Page:
Danzig
Poz# Features Catalog Description Actual price
5264

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 28.V. bezpośrednio z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 46 GRANDE ARMEE (10 Korpus), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta i przeadresowanie na Caen; na odwrocie stempel odbiorczy z VIRE i sygnatura ołówkiem Feuser?, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.

2 500 PLN
5265
Fi.KSZP 2II
Mi.2II 

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej w Gdańsku, koncesja obejmowała, poza miastem, przedmieścia i osady nie posiadające urzędów poczty państwowej, lekko zgięty narożnik.

60 PLN
5266

Mi.P14 

1910 karta pocztowa wysłana 15.VI z Petersburga do Gdańska, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze fioletowym; gdański kasownik odbiorczy z 20.6; doskonały stan zachowania.

60 PLN
5267

1916 widokówka wysłana 15.VIII z frontu wschodniego za pośrednictwem poczty polowej Gdańskiej Dywizji Piechoty - Infanterie Division Danzig (wyróżnik "b") do Legnicy; listowa pieczęć formacyjna; walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN
5268
Fi.1a-15B

1920 wydanie przedrukowe, seria z katalogowanymi odmianami bez najdroższej odmiany 15A.

700 PLN
5269
Fi.16, 17, 25

1920 frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 3.XI z urzędu Gdańsk 1 do Hamburga; na odwrocie zalepka, stempelki cenzury i kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
5270

Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, czysta seria w czworoblokach, w pięknym stanie.

120 PLN
5271

Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

120 PLN
5272
Fi.18b

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 25 Pf. z błędem na poz. "zniekształcone gwiazdki", gwarancja Krawczyk.

20 PLN
5273

Fi.19 Np
Mi.19 DDII 

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, jednym jaśniejszym, oryginalnie kasowany (Mi.200 euro), gwarancja Krawczyk

400 PLN
5274

Fi.26-31

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

400 PLN
5275

Fi.27IV

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

130 PLN
5276
Fi.28III

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

15 PLN
5277
Fi.28It
Mi.28I PF V 

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 Mk./35 Pf., z pięknie wykształconym błędem "złamane na ukos ZI", oryginalnie kasowany, gwarancja i opis Krawczyk

100 PLN
5278
Fi.28IV

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

130 PLN
5279
Fi.31II

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.55 euro), gwarancja Krawczyk

150 PLN
5280
Fi.35

1920 wydanie prowizoryczne, nadruk typ 10, poprawiana guma, gwarancja Stoye.

100 PLN
5281
Fi.38a

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.130 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

250 PLN
5282

Fi.38a

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.520 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

1 000 PLN
5283

Fi.46 Np
Mi.52 DD 

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, znaczek za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem, opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007, w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, egzemplarz z poz.85 z dużym wzajemnym przesunięciem nadruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, podwójna gwarancja Schmutz.

4 000 PLN
5284

Mi.35 P3 

1920 mały innendienst, próba nadruku w kolorze zielonym na znaczku za 7.5 Pf., kasowana grzecznościowo, złamany i wzmocniony jeden narożnik, bardzo rzadki walor, nie notowany jako kasow3any, jako czysty (Mi.1500 euro), gwarancja Krawczyk.

600 PLN
5285
Fi.Cp2
Mi.P3 

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

80 PLN
5286
Fi.Cp5

1920 całostka wydania przedrukowego.

20 PLN
5287
Fi.Cp9

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, przerwa w kropkowanej linii adresowej (nad grubą linią), czysta.

150 PLN
5288
Fi.Cs1

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania.

35 PLN
5289
Fi.PW24
Mi.S11b 

1920 prekursor, parka pionowa znaczków niemieckich 2.5+7.5 Pf. użyta w Gdańsku przed wprowadzeniem do obiegu pierwszych znaczków poczty wolnego miasta, (Mi.250 euro), gwarancja Krawczyk.

1 000 PLN
5290
Fi.3, 18

1921 list z Sopotu 16.1.21 ze swastyka i nalepką propagandową anty żydowska.

50 PLN
5291
Fi.20

1921 znaczki na przesyłki lotnicze.

20 PLN
5292
Fi.47-56
Mi.53-62 

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana.

250 PLN
5293

Fi.48 B
Mi.54 

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, nacinany znaczek za 10 Pf. z niekatalogowanym błędem na poz.75 "uszkodzony proporzec", pozostałe znaczki gratis !!!; gwarancja i opis pozycji i błędu Schmutz,

200 PLN
5294

Fi.57-59
Mi.63-65 

1921 Koga, ząbkowana seria czysta w czworoblokach.

480 PLN
5295
Fi.57-59
Mi.63-65 

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria ząbkowana.

110 PLN
5296
Fi.60L

1921 znaczek na przesyłki lotnicze z abklaczem.

100 PLN
5297

Fi.60S

1921 czworoblok znaczków na przesyłki lotnicze.

10 PLN
5298
Fi.65S

1921 znaczki na przesyłki lotnicze.

20 PLN
5299
Fi.70 nz
Mi.76U 

1921 herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, znaczek za 20 Pf. cięty, ledwo widoczny ślad podlepki, gwarancja Schmutz.

300 PLN
SOLD
5300
Fi.79s
Mi.85 F 

1921 herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, znaczek za 2 MK. bez poddruku oryginalnie kasowany (Mi.110 euro), gwarancja Krawczyk.

220 PLN
5301
Fi.81L

1921 parka znaczków wydania obiegowego.

20 PLN
SOLD
5302
Fi.82L

1921 znaczek wydania obiegowego.

10 PLN
5303
Fi.84-86
Mi.90-92 

1921 Wydanie z okazji tygodnia walki z gruźlicą, seria czysta.

35 PLN