The auction will start on 09.09.2022

Auction 47. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3265

1934 Kozielsk - ekspresowy list polecony, wysłany 4.VII.1934 z Brześcia nad Bugiem, adresowany do rąk własnych szefa gabinetu ministra Spraw Wojskowych w Warszawie, nadawcą listu jest generał dywizji Henryk Minkiewicz, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza (do 1929), po napaści sowieckiej uwięziony w Kozielsku, gdzie (nie tylko ze względu na najwyższy stopień) był uznawany za przywódcę wszystkich osadzonych oficerów; zamordowany 9 kwietnia 1940 roku.


250 PLN
3266

1939 Internowanie na Litwie - pierwsza informacja do rodziny z obozu w Kalwarii, wysłana 28.X do Warszawy, w obozie tym przetrzymywano około 700 osób. Przesyłka w świetnym stanie zachowania, adresatem jest Franciszek Leja słynny matematyk polski; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


500 PLN
3267

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.XII z obozu do Rybnika, cenzura, wczesny rodzaj formularza.


50 PLN
3268

1939 poszukiwanie rodzin - formularz wysłany 21.XII z Genewy przez Centralną Agencję Informacyjną o Jeńcach Wojennych Czerwonego Krzyża do polskiego marynarza, służącego na s/s "Śląsk", przesyłka adresowana do Londynu; pieczęć Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); ze zbiorów Prof.St.Barańskiego; temat - CZERWONY KRZYŻ.


250 PLN
3269

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; pieczęć formacyjna; dobry stan zachowania.


60 PLN
3270

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.XI z obozu do Częstochowy; cenzura.


50 PLN
3271

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Grossaffoltern.

Fi.2, FP5
200 PLN
3272

1940 Stalag XIIB - karta wysłana 9.XII z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - odmiana formularza z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40".


200 PLN
3273

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z miejscowości Miskolcz z obozu Jolsva do Warszawy, dekoracyjna całość.


100 PLN
3274

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


100 PLN
3275

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.VI z obozu do Bydgoszczy; cenzura i dodatkowy stempelek informacyjny.


40 PLN
3276

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu zatrudnieni byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; karta pionowo zgięta.


180 PLN
3277

1940 Oflag IIB - formularz wysłany 12.III z Warszawy do obozu, cenzura; doskonały stan zachowania.


100 PLN
3278

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.III z obozu do Radomska, wewnątrz stempel informacyjny dla krewnych, dotyczący sposobu pisania i adresowania przesyłek; cenzura obozowa; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator ?); doskonały stan zachowania.


80 PLN
3279

1940 Oflag VIIA - karta wysłana 29.IV z Warszawy do obozu, cenzura; zwraca uwagę ciekawy formularz (pionowe złamanie).


30 PLN
3280

1940 Internowanie w Rumunii - Calimanesti, list polecony wysłany 22.XII z obozu do Warszawy, zalepka cenzury niemieckiej, liczne stempelki cenzorskie; ogólny stan zachowania dobry (brak tylnej klapy).


120 PLN
3281

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu, wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
3282

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kakucs, formularz wysłany z obozu 23.IV do Warszawy; ładna całość.


120 PLN
3283

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
3284

1940 Internowanie na Łotwie - obóz Żante w pobliżu Lipawy (Liepaja), karta pocztowa wysłana 27.V do Skierniewic, cenzura łotewska i niemiecka; ze względu na niewielką liczbę internowanych, przesyłki z Łotwy należą do najtrudniej osiągalnych walorów tego działu.


500 PLN
3285

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
3286

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy-szpital dla polskich jeńców wojennych - Kraków, ul.Skarbowa 2, karta pocztowa z miejscowości Dalki, wysłana 29.III z Gniezna (Gnesen) do Kielc, przeadresowana do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, który skierował przesyłkę do adresata znajdującego się w szpitalu jenieckim; pieczęć komendantury obozu i stempelek cenzury obozowej; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki okres ich funkcjonowania (kilka miesięcy); walor o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
3287

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).


