The auction will start on 21.06.2024

Auction 45. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20721

1939 Stalag VIA - wczesny formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 9.XII z obozu, przesyłka dwukrotnie cenzurowana w obozie; na odwrocie bardzo rzadko spotykany stempelek dodatkowy "Amtlich geprüft und neu verschlossen."; dobry stan zachowania, w rzeczywistości walor prezentuje się korzystniej; z eksponatu J.Falkowskiego.


300 PLN
20722

1939 Starobielsk - wczesna karta pocztowa z obozu, wysłana 2.XII do Krakowa przez porucznika Józefa Mytycha; jego nazwisko znajduje się na liście zamordowanych w Charkowie; z karty został zdjęty dodatkowy znaczek, najpewniej przez cenzurę lub NKWD, poszukujące ukrytych informacji; czytelnie odbity datownik, adres nadawczy bardzo wyraźny; mimo zgięć w porównaniu z przeciętną przesyłką "katyńską" w bardzo dobrym stanie; ze względu na fakt, że jeńcom Starobielska wolno było wysyłać jeden list miesięcznie nie zachowało się ich dużo.


900 PLN
20723

1939 Dulag G - Limburg, obóz przejściowy dla polskich jeńców wojennych, założony 26.VIII.1939 zlikwidowany w styczniu 1940; karta pocztowa, datowana 29.XI, wysłana 8.XII z obozu do Sosnowca; stempelek cenzury i parafka cenzora; przesyłki z gułagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki (kilka miesięcy) okres ich funkcjonowania; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego gwarancja Schmutz.


700 PLN
20724

1940 wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej dla internowanych w Szwajcarii, nakład 50.000.


100 PLN
20725

1940 Brody-Zamek - sowiecki obóz jeniecki, dla polskich żołnierzy zagarniętych w wyniku zdradzieckiej napaści 17.IX.1939, karta pocztowa wysłana 6.X z obozu do Lublina, stempelek cenzury niemieckiej; jeńców wykorzystywano jako tanią siłę roboczą przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński-Lwów, kierowanej przez NKWD.


250 PLN
20726

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Györ, wczesny, nietypowy rodzaj formularza, datowany 3.II, wysłany 9.II z Komarom do Nowego Sącza; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej; pieczęć formacyjna, stempelek cenzury węgierskiej i parafka cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
20727

1940 Oflag VIIIB - karta wysłana 5.IX z obozu do Warszawy, nadawca - jeniec o najniższym numerze 1/XVIIIC !!! - komandor porucznik Mieczysław Adamowicz, był we wrześniu 1939 komendant Portu Wojennego w Gdyni; zazwyczaj najniższy numer w oflagu, nadawano oficerom najstarszym stopniem; cenzura; niemy datownik nadawczy; doskonały stan zachowania; ze zbioru J.Falkowskiego.


300 PLN
20728

1940 Stalag VIB - nietypowy formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 5.VII z obozu do "mateczki wojennej" w Sompolnie, zwraca uwagę charakterystyczny, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzury obozowej; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie rozdarcie na dole).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


120 PLN
20729

1940 pierwsza informacja o pobycie w niewoli, 3 część formularza trzyczęściowego, wysłana z terenu Francji do Łodzi przez podoficera Armii Polskiej we Francji; pieczęć cenzury; dobry stan zachowania (przebarwienia); niespotykany walor; z eksponatu J.Falkowskiego.


150 PLN
20730

1940 Internowanie w Szwajcarii - list polecony wysłany 20.XII z Brwinowa do obozu w Oberburg, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka kierunkowa !!! stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; stempelki i oznaczenia cenzorskie; kasownik odbiorczy 30.XII; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
20731

1940 list z Zawiercia 27.3.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu.


60 PLN
20732

1940 Oflag IIB - listownik datowany 18.IV, wysłany z obozu do Radomska; rzadko spotykany przypadek oznaczenia numeratorem biurowym daty (26.4) przeprowadzenie cenzury przesyłki; doskonałej jakości odbitka stempla informacyjnego; cenzura z dodatkową parafką cenzora; nieznacznie słabszy stan zachowania.


