The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 45. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21605

1951-1955 zestaw znaczków, wraz z odmianami, zawartych w klaserze jubileuszowym - tom II; aby ułatwić zakup wyłączono z niego niebieski blok "III Zjazd PZF" (Bl.13ND); można go będzie w dowolnym momencie dokupić; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 1480 złotych; nabywcy krajowi otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.542-809
Mi.680-953 
900 PLN
21606

1952 uchwalenie konstytucji PRL, koperta FDC.

Fi.622-23
Mi.760-61 
10 PLN
SOLD
21607

1952 FDC - "Uchwalenie Konstytucji PRL".

Fi.622-623
Mi.760-761 
15 PLN
SOLD
21608

1952 zabytki budowlane, różne odmiany barwy, papieru i ząbkowania, do specjalizacji.

Fi.629-31
Mi.767-9 
200 PLN
21609

1952 zabytkowe budowle, seria ze znaczkiem z napisem "NIEDZIGA".

Fi.629-31, 631I
Mi.767-769I, II 
40 PLN
SOLD
21610

1952 zabytkowe budowle - Frydman, znaczek za 45+15 gr. z bardzo rzadkim błędem "P z kropką", gwarancja.

Fi.629 B
Mi.767 
150 PLN
SOLD
21611

1952 zabytkowe budowle, czworoblok znaczków wszystkie z błędem "NIEDZIGA".

Fi.631I
Mi.769I 
120 PLN
21612

1952 stocznia gdańska, koperta FDC.

Fi.637-38
Mi.775-76 
15 PLN
SOLD
21613

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, 5 gr - frankatura mieszana, karta pocztowa wysłana 23.I.1954 - po wycofaniu znaczków z obiegu !!! - z Kielc do Chęcin.

Fi.637, 535
Mi.775, 673 
25 PLN
21614

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, różne odmiany barwy i papieru, do specjalizacji.

Fi.637-8
Mi.773-4 
20 PLN
21615

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, cięta seria w czworoblokach.

Fi.641-2A
Mi.779-80B 
240 PLN
21616

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, kasowana seria cięta.

Fi.641-42A
Mi.779-80B 
40 PLN
21617

1952 FDC - "35 rocznica Rewolucji Październikowej", seria cięta (Mi.60 euro).

Fi.641-642A
Mi.779-780B 
120 PLN
21618

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem.

Fi.641B
Mi.779A 
20 PLN
SOLD
21619

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem.

Fi.642B
Mi.780A 
20 PLN
21620

1952 kasownik okolicznościowy z Katowic.

Fi.644
10 PLN
21621

1952 kasownik okolicznościowy Zjazdu Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej w Warszawie.

Fi.644
10 PLN
21622

1952 II konkurs skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, prawy górny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie plamką na prawo od rysunku, lewy dolny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie kropką nad liściem laurowym.

Fi.647
Mi.785 
25 PLN
SOLD
21623

1952 stempel propagandowy "Zapobiegasz pożarom wzbogacasz siebie i naród".


10 PLN
21624

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.25 euro), gwarancja.

Fi.XXIII
Mi.782I 
40 PLN
SOLD
21625

1952 miesiąc przyjaźni polsko radzieckiej, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXIV
Mi.782I 
80 PLN
21626

1953 BITWA POD GRUNWALDEM - Czesław Słania, lotniczy list polecony z Bielska Białej z 1.9.53, opłacony dwoma znaczkami po 30 gr. z serii budownictwo i odbitką z wklęsłodrukowej kliszy kreskowej w kolorze brązowym - pracą dyplomową Czesława Słani na ASP w Krakowie, która przyczyniła się do przyznania mu tytułu "summa cum laude" (z najwyższą pochwałą); nie miała ona mocy obiegowej, więc oferowana przesyłka jest nadużyciem na szkodę poczty, list posiada jedynie połowę tylnej części koperty (bez nadawcy - obawa przed sankcjami), ale z zachowanymi kasownikami: tranzytowym Warszawa z 3.IX.53 i odbiorczym Stanmore - Registered z 10.SP.53, wspaniały walor do zbioru tematycznego lub powojennej Polski, znany jest tylko jeszcze jeden podobny list, fotoatest Berbeka.

Fi.579+FP
Mi.717+PFa 
12 000 PLN
21627

1953 rocznik znaczków czystych.

Fi.653-698
Mi.791-836 
290 PLN
21628

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria w czworoblokach.

Fi.657-8
Mi.795-6 
250 PLN
21629

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, parka znaczków za 80 gr., górny z bardzo rzadkim błędem na poz.41 "odwrócone 1 w 1883", gwarancja Krawczyk.

Fi.658+658 B1
Mi.696 
300 PLN
SOLD
21630

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócone 1 w 1883".

Fi.658s
Mi.796 
240 PLN
21631

1953 święto 1 Maja, blok legitymacyjny.

Fi.660
Mi.798 
40 PLN
SOLD
21632

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, seria.

Fi.661-3
Mi.799-801 
45 PLN
21633

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, różne odmiany barwy, papieru i ząbkowania, do specjalizacji.

Fi.661-3
Mi.799-801 
200 PLN
21634

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, seria w czworoblokach.

Fi.661-3
Mi.799-801 
200 PLN
21635

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław.

Fi.661-663
Mi.799-801 
240 PLN
21636

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", edycja specjalna dla oficjeli, wydana na szarym marmurkowym papierze, znaczki ostemplowane w Warszawie; bardzo rzadko spotykana odmiana; dokonały stan zachowania.

Fi.661-663
Mi.799-801 
200 PLN
21637

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", Łódź.

Fi.661-663
Mi.799-801 
50 PLN
21638

1953 Wyścig Pokoju, blok legitymacyjny.

Fi.663
Mi.800 
253 PLN
SOLD
21639

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria w czworoblokach.

Fi.664-6
Mi.802-4 
200 PLN
21640

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953".

Fi.664-666
Mi.802-804 
60 PLN
21641

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, znaczki za 95 gr w kolorze brązowokarminowym i brązowym (nie odnotowanym).

Fi.666
Mi.804 
120 PLN
21642

1953 Mikołaj Kopernik, 20 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa (druk) wysłana 21.VIII z Częstochowy do Chęcin.

Fi.667
Mi.805 
20 PLN
21643

1953 stempel okolicznościowy wystawy "Mikołaj Kopernik" w Collegium Maius w Krakowie.

Fi.667
Mi.805 
10 PLN
21644

1953 stempel okolicznościowy Roku Kopernikowskiego.

Fi.667
Mi.805 
10 PLN