60 PLN
3288

1940 trzy karty z oflagów XA i IIB i stalagu XIA.


15 PLN
3291

1940 Frontstalag 213 - jeniecki obóz frontowy - karta pocztowa wysłana 23.XI z miejscowości Delitz, adresowana do Stalagu XIIA, po bezskutecznych poszukiwaniach adresata, przeadresowana do Frontstalagu; ładnie udokumentowany obieg pocztowy.


200 PLN
3292

1940 Stalag XIIIC - polska karta pocztowa z nadrukiem, część na odpowiedź (Fi. 200,-), hasło propagandowe W - "TELEGRAMY MOZNA NADAWAĆ W POCIĄGACH POSPIESZNYCH I SAMOLOTACH", wysłana 3.XII z Warszawy do obozu, cenzura i dodatkowy stempelek informacyjny "Schreibt kurz und deutlich!/ Pisać krótko i wyraźnie!"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6B
Mi.P7A 
300 PLN
3293

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
150 PLN
3294

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład 50.000.

Fi.Fp2
80 PLN
3295

1941 Stalag VIB - listownik wysłany 20.IV z obozu do miejscowości Sompolno; niecodzienny datownik nadawczy; stempelek cenzury obozowej; bardzo dobry stan zachowania.


20 PLN
3296

1941 Stalag VIJ - listownik nietypowego nakładu z sygnaturą: "G/0598" i wydrukowaną na odwrocie nazwą obozu Krefeld-Fichtenhein; wysłany 1.IX z obozu do miejscowości Bartków, cenzura.


200 PLN
3297

1941 Stalag XIIA - listownik, formularz francuski, wysłany 26.I z obozu, adresowany do Łodzi, niespotykany stempel komendantury obozu "Frei Durch Ablösung Reich", dodatkowo stempelek informacyjny i cenzura; dekoracyjna całość.


100 PLN
3298

1941 Stalag VIG - listownik (form francuski) wysłany 18.VII z obozu do miejscowości Sompolno; niecodzienny niemy kasownik nadawczy, dodatkowy stempel informacyjny, stempelek cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
3299

1941 Oflag XII - podziękowanie za otrzymaną paczkę, wysłane 29.IX z obozu do Sompolna; niemy kasownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejscowości; stempelek cenzury obozowej; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
3300

1941 Internowanie w Szwajcarii - list polecony, wysłany 10.III z Brwinowa do obozu w Oberburg, przeadresowany do Wetzikon, kompletna (zazwyczaj zdarta) tzw. kartka kierunkowa; stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; zalepka cenzury szwajcarskiej, stempelki cenzury Wehrmachtu i cenzora szwajcarskiego 315; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
3301

1941 Stalag IVA - karta (część na odpowiedź) wysłana 21.III z Łodzi do szpitala obozowego w Elsterhorst, ozdobny stempelek cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


70 PLN
3302

1941 Oflag XA - formularz potwierdzający otrzymanie paczki wysłany 8.III do Londynu, cenzury: niemiecka i angielska; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania.


120 PLN
3303

1941 (?) Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, okrągły stempel nadawczy "Franc de port" bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 320 i zalepka cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
3304

1941 Internowanie w Szwajcarii, list polecony wysłany 17.VII z obozu Henniez do Iłży, kartka przewodnia poczty dla internowanych, stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion", zalepka i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej w tym cenzora 380; kasownik odbiorczy Starachowice z 25.VII, gdzie dostawiono V (Viktoria) - stempel zwycięstwa, dodatkowy stempel propagandowy wprowadzony do użycia po ataku na Związek Sowiecki; przesyłka nie została doręczona i dosłano ją do Brodów, tam również nie została doręczona i 16.8 zwrócono ją do nadawcy; dekoracyjna całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
3305

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs, formularz wysłany 26.XI do Krakowa.


100 PLN
3306

1941 Oflag IIA - karta informacyjna, wysłana 12.V z obozu do Torunia.


45 PLN