The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 45. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17642

1850 PIERWSZE ZNAKI POCZTOWE na Ziemiach Polskich !!! - jeden z dwóch najrzadszych nominałów z I wydania Austrii - za 2 kr. typ IIIa, w kolorze czarnym na papierze ręcznym - frankatura pojedyncza, ładnie cięty; miejscowy list nadany 24.V we Lwowie do "Imć Pani z Hrabiów Dzieduszyckich Pawlikowskiej"; kasownik odbiorczy i adnotacja o oddawcy na odwrocie; całość w doskonałym stanie zachowania; fotoatest z 2002 roku Puschmann.

Znaczki I wydania austriackiego są pierwszymi znakami opłaty w historii używanymi na Ziemiach Polskich !!! znaczki pruskie ukazały się kilka miesięcy później, a rosyjskie koperty z wydrukowanym znakiem opłaty wprowadzono do obiegu w Królestwie Polskim w 1851 roku.


Mi.2Xa 
4 000 PLN
17643

1851 znaczek wydrukowany na zagiętym papierze !!! I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 25.XI z Tarnowa do miejscowości Jasienica, znaczek na papierze zagiętym na długości ok 7 mm z prawej strony, ładnie cięty, unieważniony dwuobrączkowym kasownikiem z ozdobnikiem; dodatkowo stempelek firmowy nadawcy; na odwrocie kasownik tranzytowy Przemyśl; list pionowo zgięty.


Mi.3X 
400 PLN
17644

1854 I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, kompletny list wysłany 24.II z miejscowości Żółkiew do Lwowa, dwuwierszowy stempel nadawczy "ZOLKIEW"; znaczek ładnie cięty; list dwukrotnie złożony (znaczek z dwoma zagięciami); na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.3X 
150 PLN
17645

1855 około, I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, wycinek listu nadanego w miejscowości Radłów, wysłanego 28.XI z Tarnowa do Izdebnika; znaczek bardzo ładnie cięty, unieważniony kasownikiem z ozdobnikiem; na odwrocie stemple: przejściowy Kraków i dwuwierszowy odbiorczy "IZDEBNIK"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.4Y 
120 PLN
17646

1856 I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura pojedyncza, kompletny list wysłany 1.V z Tarnowa do miejscowości Steuer (Steyr); znaczek bardzo ładnie cięty, unieważniony kasownikiem z ozdobnikiem; na odwrocie stemple: przejściowy i odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5Y 
120 PLN
17647

1857 I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 25.V z miejscowości Biała do Tarnowa; dwuwierszowy stempel nadawczy "BIALA", dodatkowe adnotacje pocztowe, list poziomo złożony; na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.4Y 
150 PLN
17648

1859 lub po, II wydanie Austrii - 5 kr. - frankatura pojedyncza, rzadki znaczek typu II z ramką typu I na kompletnym liście wysłanym 24.II z Nowego Sącza do Wiśnicza, okrągły stempel nadawczy "NEU SANDEC"; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.13II/I 
400 PLN
17649

1859 po, II wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list (koperta) wysłany 21.VI z miejscowości Sokal do pułkownika dragonów gwardii w Berlinie; okrągły jednoobrączkowy stempel nadawczy, adnotacje nadawcy "Frei" i "p.Cracovie/ p.Breslau"; na odwrocie stemple tranzytowe: Lwów i Kraków, stempelek ambulansu relacji Breslau-Myslowitz i stempel nadejścia; całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.15II 
100 PLN
17650

1859 II wydanie Austrii - 10 kr. - frankatura pojedyncza, kompletny list wysłany 24.V z Jarosławia do miejscowości Gródek Jagielloński, okrągły stempel nadawczy; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy "GRODEK/27 MAY"; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.14II 
100 PLN
17651

1861 po, austriacka całostka - koperta (format 147x85 mm) za 15 kr., wysłana 1.III z miejscowości Brody do Pragi, znak opłaty unieważniony kasownikiem jednoobrączkowym z ozdobnikiem; na odwrocie stempel tranzytowy Lwów i praski kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (klapa minimalnie uszkodzona podczas otwierania).


Mi.U4A 
100 PLN
17652

1861 III wydanie Austrii - 5 kr. - frankatura pojedyncza, list (koperta) wysłany 1.VII z Krakowa, adresowany do właściciela Kalwarii Zebrzydowskiej - Jana Kantego Brandysa; na froncie dopisek "franco"; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i dwuwierszowy stempel odbiorczy "KALWARIA/ 2.JUL"; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.20 
60 PLN
17653

1863 IV wydanie Austrii - 10 kr. - frankatura pojedyncza, list z pełną treścią, wysłany 28.IX z Sanoka do Lwowa, znaczek unieważniony stemplem dwuwierszowym z datą "Sanok/28 SEP."; na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania - list dwukrotnie złożony (znaczek zagięty).


Mi.26 
100 PLN
17654

1864 UHNÓW, austriackie znaczki za 2 i 3 kr. wydania z 1867 roku na wycinku, unieważnione rzadkim polskim miejscownikiem w Uhnowie.


