The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 45. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20870

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./6 gr. z nadrukiem w kolorze czarnym, gwarancja Gryżewski.

Fi.7
120 PLN
SOLD
20871

1944 Chełm Lubelski, prywatny projekt znaczka wydania lokalnego z herbem Chełma i napisami CHEŁM i POCZTA POLSKA na prawidłowo opłaconej znaczkiem wydania definitywnego Goznak za 25 gr. unarodowionej całostce Generalnego Gubernatorstwa; całość przesłana miejscowo 9.XI w Chełmie, znaczki unieważnione charakterystycznym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A", stempelek cenzury wojskowej nr.165; interesująca treść korespondencji; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania, stempelek gwarancyjny lub własnościowy Z.Gniazdowski.

Jak wielka była chęć zamanifestowania również w filatelistyce radości z wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, niech świadczy cytat z Rzeczpospolitej z 4.IX.1944: "O POLSKIE ZNACZKI POCZTOWE"
Prosimy o nadruki na znaczkach okupacyjnych np. Orzeł Polski i napis Poczta Polska... Chodzi o propagandę bo znaczki te rozejdą się po całym świecie, a ich reprodukcje będą zamieszczone we wszystkich pismach ilustrowanych. Chodzi też o sprawiedliwość. Okupant niemiecki w 1939 r. kalał znaczki pocztowe swoja wroną i drapieżną swastyką. Nadszedł czas, by czarna wrona i swastyka zniknęły pod Polskim Orłem. Takiej satysfakcji oczekujemy od Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów.
Filateliści.".

 

2 500 PLN
20872

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczki za 12, 20, 24, 30 gr. i 1 oraz 2 zł. z nadrukami obu typów, gwarancja Schmutz. (pozostałe wartości prawdziwe - Fi.1520.-, ale zagrzybione i bez gwarancji dodane gratis)

Fi.5, 7-9, 15, 18
1 250 PLN
SOLD
20873

1944 Rudnik n.Sanem - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem typu III, gwarancja firmowa Witkowski.

Fi.7III
115 PLN
SOLD