The auction will start on 14.04.2023

Auction 47. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1592 kompletny list datowany "we wtorek po Pannie Marji Poczęciu AD 159II" do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego; nadawczynią jest Dorota Barzina hrabina Korczak z Ojrzanowic Goryńska h.Poraj - Kaspra wojewody mazowieckiego córka, pozostała wdową po Mińskim - wojskim warszawskim, 3-cia żona Stanisława Barzego wojewody krakowskiego, który po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nim zamek w Wiśniczu; w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał go, za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu, Sebastianowi Lubomirskiemu uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w doskonałym stanie zachowania, świetnie czytelna, tylko strona adresowa nieco przybrudzona; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 800 PLN
2

1606 kompletny list Anny Branickiej z Ruszczy Lubomirskiej, żony Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, datowany "28 dnia stycznia 1606", wysłany do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Jana Karola Chodkiewicza dowodził jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, którego to tytułu jak widać używał już wcześniej; był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, pierwszym Panem na Łańcucie; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu i odpisem; zachował się w niezłym stanie, tusz nieco wyblakły, ale czytelny, lekkie przetarcia na krawędziach; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 200 PLN
3

1753 list przewozowy przesyłki wartościowej poczty królewskiej saksońskiej z podpisem w języku niemieckim "Pokwitowanie Królewskiego Majestatu w Polsce / przez Saksoński Urząd Pocztowy".


400 PLN
4

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 16.IX z Gdańska Wrzeszcza (Langfourt) - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 5 GRANDE ARMEE (3 Dywizja 4 Korpusu gen.Legranda), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 200 PLN
5

1809 miniaturowa koperta listu do Będzina.


70 PLN
SOLD
6

1823 około, list (dwukrotnie użyty) wysłany 18.VII z Kielc do miejscowości Mychów, stempel nadawczy typu IB (124b); adnotacja "pilno", dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "IP."; na odwrocie odcisk pieczęci nadawcy z godłem "KRÓLESTWO POLSKIE KOMMISARZ DELEG:OKR: KIELECKIEGO"; minimalnie słabszy stan zachowania.


100 PLN
SOLD
7

1823 około, list wysłany 19.VII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), data i nazwa miejscowości nadania wpisane ręcznie.


30 PLN
8

1825 przed, list (druk - karta drożna) wysłany 17.X z miejscowości Szaki do Maryampola, stempel nadawczy typu IIA (368a), dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "I(nteres) Rząd(owy)"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "BURMISTRZ MIASTA SZAKI"; dobry stan zachowania.


135 PLN
SOLD
9

1827 około, koszulka listu wysłanego 3.XI z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, stempel nadawczy typu IB (398c), adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie "50" i "25" czarnym atramentem, pieczęć lakowa nadawcy; zgrabna całość w słabszym stanie zachowania.


250 PLN
10

1827 kompletny list urzędowy z Pilzna do Bochni, koperta ciekawie lakowana na dwóch złożeniach.


80 PLN
11

1829 list wysłany 26.IX z Łęczycy do Łodzi, unikalny stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 26 WRZESN) dostawianej oddzielną pieczątką , znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywil.Rząd.: od Kom.Obw.Łęczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "26/9 29" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


2 500 PLN
12

1830 po, obwoluta listu z Piotrkowa, stempel w kolorze czerwonym typu IB 31x4,5 mm i stempel "Interes Rządowy / Kom. Pow. Piotrk.".


150 PLN
13

1830 po, obwoluta listu z Piotrkowa, stempel typu IIIC 23 mm i stempel "Interes Rządowy / Naczel. PTU / Piotrkkowskiego".


80 PLN
14

1830 około, list wysłany 22.3 z Torunia do Kwidzyna (Marienwerder), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej nadawcy, bardzo wczesne użycie kasownika nadawczego.

1834 list tzw. obciążony paczką o wadze 2 funtów - dopisek "przytym paka", wysłany 21.12 z Rawicza do majątku pod miejscowością Kobylin, adnotacje pocztowe; na odwrocie pieczęć lakowa; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
15

1831 cholera - dezynfekowana przesyłka z czasów epidemii szalejącej w Poznaniu, list wysłany 30.IX do Gniezna, kasownik odbiorczy 1.X; zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami list został przeperforowany i poddany dezynfekcji, co potwierdza odciśnięty ramkowy stempelek SANITAETS/ STEMPEL"; przesyłki z okresu epidemii są dzisiaj dosyć rzadko spotykane, ponieważ w większości przypadków, listy po przeczytaniu palono; stemple sanitarne są bardzo wysoko wyceniane; podobną przesyłkę opisano w "Filateliście" nr.11/1999.


300 PLN
16

1832 list urzędowy wysłany 1.IV ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy Lwów (Adamczyk/Bartke 4), dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej, poniżej "franco"; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, doskonale widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego


150 PLN
17

1834 kompletny list z Warszawy do Nieborowa.


80 PLN
18

1836 kompletny list z Służewa do Brześcia, stempel typu IB.


60 PLN
SOLD
19

1838 około, zagraniczny urząd pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, czerwony z podwójną obrączką stempel typu IV (147b), użyty jako kasownik nadawczy na liście wysłanym 16.1 z Krakowa do Radomia, stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "Interes Rządowy"(Czernik typ IIIA), a pod nim data "15/1" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE KOMMISARZ PEŁNOMOCNY RZĄDU W KRAKOWIE"; datownik ten użyty jako stempel nadawczy jest rzadko spotykany, zazwyczaj był stosowany jako kasownik tranzytowy na korespondencji do Polski, według Bojanowicza: "... niewiele korespondencji przechodziło przez niego [polski urząd w Krakowie], dlatego dysponujemy bardzo ubogim materiałem z tego źródła"; bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania.