150 PLN
20733

1940 Oflag IIA - ręcznie zaadaptowany formularz Oflagu XIA, wysłany 12.XI z obozu do Torunia; stempelek cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
20734

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Puspoknadasdon, formularz węgierskiej poczty polowej wysłany 11.II do Przemyśla, pieczęć obozowa "M.KIR. HONVED GYUJTOTABOR PUSKPOKNADASDOM", przesyłka oznaczona dopiskiem "Belligerant interne", stempelek "Ellenorizve"; niemiecki stempel cenzury Wehrmachtu; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


140 PLN
20735

1940 Oflag XIIA - podziękowanie za otrzymaną paczkę, wysłane 18.XI z obozu do Sompolna; stempelek cenzury; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


35 PLN
20736

1940 Oflag XIIA - karta wysłana 8.XI z obozu do Sompolna, niemy datownik nadawczy; trójkątny stempelek cenzury; dobry stan zachowania.


25 PLN
20737

1940 formularz Oflagu IXB, zaadaptowany dla potrzeb Oflagu XIA (fioletowa pieczątka z nazwą obozu), w związku z planowanym przeniesieniem jeńca do Oflagu IIC kolejny raz (ręcznie) adaptowany; wysłany 1.VIII z obozu do Sompolna; cenzura Oflagu XIA; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).


120 PLN
20738

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, karta pocztowa do obozu, wysłana 28.X z Budapesztu; stempelek zwalniający od opłaty; pieczęć formacyjna; dobry stan zachowania.


100 PLN
20739

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 26.II z Sosnowca do obozu, prowizoryczny stempel nadawczy - polski kasownik przedwojenny; cenzura; dodatkowo stempelek informacyjny w ramce "Listy pisać krótko/ i wyraźnie"; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
20740

1940 Stalag IIC - listownik, wysłany 8.VIII z obozu do "mateczki wojennej" Pani Marii Hube w Sompolnie, stempelek cenzury; dobry stan zachowania.

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


60 PLN
20741

1940 Stalag XIIIA - list do obozu, wysłany 29.I z Tarnowa, bardzo ciekawa treść, urywek: "Głowimy się ciągle, gdzie Ty przebywasz i jakim sposobem z niewoli bolszewickiej dostałeś się do niemieckiej."; na mocy porozumień niemieckich i sowieckich okupantów, dokonywano wymiany polskich jeńców między agresorami; stronie niemieckiej przekazywano osoby z terenów polskich zajętych przez Niemców, a stronie sowieckiej przekazywano jeńców zamieszkałych na ziemiach wschodnich zajętych przez Armię Czerwoną (wymiana objęła tylko szeregowców); dalsze fragmenty treści dotyczą stosunków panujących na terenach zajętych przez sowietów, a także położenia Żydów w GG; niezwykle ciekawy dokument mówiący bardzo wiele o losach Polski i Polaków w czasie II wojny; walor w idealnym stanie zachowania.


400 PLN
20742

1940 Stalag VIB (Neuversen) - karta pocztowa wysłana 14.XII z Komendantury obozu do Sompolna zezwalająca na korespondowanie jeńca z "mateczką wojenną"; stempel listowy komendantury; niecodzienny walor; w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


180 PLN
20743

1940 dofrankowana sowiecka karta pocztowa, wysłana 5.VII z Baranowicz poprzez Mińsk do Oflagu IVA, ponieważ jeniec został przeniesiony do Oflagu IIB, przesyłka podążyła za nim (stempelek cenzury), jeniec w Oflagu IIB nie zagrzał jednak długo miejsca ("Im Oflag IIB unbekannt") i został przeniesiony do szpitala w Königstein, który podlegał pod Oflag IVB (stempelek cenzury), jednak i stamtąd jeniec został przeniesiony (In Oflag IVB/Z nicht ermittelt) do szpitala dla jeńców chorych na grużlicę (adnotacja "4.8.40 verlegt nach Tangerhütte") gdzie najpewniej odnalazł adresata; niezwykle dekoracyjny walor o niepowtarzalnie udokumentowanym obiegu pocztowym z wykorzystaniem bardzo rzadkich rekwizytów, których sądząc po częściowo zerwanej karteczce informacyjnej i zszywce, było zapewne więcej; całość w doskonałym stanie zachowania (znaczek sowiecki zerwany częściowo przez niemiecką cenzurę obozową).


700 PLN
20744

1940 list z Zawiercia 1.6.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu na odwrocie.


90 PLN
20745

1941 zwrotna kartka na odpowiedź na listowniku obozowym z Strzemieszyc 16.12.41 do Oflagu VIIA w Murnau, stempel cenzury obozowej.


