The auction will start on 16.06.2023

Auction 47. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2533

1934 Legia Cudzoziemska - widokówka wysłana 17.V z Oranu do Nowego Sącza przez Polaka służącego w tej owianej legendą formacji - 1 Regiment Etranger L.P.4.


120 PLN
2534

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list, opłacony zgodnie z taryfą, wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2 do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.294, 295, 296, 29
Mi.315, 316, 317, 31
350 PLN
2535

1938 Zaolzie, polskie znaczki na kopercie skasowane w urzędzie pocztowym Orłowa: 10.X (kasownik z wyróżnikiem "a") i 11.XI (kasownik z wyróżnikiem "j"), dodatkowo stempel propagandowy "10.X.38 "Zagłębie węglowe"/ własnością POLSKI" (Myślicki 38 250).

Fi.294, 310
Mi.315, 331 
100 PLN
2536

1938 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 17.XII z Krosna do Sandomierza, dodatkowo rzadki stempelek formacyjny "Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", która funkcjonowała zaledwie niecałe trzy lata; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - LOTNICTWO.

Fi.296
Mi.317 
150 PLN
2537

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 4.X z Cieszyna (kasownik bez numeru urzędu z wyróżnikiem *r*) do Wilna, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI"; przesyłka w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
250 PLN
2538

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
150 PLN
2539

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury.

1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


120 PLN
2540

1938 Anschluss Austrii - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym "Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!" nawołującym do plebiscytu zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
2541

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 28 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


25 PLN
2542

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 47 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


25 PLN
2543

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) nadana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2 do Sanoka, dodatkowe stemple propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.Cp78
200 PLN
2544

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a" do Poznania.

Fi.Cp78
160 PLN
2545

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.184 - uruchomiona 1.IV do obsługi 30 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Łódź"; list 2 klasy wysłany 18.IV do Zwierzyńca, ulgowa opłata za list (do 20g) wynosiła 15 gr, a za cięższy (powyżej 20g) 20 gr, oficer pocztowy posiadał prawdopodobnie wyłącznie znaczki za 15 gr i dlatego nadawca najpewniej zadecydował, że użyje dwa znaczki po 15 gr, które unieważniono datownikiem poczty polowej z wyróżnikiem "b", w lewym dolnym rogu kopert czerwona parafka cenzorska; dodatkowo stempelek "Opłata ulgowa./ (Rozp.M.P.i T.N.P.N.501/70 z r. 1933"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.330
Mi.351 
500 PLN
2546

1939 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 26.VI z miejscowości Niemirów k/Lwowa do Rawicza.

Fi.334
Mi.355 
50 PLN
2547

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka o interesującej treści, wysłana miejscowo 3.IX w Łodzi; doskonale odbity czerwony stempelek cenzury wojskowej BC 41, idealny stan zachowania.

Fi.334
Mi.355 
700 PLN
2548

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.IX za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


150 PLN
2549

1939 list z Poczty Polowej 184 30.8.39 (skrzynka 12) obsługującej 30. Dywizję Piechoty do Sierpca, stan bardzo dobry.


350 PLN
2550

1939 list z Poczty Polowej 178 27.8.39 obsługującej Nowogródzką Brygadę Kawalerii do Warszawy, doklejony i nie skasowany znaczek za 25gr jest zbędny gdyż przesyłki żołnierzy nie podlegały opłacie, urwana klapa koperty.


290 PLN
2551

1939 list z Poczty Polowej 33 24.VIII.39 obsługującej 27.DP z Armii "Pomorze" do Strzyżowa na Wołyniu, koperta zabrudzona, bardzo rzadka przesyłka, gwarancja.


850 PLN
2552

1939 kartka z Łodzi 11.X.39 do Krakowa z dopiskiem "Feldpost".


100 PLN
2553

1939 Kampania Wrześniowa, karta wysłana 31.VIII z Tarnowa do miejscowości Kocierzew, stempelek cenzury BC 47, karta z lewej strony na całej długości nadłamana.

Fi.Cp78
400 PLN
2554

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz dla potrzeb poczty polowej, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

Fi.Cp81
200 PLN
2555

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych. Ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


250 PLN
2556

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym 24.VIII przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do Polskiego Obozu Nr.4 w Szkocji.


40 PLN
SOLD
2557

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 30.IX z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy, przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
2558

1940 zestaw dwóch kartek francuskiej poczty polowej w obwolucie z ceną, na kartkach flagi: francuska, brytyjska i polska.


130 PLN
2559

1940 koperta francuskiej poczty polowej, na kopercie flagi: francuska, brytyjska i polska.


70 PLN
2560

1940 sekretnik francuskiej poczty polowej, na kopercie flagi: francuska, brytyjska i polska.


70 PLN
2561

1940 kartka francuskiej poczty polowej, na kartce flagi: francuska, brytyjska i polska.


70 PLN
2562

1940 list niemieckiej poczty polowej SS z Lublina (niemy kasownik) do Krakowa.


70 PLN
2563

1940 kartka niemieckiej poczty polowej.


25 PLN
2565

1940 Armia Polska we Francji, rozkaz wyjazdu wystawiony 27.V, w trakcie kampanii francuskiej, przez dowódcę 4 pułku piechoty, wyraźna odbitka pieczęci pułkowej; walki we Francji trwały już ponad 2 tygodnie (od 10.V); bardzo ciekawy dokument w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
SOLD
2566

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 15.VIII.1941.


100 PLN
2567

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, karta pocztowa przesłana 14.III pomiędzy jednostkami I Korpusu, stacjonującymi w Szkocji, bardzo rzadki okrągły typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany praktycznie tylko na przesyłkach filatelistycznych; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską", ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
SOLD
2568

1941 wojsko polskie we Francji, nalepka czerwonego krzyża dla wojsk morskich, z błędem "brak koloru czerwonego", z pełną oryginalną gumą.


100 PLN
2572

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop., kasowany w pierwszym dniu obiegu na ładnym wycinku, gwarancja.

Fi.1
1 200 PLN
2573

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, marginesowa parka tete-beche znaczków "Dojdziemy" za 50 kop. z pełną oryginalną gumą (Fi.1100.-), sygnowana, gwarancja Schmutz.

Fi.1
1 000 PLN
2574

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
640 PLN
2575

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, "Dojdziemy", unikalna kasowana parka prób - jedyna w czteroznaczkowym arkuszu w położeniu tete beche, na papierze żółtawym drzewnym grubym, próbne nacinanie 30,5; bardzo wysoka wycena katalogowa, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
1 200 PLN
2576

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA, na znaczku z Hitlerem za 24 gr., na wycinku użytkowym, skasowany mechanicznie, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
1 500 PLN