980 PLN
SOLD
20

1839 list (druk - karta drożna) wysłany 29.3 z Łukowa do Garwolina, stempel nadawczy typu IIA (193a) z dopisaną datą, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "SŁUŻBA RZĄDOWA CYWILNA" (Czernik typ.IVA); na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem "KRÓLESTWO POLSKIE BURMISTRZ MIASTA ŁUKOWA".

1844 list wysłany 31.3 z miejscowości Podzamcze do "Heroldyi Królestwa Polskiego w Warszawie", stempel nadawczy PODZAMCZ typu IIB (269a), rzadko spotykany stempelek do oznaczania korespondencji urzędowej "Służba Rządowa" (Czernik typ.IIIA) wraz z datą i podpisem urzędnika prowadzącego korespondencję; na odwrocie pieczęć lakowa z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.

1829 list (druk - karta drożna) wysłany 28.9 z miejscowości Przasnysz do Pułtuska, stempel nadawczy PRASNYSZ typu IIA (277a) z dopisaną datą, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ.IIIA), obok stempelek "Walther" - faksymile podpisu urzędnika prowadzącego korespondencję; z kolekcji S.Rosińskiego.


800 PLN
21

1839 kompletny list na papierze Trybunału pierwszej instancji miasta Krakowa, stempel typu V.


100 PLN
SOLD
22

1840 około, dwukrotne użycie pocztowe !!! list z miejscowości Arnswalde (Choszczno) przesłany 17.V ambulansem Berlin-Bydgoszcz, na odwrocie kasownik odbiorczy i stempelek imienny doręczyciela "KOCH.", a także pieczęcie urzędowe nadawcy; list już wcześniej (wysłany 13.V) przebył tę samą drogę (stemple wewnątrz), po czym został "przenicowany" i przesłany ponownie; nieczęsto spotykane rozwiązanie; ciekawostka.


70 PLN
23

1840 list wysłany 13.X z Schelletau (Zeletava) w Czechach do Tarnowa, ozdobny stempel nadawczy w ramce odbity w kolorze niebieskim, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa.


50 PLN
24

1840 list wysłany 6.III z Tarnowa do Wiśnicza (Wisznicz), dwuwierszowy stempel nadawczy.


25 PLN
SOLD
25

1840 około, obwoluta listu z Kalisza do Włocławka, stempel typu IIID.


120 PLN
26

1840 około, obwoluta listu z Uniejowa do Kalisza, stempel typu IIIA.


80 PLN
SOLD
27

1840 około, obwoluta listu z Turka do Łodzi, stempel typu VII.


120 PLN
28

1841 około, list z Włocławka do Kalisza wysłany 4.VII, stempel nadawczy typu IIIA o średnicy 20 mm(417c) z datą dopisaną ręcznie, stempelek zwalniający z opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA), urzędowa pieczęć nadawcy na odwrocie.


50 PLN
29

1841 około, list z Włocławka do Piotrkowa, wysłany 13.II, stempel nadawczy typu IIIA o średnicy 24 mm(417d) z datą dopisaną ręcznie, stempelek zwalniający z opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA); na odwrocie idealna odbitka pieczęci nadawcy.


50 PLN
30

1842 po, list zagraniczny z Warszawy do Triestu, wysłany 29.VI, doskonała odbitka małego stempla nadawczego typu IIIC o średnicy 18 mm (398h); przesyłka została całkowicie opłacona przez nadawcę, co oznaczono stempelkiem FRANCO, a obok wpisano wysokość opłaty 15/15.


200 PLN
31

1843 około, koperta listu rekomendowanego, wysłanego 16.I z Schelletau (Zeletava) w Czechach do Wadowic, różnorodne adnotacje i oznaczenia pocztowe, w tym wyliczenie wysokości porta; na odwrocie nieuszkodzona sucho tłoczona zalepka nadawcy.


100 PLN
32

1843 kompletny miejscowy list (podniszczone brzegi) na formularzu "TRYBUNAŁ Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu", ręcznie dopisano "interesy urzędowy".


50 PLN
SOLD
33

1844 kompletny miejscowy list na formularzu "TRYBUNAŁ Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu", ręcznie dopisano "interes urzędowy".


50 PLN
SOLD
34

1846 list wysłany 21.IX z Wiśnicza (Wisznicz) do Wieruszyc, na odwrocie stemple tranzytowe: Bochnia 21 i Gdów 24; urzędowa zalepka listowa z suchym tłoczeniem.


40 PLN
35

1847 Wieliczka - zielony stempel nadawczy !!! wyraźna odbitka dwuwierszowego stempla na liście do Wiśnicza wysłanym 6.V, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
36

1847 SAMBOR NIEBIESKI KASOWNIK, list wysłany 1.XI z Sambora do Tarnowa, ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy w kolorze niebieskim, adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
37

1847 kompletny list z Grybowa do Wiśnicza, na odwrocie stempel odbiorczy.


30 PLN
SOLD
38

1847 kompletny list z Podgórza do Tarnowa.


40 PLN
39

1848 póltorałutowy list z pełną treścią wysłany 13.X z miejscowości Lubin (Luben), dwuwierszowy kasownik nieopisany w fundamentalnym katalogu niemieckich stempli przedfilatelistycznych - Feuser (Stuttgart 1990); adnotacje dotyczące wysokości porta, na odwrocie kasownik odbiorczy i dobrze zachowana pieczęć lakowa; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
40

1848 list z Myślenic do Nowego Sącza, wysłany 18.V, bardzo wyraźna odbitka dwuwierszowego stempla nadawczego; dobry stan zachowania.


40 PLN