The auction will start on 09.09.2022

Auction 47. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3421

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach.

Fi.339
Mi.380 
1 200 PLN
3422

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina wysłany 20.9.44, ręczna cenzura niebieską kredką, bardzo ładny dekoracyjny walor, gwarancja Schmutz.

Fi.339, 341
Mi.380, 381 
6 500 PLN
SOLD
3423

1944-1945 roczniki znaczków czystych.

Fi.339-387
Mi.380-420 (ohne 409
850 PLN
3424

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony opłacony całą serią, a więc przefrankowany o 25 gr., nadany 11.IX w Lublinie, jego zaletą jest odręczna cenzura i zachowany dowód nadania co świadczy o rzeczywistym obiegu i prowizoryczna r-ka, fotoopinia Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 350 PLN
SOLD
3425

1944 Wodzowie, marginesowa seria w czworoblokach na zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
4 000 PLN
3426

1944 Wodzowie, komplet trzech prób typu II w kolorach zbliżonych do definitywnych na papierze szarym grubym z fragmentami gry planszowej "KOLORYT" na odwrocie, szerokie marginesy możliwe tylko do wycięcia z niezwykle rzadkich znanych w nielicznych egzemplarzach trójkowych prób na tym papierze, z tak szerokimi marginesami niezwykle dekoracyjne i prawdopodobnie jedyne próby tego rodzaju, unikalne, gwarancja Wiatrowski.

Fi.339-41PII
Mi.380-82 
18 000 PLN
3427

1944 Wodzowie, komplet trzech prób arkuszowych typu V w kolorze czarnym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41PV
Mi.380-82 
6 000 PLN
3428

1944 Wodzowie, seria arkuszowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami, piękny stan, gwarancja Krawczyk, z opisem Schmutz.

Fi.339-41 PV
Mi.380-82 
4 800 PLN
3429

1944 Wodzowie, miejscowa, bardzo rzadka karta pocztowa, dofrankowana całą serią, a więc przepłacona o 75 gr., nadana 30.IX w Lublinie 2; jej zaletą oprócz wielkiej rzadkości karty (Fi.4000.-) są prowizoryczne: r-ka i stempelek POLECONY stosowane w tym urzędzie, cyferka 3 (numer cenzora?) występujące w tym czasie na oryginalnej korespondencji, gwarancja Falkowski.

Fi.339-42, Cp90
Mi.380-82 
2 800 PLN
3430

1944 Wodzowie - URZĄD POCZT.-TEL. ŁUKÓW 1; znaczek za 25 gr. w kolorze jasnoczerwonym, czytelnie unieważniony ładnym kasownikiem prowizorycznym, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.339a
Mi.380 
1 200 PLN
3431

1944 Wodzowie - R.Traugutt, marginesowy znaczek za 25 gr., w rzadszym kolorze jasnoczerwonym, ze znacznym przesunięciem perforacji pionowej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339a
Mi.380 
500 PLN
SOLD
3432

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w rzadszym kolorze jasnoczerwonym, z napisem POCZTA POLSKA na górze zamiast na dole znaczka; może istnieć tylko dwadzieścia pięć takich egzemplarzy, ze względów technologicznych poziome przesunięcia perforacji są dużo rzadsze niż pionowe; gwarancja Schmutz.

Fi.339a B
Mi.380 
4 000 PLN
3433

1944 Wodzowie - R.Traugutt, oryginalny narożnikowy cięty znaczek za 25 gr. i niebezpieczne fałszerstwo przeróbka znaczka - zwraca uwagę mniejsza szerokość jego marginesów; fragmenty ząbkowania zostały wycięte i delikatnie wyretuszowane, potem na całości położono gumę, cenny walor do specjalizowanego eksponatu wystawowego; z kolekcji Grabowskiego, gwarancja i opis prawdziwego znaczka Schmutz.

Fi.339 nz, 339 FFi
Mi.380 
6 000 PLN
3435

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu VI w kolorze brązowoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339PVI
Mi.380 
3 605 PLN
SOLD
3437

1944 Wodzowie - R.Traugutt; unikalna próba typu VI w kolorze cynobrowoczerwonym, bardzo zbliżona do odmiany koloru ciętego znaczka definitywnego za 25 gr., jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy makulaturowych i prawdopodobnie jedyny z błędem na poz.23 "Ó w PÓLSKA"; gwarancja i pełny opis typu, koloru i błędu Schmutz.

Fi.339 PVI B4
Mi.380 
10 000 PLN
3438

1944 Wodzowie, list z Białegostoku 13.IX.44 do Działu Poszukiwania Rodzin Polskiego Radia w Lublinie, list nie cenzurowany z początkowego okresu użycia, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz. (walor został zamieniony w czasie trwania aukcji)

Fi.340
Mi.381 
6 000 PLN
3439

1944 Wodzowie - KRASNYSTAW c, znaczek za 50 gr., w kolorze zielonym, unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem 146/1 w Krasnymstawie, gwarancja Łaszkiewicz, z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340b
Mi.381 
600 PLN
3440

1944 Wodzowie, znaczek z przesuniętą perforacja i błędem w postaci zniekształconych dolnych części liter, gwarancja Schmutz.

Fi.340 B3
Mi.381 
150 PLN
3441

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, niebezpieczne fałszerstwo na szkodę zbieraczy; oryginalny list wojskowy z prawdziwą cenzurą na odwrocie i wszelkimi cechami użytkowego obiegu pocztowego, oklejono prawdziwym znaczkiem, który unieważniono fałszywym kasownikiem podobnym do oryginalnego typu 251/2, bardzo ciekawe do zbioru specjalizowanego "Wodzów" i dla badaczy obiegu pocztowego w latach 1944-45.

