Page:
Town postage 1914-1918
Poz# Features Catalog Description Actual price
557
Fi.2, Ckp3II

1915 Warszawa, koperta wydania prywatnego z nadrukiem Russisch Polen użyta miejscowo w Warszawie ze znaczkiem poczty miejskiej.

300 PLN
558
Fi.2j
Mi.2b 

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN
559
Fi.3IIb
Mi.3ba II 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonolila typu II (Mi.65 euro), na wycinku, gwarancja Krawczyk.

120 PLN
560
Fi.4Ib
Mi.4ba 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze czerwonolila, na wycinku, gwarancja Schmutz.

150 PLN
561
Fi.5I,II-6
Mi.5-6I,II 

1915 Warszawa, wydanie z nadrukami nowej wartości, znaczki za 6/5 gr. w obu typach (Mi.38 euro), gwarancja Schmutz, Schmutz, Krawczyk.

60 PLN
SOLD
562
Fi.7
Mi.8 

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
563
Fi.7
Mi.8 

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 22.XII, na odwrocie znaczek poczty miejskiej wydania przedrukowego, skasowany stempelkiem z syreną.

100 PLN
564


Fi.8

1915 Warszawa, czworoblok znaczków z nadrukiem nowej wartości, jeden znaczek ślad po podlepce.

15 PLN
565
Fi.10

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
566
Fi.IIb

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Schmutz.

300 PLN
567
Fi.I-II

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

400 PLN
568
Fi.I-IIb

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
569
Fi.I-II P

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

600 PLN
570
Fi.1I

1916 Białystok, znaczek pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

1 100 PLN
571
Fi.1c

1916 Częstochowa, list wysłany miejscowo 26.8., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 10 (fenigów).

150 PLN
572
Fi.1c

1916 Częstochowa, list miejscowy, przesłany 11.II, stempelek poczty miejskiej i dodatkowy określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

80 PLN
573
Fi.2a

1916 Częstochowa, list firmowy z Łodzi, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i stempel poczty miejskiej w Częstochowie, brak klapy koperty.

250 PLN
574
Fi.2a, 5

1916 Częstochowa, kartka na zwrotna odpowiedź wysłana z Wiednia 11.4.16 do Częstochowy, najpierw ocenzurowana w Wiedniu, a następnie we Wrocławiu, w Częstochowie otrzymała stempel doręczeniowy poczty miejskiej, ponieważ nie ustalono adresata - rzadki stempel pomocniczy "Mit Hilfe des Meldeamtes / nicht ermittelt" zwrócona do nadawcy w Wiedniu 19.4.16, dekoracyjny i ciekawy obieg.

800 PLN
575
Fi.2b

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 23.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

80 PLN
576
Fi.2b

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 27.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

80 PLN
577
Fi.2b

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 14.IX, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

80 PLN
578
Fi.2b, 2h

1916 Częstochowa, karta wysłana 20.III. z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie do miejscowości Lipiny (obecnie dzielnica Świętochłowic); prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy - stempel "Zurück"; poczta niemiecka przekazała kartę Poczcie Miejskiej (liliowoczerwony datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.), która podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, po pewnym czasie podjęto powtórną próbę zwrócenia przesyłki, tym razem skuteczną i 13.I.1917 odciśnięto datownik i stempel opłaty typu III za 3 kop. (oba w kolorze fioletowym); cenzura poznańska; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w idealnym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

1 250 PLN
579
Fi.2b

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 23.II z Warszawy, wyraźna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila, cenzura, stempelek nadawcy; efektowna całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

900 PLN
580
Fi.3a

1916 Łódź, karat pocztowa wysłana 24.XI z Sosnowca i dostarczona przez pocztę miejską 27.XI, stempelek doręczeniowy odbity w kolorze czerwonym, cenzura warszawska; słabszy stan zachowania.

100 PLN
581
Fi.1

1916 Siedlce, karta pocztowa-formularz, wysłana 28.VII z centrali Rady Głównej Opiekuńczej w Warszawie do filii w Siedlcach, typowej jakości odbitka owalnego stempelka opłaty doręczeniowej "Zapłacić 5 kop." odciśnięta w kolorze fioletowym; na froncie pieczęć Siedleckiej Powiatowej Rady Opiekuńczej; cenzura warszawska; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
582
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

80 PLN
583
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Mikstein.

100 PLN
584
Fi.1-2
Mi.220 

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), piękny stan, sygnowany Feder Lwów, gwarancja Mikstein.

220 PLN
585
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Schmutz.

180 PLN
586

Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Ways.

280 PLN
587
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria w parkach, gwarancja Schmutz.

400 PLN
588
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

100 PLN
589
Fi.3

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

40 PLN
590
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.280 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

280 PLN
591
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.280 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

340 PLN
592
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

140 PLN
593
Fi.3-4B

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. na poz.4 "uszkodzone litery STO w MIASTO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. na poz.9 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - oba błędy opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz, Franz i Korszeń.

800 PLN
594
Fi.4

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

50 PLN
595

Fi.5

1916 Sosnowiec, kompletny arkusz znaczka poczty miejskiej z herbem miasta, charakterystyczne nierównomierne nałożenie gumy na arkuszu, stąd około połowa znaczków ma braki w gumie, parafka Kronenberg.

4 500 PLN
SOLD
596
Fi.5a

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków w kolorze lilaczerwonym w położeniu tete-beche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

480 PLN