The new auction will start soon

Auction 43. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7335

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorach karminowym i zielonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


300 PLN
7336

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym z żółtym poddrukiem - rzadki.


350 PLN
7337

1918 współkursory - niemieckie znaczki użyte na ziemiach polskich, całostka Zgromadzenie Narodowe dofrankowana znaczkiem za 5 fen. Germania, wysłana 29.XII z miejscowości Sypniewo (Zippnow) do Grudziądza, znaki opłaty unieważnione niemieckim datownikiem, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.85, P115 
120 PLN
7338

1920 współkursory - niemieckie znaczki użyte na ziemiach polskich, 20 fen. - frankatura wielokrotna, pieniężny przekaz pocztowy nadany 23.III.1920 w Białośliwiu (Weissenhöhe) do Wyrzysk, kasownik odbiorczy; znaczki niemieckie pozostawały w obiegu do końca marca 1920.


Mi.87 
200 PLN
7339

1918 KUTNO - wydanie GGW, znaczek za 5 fen. na pięknym wycinku, z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Kutna.

Fi.8
120 PLN
7340

1918 ZNACZEK DZIELONY NA LIŚCIE, obszary byłego zaboru rosyjskiego pod okupacją austro-węgierską, współkursory (wydania lubelskiego) - znaczki austriackie i wojskowej poczty austro-węgierskiej użyte po wprowadzeniu znaczków polskich wydań przedrukowych, list polecony, wysłany 7.XII z Lublina do Krakowa, opłacony znaczkiem za 30 hal. poczty austriackiej i połówką znaczka za 30 hal. poczty wojskowej, znaczki unieważnione unarodowionym kasownikiem austriackiej poczty polowej, na odwrocie kasownik odbiorczy Kraków 1 z 13.XII; gwarancja Krawczyk.

Po odzyskaniu niepodległości, w pierwszym okresie korzystano powszechnie z pozostawionych zapasów znaczków, spotykane są frankatury zastępcze, w których zamiast znaczków opłaty użyto znaczków dzielonych i to zarówno opłaty, urzędowych czy dopłat, podręcznik Polskie Znaki Pocztowe w III tomie, wymienia te frankatury zastępcze; dzielone znaczki poczty polowej za 30 hal. znane są np. z Sandomierza czy Dąbrowy; prezentowana całość stanowi swoistą osobliwość pocztową, z pierwszych dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Fi.63
Mi.224 
1 800 PLN
7341

1918 kartka z Będzina 16.11.18 do Niemiec.


80 PLN
SOLD
7342

1918-19 zestaw wycinków z kasownikami prowizorycznymi: Grajewa, Lututowa, Płocka, Tomaszowa.


500 PLN
7343

1918 współkursory - znaki austro-węgierskiej poczty polowej użyte na ziemiach polskich, dofrankowana karta pocztowa wysłana 11.XII z Lublina do Krakowa, kasownik unarodowiony.

Fi.OA55, OACp3
200 PLN
SOLD
7344

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z abklaczem na odwrocie.

Fi.55
Mi.54 
30 PLN
7345

1919 wydanie PKL, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 h. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
160 PLN
SOLD
7346

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.55-65
Mi.54-64 
40 PLN
7347

1919 wydanie Komisji Rządzącej, gwarancja Schmutz.

Fi.58
Mi.57 
45 PLN
7348

1919 wydanie Komisji Rządzącej, gwarancja.

Fi.58
Mi.57 
45 PLN
7349

1919 wydanie PKL, 6 hal + 1 Kr. - frankatura dwukolorowa, przekaz pocztowy (skart) na kwotę 300 koron wysłany 25.III z Jarosławia do Przemyśla, ofrankowany parką pionową najrzadszego znaczka tego wydania, niezwykle rzadko spotykaną na korespondencji, a tylko wyjątkowo na niefilatelistycznej; walor bardzo dobrym stanie zachowania (górny znaczek minimalnie z lewej nadcięty); gwarancja Schmutz.

