The new auction will start soon

Auction 45. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19677

1920 godło Litwy Środkowej, seria cięta i ząbkowana w czworoblokach.

Fi.1-3A, B
40 PLN
19678

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
120 PLN
SOLD
19679

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
100 PLN
19680

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie liniowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
50 PLN
19681

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na cienkim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P2
40 PLN
19682

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
30 PLN
19683

1920 godło Litwy Środkowej, piękny podwójny druk znaczka za 1 mk., gwarancja.

Fi.2A Dp
Mi.2B 
20 PLN
19684

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. oryginalnie skasowany w Oszmianie (zwykły znaczek Fi.30.-), gwarancja i opis.

Fi.2B Dp
Mi.2A 
30 PLN
19685

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
40 PLN
19686

1920 godło Litwy Środkowej, piękny podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja

Fi.3A Dp
Mi.3B 
40 PLN
19687

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P3
60 PLN
19688

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P3 Dp
80 PLN
19689

1920 wydanie przedrukowe, zestaw siedmiu wartości pięknie skasowanych na wycinkach (Mi.700 euro), historyczna gwarancja Perzyński(6), Krawczyk.

Fi.4-10
1 200 PLN
19690

1920 wydanie przedrukowe, znaczek z odwróconym nadrukiem na wycinku, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4No
1 600 PLN
19691

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
19692

1920 godło Litwy Środkowej, znaczek za 1 mk. z arkusza o znacznie przesuniętej perforacji poziomej i pionowej.

Fi.21B
Mi.21A 
25 PLN
19693

1920 godło Litwy Środkowej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowozielonym, na cienkim szorstkim kremowym papierze, z pełnym abklatschem, niegwarantowana ze względu na piękną odbitkę drugostronną, niefałszowana.

Fi.22 P1
800 PLN
19694

1921 różne rysunki, pasek trzech znaczków za 1 mk. w kolorze brązowopomarańczowym, lewy znaczek z częściowym brakiem rysunku, gwarancja Krawczyk.

Fi.15Ac Mk
Mi.15B 
80 PLN
19695

1921 SZCZUCZYN - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, znaczek za 1 mk. oryginalnie skasowany w Szczuczynie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15B
Mi.15A 
80 PLN
19696

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., z odwróconą odbitką koloru szarego na odwrocie, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.18A
Mi.18B 
60 PLN
19697

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo cięty znaczek za 25f.+2Mk. z podwójnym nadrukiem (Fi.500.-), podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.23A Np
Mi.23B Np 
300 PLN
19698

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą NA ŚLĄSK, trójblok oryginalnie kasowanych w Oszmianie znaczków za 2+2 mk. (Fi.210.-), dodatkowo o znacznie przesuniętym w pionie nadruku, gwarancja Krawczyk

Fi.27A
Mi.27B 
320 PLN
19699

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), przedwojenna sygnatura, gwarancja Schmutz.

Fi.28B No
Mi.28A 
500 PLN
19700

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.28B No
Mi.28A 
200 PLN
19701

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka znaczków za 4+1 mk. w położeniu tete-beche.

Fi.30B
Mi.30A 
150 PLN
19702

1921 LEBIEDZIEW - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, znaczek z dopłatą na czerwony krzyż za 4+1 mk na wycinku oryginalnie skasowany w Lebiedziewie, gwarancja Krawczyk.

Fi.30B
Mi.30A 
250 PLN
19703

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, pięć czystych serii (5 x 31-33A, Fi.80.-).

Fi.31-33A
Mi.31-33B 
40 PLN
19704

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, makulatura znaczka za 10+2 mk. z potrójnym lub poczwórnym drukiem koloru żółtego, gwarancja.

Fi.33A Mk
Mi.33B 
30 PLN
SOLD
19705

1921 różne rysunki, dziesięć serii czystych (10 x 34-41B, Fi.500.-).

Fi.34-41B
Mi.34-41A 
250 PLN
19706

1921 różne rysunki, marginesowa próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła, gumowana, gwarancja Berbeka.

Fi.34 P2
80 PLN
19707

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.35MK
50 PLN
19708

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Miszczak.

Fi.36MK
30 PLN
19709

1921 różne rysunki, znaczek za 20 mk. ze znacznym przesunięciem tła, gwarancja.

Fi.41A
Mi.41B 
25 PLN
19710

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, litografia drukarni "Lux", projektant nieznany; planowano wydanie sześciu wartości, do realizacji przyjęto dwie; spotyka się ich próby arkuszowe, odbitki z pramatrycy na kredowym papierze są unikalne; jednen egzemplarz opisał J.Falkowski w "Filateliscie" 7/2000; drugi oferowany na tej aukcji pochodzi ze słynnej kolekcji G.Hahne, fotoopinia Schmutz.

Fi.42-43 P
8 000 PLN
19711

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 100 mk., w kolorze zielonym z tłem piaskowym (nakład 50 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.42 P7
500 PLN
19712

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, makulatura próby znaczka za 100 mk. w kolorze granatowym (nakład 5 szt.), prawy dolny z błędem "I.ITWA zamiast LITWA", z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.42 P8 Mk
240 PLN
SOLD
19713

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, makulatura unikalnej próby znaczka za 100 mk. w kolorze czerwonym bez tła, z częściowym brakiem rysunku po lewej (nakład 5 szt.), sygnowana, gwarancja Schmutz.

Fi.42 P9
1 200 PLN
19714

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 150 mk. w kolorach lilabrązowym i granatowym (kilka z nakładu 100 szt. - reszta niebieska), na odwrocie abklatsch koloru granatowego, gwarancja Schmutz.

Fi.43 P3
600 PLN
19715

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, marginesowa próba znaczka za 150 mk., z podwójnym drukiem ramki i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.43 P Dp
60 PLN
SOLD
19716

1921 zawiadomienie o nadejściu "listu amerykańskiego", nadane 8.X jako przesyłka polecona z poczty polowej nr.23 przydzielonej do Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej w Wilnie, wysłane do Dowództwa 23 pułku ułanów Grodzieńskich, również na pocztę polową 23, przesyłkę wydano adresatowi tego samego dnia; bardzo rzadka całość z praktycznie niedostępnego (być może nie zachowanego) wewnętrznego obiegu pocztowego instytucji wojskowych Litwy Środkowej; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN