukowy stempelek RECOMANDIRT z dopisanym numerem przesyłki, koperta firmowa, dopisek "za rewersem", na odwrocie kasownik odbiorczy; wysoka wycena katalogowa! dobry stan zachowania (jeden znaczek uszkodzony przed naklejeniem).


Mi.37I 
200 PLN
118

1877 list z Wrześni, wysłany 10.XI do Czeszewa, na odwrocie kasownik odbiorczy Miłosław.


Mi.33 
15 PLN
SOLD
119

1877 list z Rastenburga (Kętrzyn) 11.9.77 do Niemiec, zagięcia koperty.


35 PLN
122

1880 obwoluta listu z Schulitz (Solec Kujawski) do Bydgoszczy.


35 PLN
SOLD
123

1881 VI wydanie Austrii - 10 kr. - frankatura pojedyncza, list firmowy ze Lwowa do Paryża, dwujęzyczny kasownik Lwowa i stemple odbiorcze, doskonały stan i prezencja.


120 PLN
SOLD
124

1881 VI wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, koperta ozdobnego listu rekomendowanego, wysłanego 29.V z Neutitschein (Nowy Jiczyn) w Czechach do miejscowości Białobożnica (przedwojenne woj.tarnopolskie); stempelek polecenia "RECOMANDIRT", na odwrocie stemple przejściowe: Dżuryn i Czortków; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.37, 38 
500 PLN
126

1882 całostka dwujęzyczna (w języku niemieckim i polskim) z Sanoka do Niemiec.

Fi.Cp a10
15 PLN
SOLD
127

1883 VI wydanie Austrii - 15 kr. typ "grober druck" - frankatura pojedyncza, list polecony, wysłany 21.IX ze Lwowa do Sambora, na froncie stempelek RNr z wpisanym numerem przesyłki; na odwrocie kasownik odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania (koperta zmniejszona od góry).


Mi.39I 
200 PLN
128

1883 list z Ryńska do Torunia, na odwrocie stempel odbiorczy.


130 PLN
129

1884 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; doskonały stan zachowania.


Mi.P6 
100 PLN
130

1886 kartka huty szkła w Majdanie Górny wysłana z Słobódki Leśnej w pow. Stanisławowskim na Morawy.


40 PLN
131

1886 list z Neustadt (Wejherowo) 21.4.86 do Szwajcarii.


35 PLN
132

1887 zagraniczny list polecony nadany 7.VI w urzędzie filialnym Kraków, adresowany do Tomska na Syberii, wysoka (20 kr.) pojedyncza frankatura, rzadko spotykana erka (ornamenty na poziomej linii dorysowane czarnym tuszem), stempel odbiorczy Tomska; rzadka destynacja, wysoka wycena katalogowa!! doskonały stan zachowania.


Mi.48 
400 PLN
133

1888 telegram nadany 7.V z Warszawy do Kutna, adresowany "Baron Dangel Pałac", adnotacja na froncie: "Posłanicowi prosze wpłacic 20 kop.", kompletna (przerwana) zalepka telegraficzna z godłem.


80 PLN
134

1889 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i polskim, wysłana 15.III z Zakopanego do Wiednia, kasownik odbiorczy, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem K.K.FACHSCHULE FÜR HOLZ-INDUSTRIE IN ZAKOPANE; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.6
Mi.P46 
80 PLN
135

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 4 kop.; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).


50 PLN
136

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).


Mi.P15 
120 PLN
137

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).


Mi.P13 
35 PLN
139

1891 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 2 kop., rozmiar: 177x444mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).


Mi.S4B 
160 PLN