The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 43. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6551

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka z orłem za 10 gr., pęknięcia perforacji, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.2
320 PLN
6552

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka z orłem za 10 gr., pęknięcia perforacji sklejone kilkoma podlepkami, dwa znaczki z taka podlepką, , doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.2
320 PLN
6553

1915 Warszawa, koperta wydania prywatnego z nadrukiem Russisch Polen użyta miejscowo w Warszawie ze znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.2, Ckp3II
300 PLN
6554

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania w kolorze ciemnoczerwonym z żółtawym tłem (Mi.120 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2f
Mi.2c 
150 PLN
6555

1915 Warszawa, kasowany znaczek z fioletowoczarnym nadrukiem (Mi.350 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.3II
Mi.3ca 
350 PLN
6556

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czerwonym nadruku groszy (zwykły znaczek - Mi. 35 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.3IIt
Mi.3aa 
150 PLN
6557

1915 Warszawa, znaczek z niebieskofioletowym nadrukiem z błędem "uszkodzone y", lekki ślad podlepki, gwarancja Rembieliński, Borzęcki, Krawczyk.

Fi.3IIt
300 PLN
SOLD
6558

1915 Warszawa, znaczek z tłem żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIa
150 PLN
6559

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
150 PLN
6560

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czarnym na niewprowadzonym do obiegu znaczku za 5 gr. - Herb Miasta w kolorze szarozielonym, bardzo rzadkie, obecnie opisywany tak jak na znaczku wydanym w kolorze niebieskim jako grzecznościowy, ale w Niemczech jako pełnoprawna próba, sygnatura Rachmanow, podwójna gwarancja Rembieliński, z opisem Krawczyk.

Fi.4 P/I
1 200 PLN
6561

1915 Warszawa, parka znaczków z nadrukiem typ I i II, gwarancja Schmutz.

Fi.5aI,II
60 PLN
6562

1915 Warszawa, parka z dwoma różnymi rodzajami nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.5 I, II
400 PLN
6563

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 10 gr. z nadrukiem nowej wartości, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.6
500 PLN
6564

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 10 gr. z nadrukiem nowej wartości, doskonały materiał porównawczy i do badań, gwarancja Petriuk.

Fi.6
800 PLN
6565

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 nz
50 PLN
6566

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z lekkimi śladami podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 nz
80 PLN
6567

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 5 gr. z nadrukiem nowej wartości, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.7
300 PLN
6568

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 5 gr. z nadrukiem nowej wartości, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.7
480 PLN
6569

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 5 gr. z nadrukiem nowej wartości, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.7
480 PLN
6570

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 5 gr. z nadrukiem nowej wartości, pęknięcia perforacji sklejone podlepkami, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.7
480 PLN
6571

1915 Warszawa, miejscowy list (druk) wysłany 13.XII, doręczenie opłacono dzielonym znaczkiem poczty miejskiej, opłata Poczty Miejskiej za doręczenie wynosiła 2 gr.

Fi.7
70 PLN
SOLD
6572

1915 Warszawa, kartka z Łodzi do Warszawy, stempel cenzury wojskowej i znaczek poczty miejskiej, ciekawa widokówka promująca dobroczynność "Dla głodnych".

Fi.7
60 PLN
6573

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 10 gr. z nadrukiem nowej wartości, kilka sklejeń pękniętej perforacji, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.8
480 PLN
6574

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 10 gr. z nadrukiem nowej wartości, podlepki na marginesach i na kilku znaczkach, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.8
480 PLN
6575

1915 Warszawa, nadużycie formy, znaczek przedrukowy z fantazyjnym kolorem tła, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8 P
Mi.7 
40 PLN
6576

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.XII, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE w kolorze czerownolila (98 x 17 mm); znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.27IIb
150 PLN
6577

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu z piaskowym tłem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
6578

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
6579

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
400 PLN
6580

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
6581

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
500 PLN
6582

1916 Białystok, znaczek z ręcznym podpisem, gwarancja Schmutz.

Fi.1I
500 PLN
SOLD
6583

1916 Białystok, znaczek z ręcznym podpisem, gwarancja.

Fi.1I
500 PLN
SOLD
6584

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, znaczek wydania przedrukowego za 1 Mk./25 Pf., z ledwo widocznym cieniem śladu po podlepce, w bardzo ładnym stanie.

Fi.2II
Mi.2I 
2 000 PLN
6585

1916 Częstochowa, list firmowy z Łodzi, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i stempel poczty miejskiej w Częstochowie, brak klapy koperty.

Fi.2a
250 PLN
6586

1916 Częstochowa, karta wysłana 14.VII za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem ""Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2a, 2b, 5
1 800 PLN
6587

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem poczty miejskiej w Częstochowie.


50 PLN
6588

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
130 PLN
6589

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
6590

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
100 PLN