Fi.340 FFi
Mi.381 False 
600 PLN
3442

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
1 500 PLN
3443

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu VI na papierze gazetowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PVI
Mi.381 
2 105 PLN
SOLD
3444

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach.

Fi.341
Mi.382 
1 200 PLN
3445

1944 kartka wydania prowizorycznego wysłana miejscowo w Lublinie 14.IX.44 jako polecona, kartka ma charakter pamiątki filatelistycznej - opłata niezgodna z taryfa pocztową, na odwrocie bez treści.

Fi.341, 342, Cp89
Mi.382, 383 
300 PLN
3446

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze jasnoniebieskim z błędem na poz.24 "duża głowa"; unieważniony 27.I.45 eksploatacyjnym małym kasownikiem lubelskim LUBLIN 1g - typ 173/1, gwarancja z pełnym opisem koloru, błędu i kasownika Schmutz.

Fi.341a B1
Mi.382 
1 500 PLN
3447

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł., w kolorze ciemnoniebieskim, z błędem na poz.24 "duża głowa", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.341 B1
Mi.382 
500 PLN
3448

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.341PV
Mi.382 
1 500 PLN
SOLD
3451

1944 kartka polecona z Rzeszowa 5.XII.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej numer 177.

Fi.342, 343
Mi.383, 384 
300 PLN
3452

1944 Goznak, wydanie obiegowe, marginesowa seria znaczków ciętych w ładnym stanie, gwarancja 25 gr. Krawczyk, 50 gr. Mikulski.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
4 800 PLN
3453

1944-1950 zestaw znaczków, wraz z odmianami, zawartych w klaserze jubileuszowym - tom I; aby ułatwić zakup wyłączono z niego serie: wodzowie (339-41), brązowoczerwona Warszawa (348b), bojownicy seria z bloku (489-91b) oraz bloki 9, 10 i 11; każdą z tych serii można będzie w dowolnym momencie dokupić; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 1700 złotych; nabywcy krajowi otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.342-541b
Mi.383-679 
1 300 PLN
3460

1944 Goznak, lewy znaczek z błędem "zniekształcone Z".

Fi.343 B1
Mi.384 
80 PLN
3461

1944 K.R.N., znaczek z silnym abklaczem.

Fi.344
Mi.386 
80 PLN
3462

1944 K.R.N., znaczek z poz. 18 z błędem "uszkodzone 1 i litera z", gwarancja z opisem Walocha.

Fi.344 B11
Mi.386 
40 PLN
3463

1944-45 K.R.N., P.K.W.N., R.T.R.P., seria w czworoblokach, komplet walcy po lewej walec I, po prawej walec II; Prawy górny znaczek za 1 zł/25 gr. z błędem na poz.18 "cyfra 1 i litera z uszkodzone", lewy dolny znaczek za 3 zł./25 gr. z II walca z błedem na poz.17 "cyfra 9 wcięta z prawej".

Fi.344 (B11) - 346 (
Mi.386-88 
250 PLN
3464

1944 K.R.N., górny znaczek z błędem "cyfra 1 z wcięciem z prawej strony", gwarancja Weźranowski.

Fi.344B13
Mi.386 
40 PLN
3465

1944 K.R.N., znaczek z poz. 31 z przesuniętym w górę nadrukiem z błędem "uszkodzona górna cyfra 9" - urwana dolna cześć cyfry , gwarancja i opis Walocha.

Fi.344 B16
Mi.386 
80 PLN
3467

1944 K.R.N., marginesowa parka znaczków z nominałem 1 zł. na dole znaczka; oba z błędami: górny z poz.11 "przerwa i wcięcia w cyfrze 3", dolny z nasuniętym z poz.31 "przerwa w dolnej lewej kresce", gwarancja Krawczyk.

Fi.344x B7
Mi.386 
800 PLN
3468

1944 P.K.W.N., znaczek podstawowy z poz. 100 z błędem "lewe ramię litery A z dużą kropką", na tej pozycji w wydaniu przedrukowym znajduje się usterka opisana w podręczniku Kiełbasy jako "wcięcia w drugiej cyfrze "4" dolnej daty i prawej belce kasującej", gwarancja Schmutz.

Fi.345
Mi.387 
30 PLN
SOLD
3469

1944 P.K.W.N., parka znaczków z przesuniętym w górę nadrukiem, dolny znaczek z błędem "przerwana u góry ukośna kreska w drugiej cyfrze 4", gwarancja i oznaczenie Więcław.

Fi.345B7
Mi.387 
45 PLN
3470

1944 R.T.R.P., znaczek za 3 zł./25 gr. - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 12.II.1945 z Brzozowa do Lublina, znaczek skasowany prowizorycznym stemplem okupacyjnym "Brzozow / 12 FEB 1945", prowizoryczny stempelek polecenia, stempelek cenzury wojskowej 171 z dopisaną literą "a"; kasownik odbiorczy na odwrocie; oryginalne, nie inspirowane filatelistycznie, przesyłki opłacone znaczkami tego wydania należą do wyjątkowo rzadkich, oferowana wspaniała, efektowna całość w dobrym stanie zachowania - koperta głębiej rozcięta, gdyż otwierano ją od strony zaklejenia przez cenzurę klejem mącznym; gwarancja Schmutz.

Fi.346
Mi.388 
2 000 PLN
3471

1944 R.T.R.P., znaczek z nadrukiem przesuniętym.

Fi.346
Mi.388 
30 PLN