The new auction will start soon

Auction 43. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8810

1941 legitymacja, jednego z siedmiu istniejących w obozie, klubu sportowego "Lwów" - powstałego w styczniu 1941; numer 220 (klub liczył 477 członków), wystawiona na ppor. Jana Drzewieckiego z podpisami prezesa ppor. Bogdana Neumanna i sekretarza ppor. Tadeusza Jakubowskiego; okładka ozdobiona artystycznym drzeworytem, wewnątrz dekoracyjna pieczęć klubu; bardzo rzadko spotykany dokument.


600 PLN
8811

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowobrązowym na papierze z3, bardzo rzadki - znany w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis "3Iau" Schmutz.

Fi.Iau
300 PLN
8812

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze jasno żółtawobrązowym na papierze u, gwarancja i oznaczenie "9s 3Iau" Schmutz.

Fi.Iaus
500 PLN
8813

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
8814

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
8815

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iay2
200 PLN
8816

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iaz2" Schmutz.

Fi.Iaz2
400 PLN
8817

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze szaroniebieskozielonym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), gwarancja i opis "2Icx2 7x" Schmutz.

Fi.IIcx2
350 PLN
8818

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu niespotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 3Iau i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
2 500 PLN
8819

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
8820

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim z nietypowym dla tego nakładu pełnym marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
110 PLN
8821

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
SOLD
8822

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3" Schmutz.

Fi.IIIax2
600 PLN
8823

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
8824

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
8825

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek w kolorze brązowym - według Machowskiego odmiana III.A.a., na papierze białym gładkim grubym (większa część z nakładu 150 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax3
450 PLN
8826

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1.200 sztuk), gwarancja i opis "#Iaz3" Schmutz.

Fi.IIIaz3
100 PLN
8827

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax1" Schmutz.

Fi.VIax1
400 PLN
8828

1941 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x2, gwarancja i opis "6Iax2 13d" Schmutz.

Fi.VIax2
400 PLN
8829

1942 odbitka z unieważnionej matrycy.

Fi.1
50 PLN
8830

1942-45 Komplet czystych znaczków i bloków Woldenbergu, z widocznymi na skanie odmianami, wszystkie w bardzo dobrym stanie, z gwarancjami ekspertów Schmutz i inni.

Fi.1-51, U1, D1-6, B
5 200 PLN
8831

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" i "Pocztylion", seria czarnych odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy, gwarancja Krawczyk.

Fi.1, 6
80 PLN
SOLD
8832

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze u (nakład 292 sztuk), gwarancja i opis "1IIau IAd" Schmutz.

Fi.1au
400 PLN
8833

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym o nietypowym wyrazistym odcieniu (według Machowskiego 1IAb) na papierze białym gładkim cienkim, pod OFLAG IIC kropka, gwarancja i opis (1IAb) Schmutz.

Fi.1ax2
120 PLN
8834

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x3 (nakład 210 sztuk), gwarancja i opis "IAa 1IIax3" Schmutz.

Fi.1ax3
400 PLN
8835

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
110 PLN
8836

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
80 PLN
8837

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
8838

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc 1IIay1" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
8839

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i opis "1IIaz2 IAa" Schmutz.

Fi.1az2
400 PLN
8840

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i opis "1IIcu IBb" Schmutz.

Fi.1cu
400 PLN
8841

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 (nakład 211 sztuk), gwarancja i opis "1IIcx2 IBa" Schmutz.

Fi.1cx2
200 PLN
8842

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 (nakład 211 sztuk), gwarancja i opis "1IIcx2 6IBa" Schmutz.

Fi.1cx2
400 PLN
8843

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, o jasnym odcieniu i nieostrym rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2ax2
110 PLN
8844

1942 Wdowa drugiego wydania, makulaturowy znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze x2 (nakład 1445 sztuk), ślady pogniecenia, gwarancja i opis "2IIax2" Schmutz.

Fi.2ax2
70 PLN
8845

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnozielonym, o nietypowym wyrazistym odcieniu, na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2bu
250 PLN
8846

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2cx2
110 PLN
8847

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek naderwany - jak makulaturowy, gwarancja i opis "2IIcu" Schmutz.

Fi.2cx2
70 PLN
8848

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze lilabrązowym na papierze białym gładkim cienkim, Machowski III.D.a., gwarancja i opis według Machowskiego Schmutz.

Fi.3cx2
85 PLN
SOLD
8849

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze żółtobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3eu
85 PLN
SOLD