Fi.58, 65
Mi.57, 64 
2 000 PLN
7350

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h., z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja i opis.

Fi.58 B1
Mi.57 
120 PLN
7351

1919 wydanie PKL, najdroższy w serii znaczek za 6 h. lokalnie ząbkowany z trzech stron, lekka prześwitka po podlepce, gwarancja.

Fi.58 ZL
Mi.57 
50 PLN
SOLD
7352

1919 wydanie PKL, znaczek za 10 h. lokalnie ząbkowany, po prawej stronie podwójnie; gwarancja Krawczyk.

Fi.59 ZL
Mi.58 
50 PLN
7353

1919 kartka z Gorlic 14.IV.19 do Lwowa.

Fi.60
Mi.59 
100 PLN
7354

1919 wydanie PKL, pasek trzech znaczków z ciekawym Abklatschem na odwrocie.

Fi.60
Mi.59 
80 PLN
7355

1919 wydanie PKL, znaczek za 25 h. lokalnie ząbkowany i co bardzo rzadkie także gumowany (podobnie do wydania markowego), gwarancja Krawczyk.

Fi.62 Zl
Mi.61 
50 PLN
7356

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 h. lokalnie ząbkowany z dwóch stron i co bardzo rzadkie także gumowany (podobnie do wydania markowego), gwarancja Krawczyk.

Fi.62 ZL
Mi.61 
80 PLN
7357

1919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
180 PLN
SOLD
7358

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
7359

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
120 PLN
7360

1919 wydanie w walucie koronowej, seria ząbkowana.

Fi.73-84B
Mi.77-88 
30 PLN
SOLD
7361

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczki na papierze prążkowanym poziomo.

Fi.73yB
Mi.78 
30 PLN
7362

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterka "połączona lewe H z cyfra 5".

Fi.74A
Mi.66 
10 PLN
7363

1919 kartka z Glinik Mariampolskich 30.VIII.19 do Lwowa.

Fi.74B
Mi.78 
60 PLN
7364

1919 kartka ze Lwowa 10.7.19 do Krakowa.

Fi.74B, 75B
Mi.78, 79 
40 PLN
7365

1919 list z Sambora 2.VIII.19 do Krakowa ze stemplem cenzury wojskowej w Samborze.

Fi.74B, 77B
Mi.78, 81 
60 PLN
7366

1919 kartka z Rzeszowa 9,VI.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K1, całostka z nadrukiem typ 23.

Fi.74B, Cp16xI
100 PLN
7367

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym.

Fi.74 P4
Mi.66 
150 PLN
7368

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

Fi.74 P5
Mi.71 
300 PLN
7369

1919 wydanie w walucie koronowej, parka na papierze prążkowanym poziomo.

Fi.74yA
Mi.66 
15 PLN
7370

1919 miejscowy list sądowy z Przemyślan 21.VIII.19 opłacony przez odbiorcę znaczkami opłaty z ręcznym napisem Porto.

Fi.75B, 76B
Mi.79, 80 
60 PLN
7371

1919 miejscowy list sądowy z Przemyślan 17.IX.19 opłacony przez odbiorcę znaczkami opłaty.

Fi.75B, 76B
Mi.79, 80 
108 PLN
SOLD
7372

1919 wydanie w walucie koronowej, parka na papierze prążkowanym poziomo.

Fi.75yA
Mi.67 
15 PLN
7373

1919 kartka z Buczacza (?) do Lwowa, stempel cenzury wojskowej w Stanisławowie.

Fi.76B
Mi.80 
100 PLN
7374

1919 wydanie w walucie koronowej, 15 hal - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 29.XII z Puław adresowana do Skierniewic, znaczek unieważniony datownikiem prowizorycznym przerobionym ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej.

Fi.76B
Mi.80 
40 PLN