Mi.35, 36 
80 PLN
17655

1864 lub po, austriacka całostka - koperta za 15 kr. na papierze bez znaku wodnego, wysłana 9.IX z Przeworska do miejscowości Klatovy (Klattau) w Czechach, na odwrocie kasowniki odbiorcze; całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.U30 
60 PLN
17656

1864 IV wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, list z pełną treścią, wysłany 1.I z Sanoka do Wiednia; znaczki unieważnione stemplem dwuwierszowym z datą "Sanok/1 Jän."; na odwrocie dwuobrączkowy kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.26, 27 
350 PLN
17657

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 10 kr. na papierze ze znakiem wodnym, dofrankowana znaczkiem za 5 kr. i wysłana 5.2 ze Lwowa do Stuttgartu; na odwrocie kasowniki: tranzytowy Wiedeń, wirtemberski ambulansowy i stempel nadejścia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.


Mi.U34, 32 
300 PLN
17658

1865 V wydanie Austrii - 10 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 14.IV z Dęcina (Tetschen) do Pragi; nadawca nakleił uszkodzony znaczek; na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania.


Mi.33 
40 PLN
17659

1867 austriacka całostka - koperta za 5 kr. na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 23.IV z Krakowa do Wiednia, na odwrocie kasowniki odbiorcze; całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.U33 
60 PLN
17660

1868 obwoluta listu z Sopotu do Neustadt.


Mi.5 
30 PLN
17661

1868 lub po, austriacka całostka - koperta za 5 kr. na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 3.III z Krakowa do Wiednia, na odwrocie kasowniki odbiorcze; dobry stan zachowania.


Mi.U55I 
30 PLN
17662

1868 DUKLA, parka austriackich znaczków za 10 kr. wydania z 1867 roku na wycinku, unieważniona polskim miejscownikiem w Dukli.


Mi.38 
40 PLN
17663

1869 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura pojedyncza, list z zakładów górniczo-hutniczych Siersza (papier z firmowym suchym tłoczeniem), wysłany 29.XI z miejscowości Trzebinia do Wiednia; na odwrocie lakowa pieczęć firmowa nadawcy i mały dwuobrączkowy kasownik odbiorczy ; bardzo dobry stan zachowania (list zgięty poziomo).


Mi.37I 
50 PLN
17664

1873 VI wydanie Austrii - 3 kr. "grober druck" - frankatura pojedyncza, list przesłany 3.IX miejscowo w Nowym Sączu (Neu Sandec); dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.36I 
80 PLN
17665

1873 kartka z Jaworzna do Wiednia, austriacka całostka dwujęzyczna w języku: niemieckim i polskim.

Fi.Cp3
25 PLN
17666

1875 karta pocztowa wysłana 2.XII z Tarnowa do Berlina, dobry stan zachowania (na odwrocie ślady klejenia do karty albumowej).

Fi.3
Mi.P20 
25 PLN
17667

1877 list z Rastenburga (Kętrzyn) 11.9.77 do Niemiec, zagięcia koperty.


35 PLN
17668

1878 VI wydanie Austrii - 10 kr. "feiner druck" - frankatura pojedyncza, list wysłany 3.III z ekspedycji na dworcu w Krakowie (KRAKAU BAHNHOF) do Warszawy; na froncie okrągły godzinnik poczty warszawskiej "11./H", na odwrocie kasownik odbiorczy 20.II; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.38II 
150 PLN
17669

1878 VI wydanie Austrii - 10 kr. "feiner druck" - frankatura wielokrotna, parka pionowa na liście poleconym wysłanym 24.V z Chrzanowa do Krakowa, na froncie dodatkowy stempelek RECOM, na odwrocie kasowniki odbiorcze; znaczki w stanie idealnym, list w słabszym stanie zachowania (u góry mocno zgięty).


Mi.38II 
50 PLN
17670

1878 VI wydanie Austrii - 15 kr. typ "grober druck" - frankatura pojedyncza, list polecony, wysłany 16.XII z Krakowa do Wiednia, na froncie stempelek RECOM z wpisanym numerem przesyłki; na odwrocie kasownik odbiorczy MARGARETHEN; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.39I 
120 PLN
17671

1880 BRZEŻANY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brzeżanach.


Mi.37 
30 PLN
17672

1881 KRAKÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Krakowie.


Mi.37 
15 PLN
17673

1882 VI wydanie Austrii - 2 kr. "feiner druck" - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.VI z Jordanowa do miejscowości Kenty; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.35II 
60 PLN
17674

1882 całostka dwujęzyczna (w języku niemieckim i polskim) z Sanoka do Niemiec.

Fi.Cp a10
20 PLN
17675

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop., rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U29A 
200 PLN
17676

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop., rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U30C 
80 PLN
17677

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop., rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru).


Mi.U30A 
90 PLN
17678

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 14 kop., rozmiar: 139x113 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślad podlepki na odwrocie).


Mi.U31B 
150 PLN
17679

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop., rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U29C 
250 PLN
17680

1884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 19.IX ze Stryja do Wiednia, dodatkowo stempelek firmowy nadawcy; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P47 
40 PLN
17681

1884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 5.IX z Rzeszowa do Wiednia, kasownik odbiorczy LEOPOLDSTAD; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P47 
40 PLN