The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 45. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20702

1934 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - BARANOWICZE, list, którego nadawcą jest rabin Baranowicz Chonon Waserman, wysłany w kopercie firmowej 27.VI do Filadelfii; znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "b", na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.256
Mi.279 
200 PLN
20703

1936 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - RADUŃ, list z jesziwy "Chofetz-Chaim" - szkoły talmudycznej założonej w 1864 roku w miejscowości Raduń, wysłany 27.VI w kopercie firmowej do Filadelfii, wewnątrz druk pokwitowania dokonanej wpłaty na 5 dolarów z pieczęcią uczelni; bardzo dobry stan zachowania; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.288II
Mi.309II 
500 PLN
20704

1940 Getta Baranów i Warszawa, adres pomocniczy paczki, wysłanej 26.11 z Krosna do Pogonowa k/Baranowa nad Wieprzem; skierowano tam ostatni transport żydów z likwidowanego w 1940 roku getta w pobliskich Puławach (założone w grudniu 1939); adresatki w Baranowie nie zastano, więc po dofrankowaniu znaczkiem za 30 gr. i unieważnieniu go prowizorycznym stempelkiem agencji pocztowej (takim samym jak w gettcie w Piaskach) dosłano paczkę przez Puławy 2.12. do getta w Warszawie, gdzie dotarła tego samego dnia; na odwrocie stempel getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" oraz pokwitowanie odbioru paczki; fantastyczny obieg pocztowy; zmienia naszą wiedzę o likwidacji getta w Puławach, gdyż do tej pory sądzono, iż kilkuset żydów z Baranowa nad Wieprzem wysłano do obozu zagłady w Sobiborze; gwarancja Schmutz.

Fi.46, 50
4 800 PLN
20705

1941 Getto w Tarnowie, list lotniczy wysłany 25.II z Nowego Jorku do Tarnowa, adresowany: "Josef Gottfried na ulicy Krupniczej", która to ulica, po utworzeniu getta w Tarnowie, znalazła się na jego obszarze; stempelki i oznaczenia cenzury, zalepka z pieczęciami Wehrmachtu; walor ogólnie w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
20706

1941 Getta Łódź i Bochnia, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 13.11, adresowana do żydowskiego odbiorcy na ulicę Leonarda w Bochni, która znajdowała się na terenie getta - żadne znaki pocztowe z Getta w Bochni nie są znane, została w ramach represji zatrzymana celem zwrócenia do nadawcy (stempelek ZURUCK), ostatecznie pozostała w partii korespondencji niedoręczone; niezwykły walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 500 PLN
20707

1941 Getto w Krakowie, grzecznościowe odbitki kasownika z hebrajskimi napisami "Judische Gemeinde Postsammelstelle", odciśniętego 22.VI (dzień ataku niemieckiego na Związek Sowiecki) i 29.VI na karcie z dodatkowymi znaczkami, z których jeden ostemplowano wcześniej kasownikiem okolicznościowym GG; niespotykany walor filatelistyczny; gwarancja.

Fi.Cp2II, 41, 45; 9a
400 PLN
20708

1942 Getto w Wilnie, dokument w języku litewskim - najpewniej przepustka wystawiona 11.II, pieczęć nagłówkowa w językach niemiecki i litewskim: "TORWACHE IM GHETTO DER STADT WILNA/ VILNIAUS MIESTO GETO VARTU SARGYBA"; wyjątkowy walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
20709

1943 Theresienstadt (Terezin), banknoty dla getta utworzonego przez nazistów na terenie miejscowości Terezin na terenie Protektoratu Czech i Moraw wydane przez "samorząd" żydowski, stan banknotów bardzo dobry.


600 PLN
20710

1944 Getto w Łodzi - wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
900 PLN
20711

1944 Getto w Łodzi - wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), pasek pięciu czystych serii (złożony między trzecim a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978.

Fi.1-3A typ I-V
4 500 PLN
20712

1944 getto w Łodzi, seria wydania nie dopuszczonego do obiegu, gwarancja.

Fi.1x, 2y, 3x
1 000 PLN
20713

1944 Getto w Łodzi -0 wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), marginesowy znaczek za 20 Pf., tak jak wydano - niegumowany, gwarancja Schmutz.

Fi.3A
Mi.V 
250 PLN
20714

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba arkuszowa niezrealizowanego wydania wykonana metodą fotograficzną, słaby stan zachowania, gwarancja Gryżewski.

Fi.PIXax
280 PLN
20715

1944 getto w Łodzi, próba znaczka nie wprowadzonego do obiegu bez oznaczenia waluty, znaczek wydrukowany na fragmencie obustronnie zadrukowanego papieru , rzadkie, gwarancja Krawczyk.

Fi.PIXby
1 400 PLN
20716

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba arkuszowa niezrealizowanego wydania wykonana metodą fotograficzną, gwarancja Krawczyk.

Fi.PVIIIx
650 PLN
20717

1946 Judaica, list z Centralnego Komitetu Wyzwolonych Żydów w amerykańskiej strefie okupacyjnej (CENTRAL COMMITTEE OF LIBERATED JEWS), wysłany 6.XI z Monachium do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempelek cenzury amerykańskiej.


Mi.934 
120 PLN
20718

1947 Judaica, komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
80 PLN
20719

1948 Judaica, "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
20720

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN