The new auction will start soon

Auction 43. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11846

1794 Rosja, list z pełną treścią, datowany 31 stycznia, wysłany z Kaługi do Piotra de Thier w Hodimont; różne adnotacje dotyczące porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem; na odwrocie idealnie zachowana pieczęć lakowa nadawcy; walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
11847

1836 Rosja, list z pełną treścią, datowany 6 stycznia, wysłany z Moskwy do Trento (Trydent), adnotacje dotyczące porta wpisane czerwonym atramentem; dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy Moskwa; na odwrocie trydencki stempel odbiorczy 7.FEB; walor w doskonałym stanie zachowania.


250 PLN
11848

1850 Rosja, list z pełną treścią, wysłany z Kronsztadu do Drammen w Norwegii, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy KRONSZTAD () z 17.V, tranzytowy stempel SZTOKHOLM (STOCKHOLM) z 10.VI; rzadki kierunek wysyłki, walor w dobrym stanie zachowania; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".


600 PLN
11849

1851 Rosja, list z pełną treścią, wysłany z Odessy do Konstantynopola, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy ODESSA () z 30.IV.1850 - błędnie ustawiona data roczna, list w tekście datowany 1851, owalny stempelek nadawcy; rzadki kierunek wysyłki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania, pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to najwczesniejszy list do Turcji z tej kolekcji.


800 PLN
11850

1856 Rosja, Finlandia - list z pełną treścią, datowany 1.XI, wysłany z fińskiego miasta Borga (Porvoo) do Cette we Francji, adnotacje dotyczące porta wpisane czarnym atramentem; dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy "BORGA 4 NOV 1856", stempel tranzytowy "ST PETERSBURG 27.X 1856", pruski stempelek pochodzenia "Aus Russland" przystawiany na linii kolejowej Eydtkunhnen-Bydgoszcz i tranzytowy "P.D.", francuski niebieski stempelek "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel tranzytowy Paryża i odbiorczy CETTE 17.NOV.56; dekoracyjny walor o niezwykle ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym Finlandia-Rosja-Polska-Prusy-Francja; całość w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
11851

1857 Rosja, list zamorski z Petersburga do Newark w USA, adresowany do dowódcy okrętu amerykańskiego, adnotacja FRANCO niebieskim atramentem, romboidalny stempel nadawczy ST.PETERSBURG 7.III, pruski stempelek tranzytowy dla przesyłek do Stanów Zjednoczonych "AACHEN PAID 25 Cts." z 26.III i amerykański stempelek "BOSTON BR.PKT. 30 PAID" z 11.IV, odręczna adnotacja o otrzymaniu przesyłki 12 April 1857; list przewieziony parowcem "Niagara" towarzystwa żeglugowego Cunard Line na trasie Liverpool-Boston-Nowy Jork; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; całość w dobrym stanie zachowania (tylna klapa lekko naderwana).


800 PLN
11852

1861 obwoluta listu nadanego z Bolszoj Płoty (gubernia Tulska) kasownik numerowy 544, na odwrocie stemple tranzytowe Sum i Petersburga.


Mi.5 
350 PLN
11853

1862 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym, kształt klap III, wysłana 27.VI z Sankt Petersburga do miejscowości w guberni czernichowskiej; znak opłaty unieważniony kasownikiem numerowym 1, dodatkowo na froncie czerwony datownik, na odwrocie adnotacja o dacie nadejścia przesyłki 8.VII.1862; całość w dobrym stanie zachowania (klapa z niewelkim rozdarciem).


Mi.U4A 
350 PLN
11854

1862 Rosja, list z pełną treścią z Archangielska do Randers w Danii, okrągły z ozdobnikiem stempelek nadawczy ARCHANGIELSK () z 6/18.VI, przesyłka przewieziona 26.VI ambulansem Królewiec-Bydgoszcz (KÖNIGSBERG-BROMBERG), 27.VI przekazana do duńskiego !!! urzędu pocztowego w Hamburgu - jednoobrączkowy stempel, odmiana z oznaczeniem godzin "K.D.O.P.A. HAMBURG", kasownik odbiorczy RANDERS 29.VI; pruski stempelek kraju pochodzenia "Aus Russlan Franco"; walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania (niewielkie uszkodzenia tylnej strony listu).


800 PLN
11855

1864 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap III, wysłana do Sankt Petersburga; znak opłaty skasowany 25.IV stemplem nadawczym KOŁOMNA () z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka stempla nadawczego i kasownik odbiorczy 28.IV; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U10 
400 PLN
11856

1865 Rosja, rzadka parka znaczków rosyjskich za 30 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, tu zachowana w pięknym stanie, unieważniona datownikiem St.Petersburga w 1870 roku, prawy znaczek z błędem "uszkodzony lewy dolny narożnik".


Mi.17y 
750 PLN
11857

1869 Rosja, nietypowo frankowany list z pełną treścią, wysłany z Sankt Petersburga do Paryża, opłacony znaczkami rosyjskim za 3 i 5 kop. (odmiana z szaroniebieskim tłem) wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono owalnym stemplem "S.P.B." (...) poczty miejskiej, dodatkowo datownik S.PETERSBURG (.) z 26.VIII, stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit/Aachen, Saarbrücken) i niebieski francuski PRUSSE ERQUELINES z 10.IX; na odwrocie maleńkie paseczki folii samoprzylepnej, którą kiedyś przymocowano walor do strony albumowej; efektowna, ładnie frankowana, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".


Mi.19x, 20bx 
2 400 PLN
11858

1869 Rosja, FRANKATURA CZTEROKOLOROWA!!!, list z pełną treścią, wysłany z Taganrogu do Londynu, opłacony znaczkami rosyjskim: za 1 i 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze normalnym, oraz za 3 i 5 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem TAGANROG () z 8.VIII, stempel tranzytowy MOSKWA z 14.VIII; pruski stempelek tranzytowy "P.D." i odbiorczy "LONDON PAID" z 30.VIII; dodatkowo, nietypowy niebieski stempelek FRANCO informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę; wyjątkowo rzadko spotykana, dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".


Mi.12y, 16y, 19x, 20
4 000 PLN
11859

1870 Rosja, list z Odessy do Marsylii, opłacony znaczkami rosyjskim za 1, 5 (odmiana z szroniebieskim tłem) i 10 kop. wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki skasowano jednoobrączkowym datownikiem z ozdobnikiem ODESSA () z 28.VIII, list przesłano wagonem pocztowym nr.21-32 relacji Odessa-Koziatyn - kasownik POCZTOWY WAGON ( ) o,21-22, następnie 11.IX (30.VIII) przekazano go do ambulansu OSWIECIM-BRESLAU; stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit Aachen), i niebieski francuski PRUSSE ERQUELINES z 18.IX; kasownik odbiorczy MARSEILLE 22.IX; ładnie frankowana, dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (list poziomo złożony); pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".


Mi.18x, 20bx, 21x&nb
1 500 PLN
11860

1871 Rosja, list z pełną treścią, wysłany z Sankt Petersburga do Lisbony, opłacony znaczkami rosyjskim za 10 i 20 kop. wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono dwuobrączkowym datownikiem S.PETERSBURG (.) z 23.VI, dodatkowo odciśniętym poniżej, pruski stempelek tranzytowy "P.D.", portugalski owalny stempelek FRANCA, a na odwrocie kasownik odbiorczy LISBOA; zgrabny, czysty walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wyjątkowo rzadki kierunek wysyłki!!! pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to wcześniejszy i ładniejszy z dwóch oferowanych tam listów do Portugalii.


Mi.21x, 22x 
8 000 PLN
11861

1875 Rosja, list z pełną treścią, wysłany z Sankt Petersburga do Zofingen w Szwajcarii przez Prusy - rzadka taryfa nieco droższa niż przez Austrię, opłacony znaczkami rosyjskim: za 1, 3 i 10 kop. wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem dwuobrączkowym S.PETERSBURG z 5.VIII, dodatkowo na odwrocie czerwony datownik poczty miejskiej z 6.VIII, stempel tranzytowy GENEVE 21.IV i odbiorczy ZOFINGEN 21.IV; ładny przykład frankatury trójkolorowej, ładna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.18x,19x,21x 
1 000 PLN
11862

1878 Rosja, formularz zamówienia piwa firmy "Moskiewska Bawaria", przygotowany na karcie pocztowej za 3 kop. wydania z 1872, wysłany 11.VI lokalnie w Moskwie, czerwony stempel nadawczy; ciekawy i dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie mocne pozostałości po podlepkach); temat - PIWO.


Mi.P1 
60 PLN
11863

1880 Rosja, czysta karta dla Urzędu Meldunkowego w Petersburgu, z lewej strony sucho tłoczona pieczęć urzędu; bardzo dobry stan zachowania, na odwrocie jaśniejsze miejsca po narożnikach mocujących do strony albumowej.


Mi.A
200 PLN
11864

1883 Rosja, karta pocztowa za 3 kop. wydania z 1872, wysłana 1.X miejscowo w Moskwie z zamówieniem do firmy "Moskiewska Bawaria", znak opłaty skasowany czerownym stemplem; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - PIWO.


Mi.P5 
80 PLN
11865

1886 Rosja, karta pocztowa za 3 kop. wydania z 1884, datowana 4/16.XI w Revalu (Tallin), przesłana wagonem pocztowym nr.40 relacji Reval-St.Petersburg - kasownik "POCZTOWYJ WAGON No.40" z wyróżnikiem "6" ( No.40), w Petersburgu przesyłkę przez oddział na dworcu - kasownik (na odwrocie) "ST.PETERSBURG P.O.1 WARSZAWSK.Ż.D." (.. ..1 ...), wyekspediowano Koleją Warszawską do Niemiec; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P6 
100 PLN
11866

1889 Rosja, list poleconywysłany 2.VIII z miejscowości Czernyj Gorodok koło Baku do Bripenberg w Szwecji, opłacony znaczkami rosyjskim za 1, 3 i 5 kop. wydania z 1884, ze znakiem wodnym 4; znaczki skasowano jednoobrączkowym datownikiem "CZERNYJ GORODOK BAKIN.G." ( ..) z 2.VIII; niebieski kasownik odbiorczy z 24.VIII (12.VIII); okrągły stempelek "R" do oznaczania przeyłek poleconych, dodatkowo owalny stempelek nadawcy, na odwrocie pieczęci lakowe; ładnie frankowana, dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.29A, 31A, 33C&nbs
400 PLN
11867

1890 Rosja, sekretnik za 10 kop. wysłany 21.II z Dorpatu do Berlina, z pełną treścią i nieoderwanymi brzegami! na odwrocie stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


Mi.K3 
40 PLN
11868

1894 Rosja, sekretnik za 7 kop. wydania z 1890, wysłany 10.VII z Sankt Petersburga, z nieoderwanymi brzegami! znak opłaty unieważniony stempelkiem numerowym poczty miejskiej, obok odciśnięto czerwony datownik; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.K6 
80 PLN
11869

1894 Chanat Buchary, list wysłany 18.IV z Buchary do Peszawaru, drogą lądową, a następnie morską, stempelek brytyjskiej poczty morskiej SEA POST OFFICE z 28.V, bardzo rzadki kasownik odbiorczy "FIRST DELY PESHAWAR 8 JUN"; zwracają uwagę: koperta adresowana w trzech językach: angielskim, arabskim i rosyjski, a także dekoracyjne stempelki nadawcy; efektowny walor w dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; w wyniku tej rywalizacji list zamiast najkrótszą drogą przez Afganistan, musiał wędrować okrężną drogą przez Europę i Kanał Sueski.


Mi.41x 
700 PLN
11870

1895 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, sekretnik za 10 kop., z pełną oryginalną gumą, bardzo dobry stan zachowania (minimalne punktowe przebarwienia na górnej krawędzi).


Mi.K1 
100 PLN
11871

1899 Rosja, koperta (145 x 81 mm) wysłana z Petersburga 31.VIII do Berlina, znaki opłaty unieważnione kasownikami poczty miejskiej; stemple odbiorcze.


Mi.U32A 
60 PLN
11872

1902 Rosja, poczta rosyjska w Turcji - Levant, list ofrankowany znaczkiem rosyjskim za 10 kop. bez przedruku, przesłany miejscowo 16.VIII w Konstantynopolu, za pośrednictwem rosyjskiej poczty w Turcji, znaczek unieważniony kasownikiem "R.O.P.iT. KONSTANTYNOPOL" (... . ), dwa stemple poczty tureckiej: jeden z napisami turecko-łacińskimi STAMBOUL, drugi tylko łacińskimi "CONSTANTINOPOLE GALATA ARRIVE" z 29.VIII; ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.41x 
600 PLN
11873

1904 znaczek rosyjski za 15 kop. unieważniony niemym kasownikiem.


Mi.56 
50 PLN
11874

1908 Litwa, blankiet przekazu pocztowego na kwotę 30 rubli, wysłany 3.I z miejscowości Rogowo do Poniewieża, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze 4.I i 7.I na odwrocie; niespotykany, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.A5 
120 PLN
11875

1913 Rosja, list wysłany 1.2 z Libawy do Moguncji, koperta firmowa J.FALK.


Mi.68I, 84 
25 PLN
11876

1915 pomoc wojenna, próba znaczka za 7+1 kop. z nadrukiem "OBRAZIEC" w pięknym stanie.


Mi.105 P 
400 PLN
11877

1915 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony, wysłany 10.9 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; ładnie zachowana pieczęć lakowa cenzury i stempelek cenzora; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.65, 86 
200 PLN
11878

1915 pomoc wojenna, próba znaczka za 10+1 kop. z nadrukiem "OBRAZIEC" w pięknym stanie.


Mi.106 P 
400 PLN
11879

1915 Rosja, nieopłacona widokówka wysłana 30.X z miejscowości Ałuszta adresowana do Połtawy, dopłata, cenzura.


60 PLN
11880

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 7.11 z Tambowa () do ocenzurowania w Moskwie, gdzie dotarł 8.11, a 13.11 został wyekspediowany do Danii; zalepka i pieczątka cenzury moskiewskiej; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
140 PLN
11881

1915 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list wysłany 2.11 z miejscowości Rewiakino ( .) do ocenzurowania w Piotrogrodzie, gdzie dotarł 4.11 skąd 6.11 wyekspediowano go do Danii; zalepka i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej cenzora nr.62; dwa kasowniki odbiorcze; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
11882

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 13.2 z miejscowości Seitovskij () guberni orenburskiej, dwie nalepki polecenia: krajowa (pod spodem) z nazwą miejscowości grażdanką i zagraniczna (na wierzchu) z nazwą alfabetem łacińskim; stempelek cenzury orenburskiej cenzora nr.19; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69 
120 PLN
11883

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany 8.6 z miejscowości Żaszków () guberni kijowskiej do ocenzurowania w Piotrogrodzie, kwadratowy stempelek z liczbą 14, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 14.6 i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 631, list 2.7 wyekspediowano do Danii; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
11884

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 5.7 z Jekaterynosławia do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 6.7, skąd 11.8 wyekspediowano go do Danii, przesyłka zwrócona do nadawcy z adnotacją "Retour Ekater"; stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 10.; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
150 PLN
11885

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list od jeńca wojennego, wysłany 1.6 z miejscowości Ilinskoje ( ) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 3.6 i następnego dnia został wyekspediowany do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.180; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
80 PLN