90 PLN
20746

1941 Internowanie w Rumunii - obóz Ocnele Mari, karta pocztowa z obozu wysłana 18.V do Krakowa, stempelki cenzorów i wirnik cenzury niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
20747

1941 karnet pamiątkowy obozu internowania w Szwajcarii z obozu w Hergiswil będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej.


150 PLN
20748

1941 list z Sławkowa koło Olkusza do Stalagu IIIA w Lückenwalde, na odwrocie stempel cenzury z Stalagu.


90 PLN
20749

1941 Stalag XIIC - listownik wysłany 28.VII z obozu do miejscowości Wojnówka, niemy kasownik nadawczy; czytelnie odbity stempelek cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
20750

1941 Stalag VIB - karta z obozu, wysłana 8.III do Sompolna, zwraca uwagę charakterystyczny, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzury obozowej; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
20751

1941 Oflag IIC - listownik, wysłany 20.XII z obozu do miejscowości Sompolno, wewnątrz wszyta foliowa torebka z kawałkiem opłatka i zasuszonym kwiatkiem; stempelek cenzury obozowej; niecodzienny, wzruszający walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
20752

1941 Internowanie w Szwajcarii - list polecony wysłany 14.IV ze Skarżyska Kamiennej do obozu Wetzikon, przesyłka przeadresowana na obóz Amlikon, dwie kompletne (zazwyczaj zdarte) kartki kierunkowe !!! zalepki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, liczne stempelki cenzury, w tym cenzora szwajcarskiego 308, stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion", kasownik odbiorczy 25.IV na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
20753

1941 Oflag IIIC - listownik, wysłany 6.I z obozu do Tuluzy, stempelek "Unbesetztes Gebiet" oznaczający, że korespondencja adresowana jest do nieokupowanej części Francji (Vichy); pieczęć komendantury obozu; stempelek cenzury; na odwrocie stempelek informacyjny dotyczący wysyłki paczek; dekoracyjna całość w idealnym stanie zachowania.


200 PLN
20754

1941 Stalag XIIC - karta pocztowa, wysłana 14.I z obozu do Łodzi, niemy kasownik nadawczy; czytelnie odbity stempelek cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
20755

1941 Stalag VIG - "GRUPPE ABWEHR STALAG VI/G" bardzo rzadki stempelek dodatkowej cenzury obozowej placówki Abwhery, karta z obozu, wysłana 21.V z Bonn do Sompolna, zwraca uwagę rzadko spotykany typ formularza z wydrukowaną nazwą obozu, kasownik nadawczy z propagandową nakładką; stempelek cenzury wewnątrzobozowej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Komórki Abwehry przy obozach jenieckich, zajmowały się m.in. wyrywkową kontrolą czynności cenzorów obozowych, okresowym sondażem nastroju jeńców, ale także ścisłą kontrolą jeńca (grupy jeńców), czy wreszcie zwalczaniem prób tajnych kontaktów jeńców z ośrodkami w kraju i zagranicą.


500 PLN
20756

1942 list z Kłobucka do Stalagu XIB w Fallingbostel, stempel cenzury z Stalagu.


90 PLN
20757

1942 przekaz paczkowy z Lipia 12.11.42 przez Kłobuck do obozu w Treuenbrietzen - Belzig, stempel odbiorczy na odwrocie.


25 PLN
20758

1942 (?) Stalag IIC - część na odpowiedź listownika, czysty druk nakładu centralnego w bardzo dobrym stanie zachowania (język klapy z niewielkim 1 cm rozerwaniem).


50 PLN
20759

1942 Fort Jameson - osiedle w Północnej Rodezji dla polskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci, wywiezionych z Polski po agresji sowieckiej 17.IX.1939 do Związku Sowieckiego, a części których dzięki gen.Andersowi udało się opuścić "nieludzką ziemię" i po koszmarze pobytu w kraju rad znaleźć tam spokojną przystań; list wysłany 16.VI z Fort Jameson do ambasady polskiej w Kujbyszewie, zalepka i stempelki cenzury egipskiej, datownik przejściowy Moskwa 27.7 i kasownik odbiorczy Kujbyszew 1.8; nadawcą listu był polski senator - Rudolf Kornke; niezwykle rzadki walor w doskonałym stanie zachowania, będący świadectwem dramatycznych losów Polaków w czasie II wojny.


1 000 PLN
20760

1942 list z Kłobucka do Stalagu XIB w Fallingbostel, stempel cenzury z Stalagu.


90 PLN