The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 47. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
557

1915 Warszawa, koperta wydania prywatnego z nadrukiem Russisch Polen użyta miejscowo w Warszawie ze znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.2, Ckp3II
300 PLN
558

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2j
Mi.2b 
150 PLN
559

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonolila typu II (Mi.65 euro), na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.3IIb
Mi.3ba II 
120 PLN
560

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze czerwonolila, na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
150 PLN
561

1915 Warszawa, wydanie z nadrukami nowej wartości, znaczki za 6/5 gr. w obu typach (Mi.38 euro), gwarancja Schmutz, Schmutz, Krawczyk.

Fi.5I,II-6
Mi.5-6I,II 
60 PLN
SOLD
562

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
Mi.8 
30 PLN
563

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 22.XII, na odwrocie znaczek poczty miejskiej wydania przedrukowego, skasowany stempelkiem z syreną.

Fi.7
Mi.8 
100 PLN
564

1915 Warszawa, czworoblok znaczków z nadrukiem nowej wartości, jeden znaczek ślad po podlepce.

Fi.8
15 PLN
565

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.10
30 PLN
566

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.IIb
300 PLN
567

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
400 PLN
568

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
569

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
600 PLN
570

1916 Białystok, znaczek pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.1I
1 100 PLN
571

1916 Częstochowa, list wysłany miejscowo 26.8., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
150 PLN
572

1916 Częstochowa, list miejscowy, przesłany 11.II, stempelek poczty miejskiej i dodatkowy określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
80 PLN
573

1916 Częstochowa, list firmowy z Łodzi, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i stempel poczty miejskiej w Częstochowie, brak klapy koperty.

Fi.2a
250 PLN
574

1916 Częstochowa, kartka na zwrotna odpowiedź wysłana z Wiednia 11.4.16 do Częstochowy, najpierw ocenzurowana w Wiedniu, a następnie we Wrocławiu, w Częstochowie otrzymała stempel doręczeniowy poczty miejskiej, ponieważ nie ustalono adresata - rzadki stempel pomocniczy "Mit Hilfe des Meldeamtes / nicht ermittelt" zwrócona do nadawcy w Wiedniu 19.4.16, dekoracyjny i ciekawy obieg.

Fi.2a, 5
800 PLN
575

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 23.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
576

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 27.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
577

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 14.IX, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
578

1916 Częstochowa, karta wysłana 20.III. z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie do miejscowości Lipiny (obecnie dzielnica Świętochłowic); prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy - stempel "Zurück"; poczta niemiecka przekazała kartę Poczcie Miejskiej (liliowoczerwony datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.), która podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, po pewnym czasie podjęto powtórną próbę zwrócenia przesyłki, tym razem skuteczną i 13.I.1917 odciśnięto datownik i stempel opłaty typu III za 3 kop. (oba w kolorze fioletowym); cenzura poznańska; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w idealnym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.2b, 2h
1 250 PLN
579

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 23.II z Warszawy, wyraźna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila, cenzura, stempelek nadawcy; efektowna całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2b
900 PLN
580

1916 Łódź, karat pocztowa wysłana 24.XI z Sosnowca i dostarczona przez pocztę miejską 27.XI, stempelek doręczeniowy odbity w kolorze czerwonym, cenzura warszawska; słabszy stan zachowania.

Fi.3a
100 PLN
581

1916 Siedlce, karta pocztowa-formularz, wysłana 28.VII z centrali Rady Głównej Opiekuńczej w Warszawie do filii w Siedlcach, typowej jakości odbitka owalnego stempelka opłaty doręczeniowej "Zapłacić 5 kop." odciśnięta w kolorze fioletowym; na froncie pieczęć Siedleckiej Powiatowej Rady Opiekuńczej; cenzura warszawska; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1
1 500 PLN
582

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
583

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
100 PLN
584

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), piękny stan, sygnowany Feder Lwów, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
Mi.220 
220 PLN
585

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
180 PLN
586

1916 Sosnowiec, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Ways.

Fi.1-2
280 PLN
587

1916 Sosnowiec, seria w parkach, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
400 PLN
588

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
100 PLN
589

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.3
40 PLN
590

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.280 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
280 PLN
591

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.280 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
340 PLN
592

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
140 PLN
593

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. na poz.4 "uszkodzone litery STO w MIASTO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. na poz.9 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - oba błędy opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz, Franz i.

Fi.3-4B
800 PLN
594

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.4
50 PLN
595

1916 Sosnowiec, kompletny arkusz znaczka poczty miejskiej z herbem miasta, charakterystyczne nierównomierne nałożenie gumy na arkuszu, stąd około połowa znaczków ma braki w gumie, parafka Kronenberg.

Fi.5
4 500 PLN
SOLD
596

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków w kolorze lilaczerwonym w położeniu tete-beche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

Fi.5a
480 PLN