The auction will start on 14.04.2023

Auction 43. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11391

1870 poczta balonowa "Par Ballon-Monte" z oblężonego Paryża w czasie wojny francusko-pruskiej, czysty formularz - listownik, przeznaczony do wysyłania wiadomości drogą powietrzną, w okresie oblężenia miasta 23.IX.1870-22.I.1871 wysłano 65 wolnych, niekierowanych balonów z korespondencją, zaledwie 2 z nich wpadły w ręce Niemców, korespondencja z pozostałych dotarła do adresatów.


250 PLN
11392

1870 poczta balonowa "Par Ballon-Monte" z oblężonego Paryża w czasie wojny francusko-pruskiej, czysty formularz - koperta, przeznaczony do wysyłania wiadomości drogą powietrzną, w okresie oblężenia miasta 23.IX.1870-22.I.1871 wysłano 65 wolnych, niekierowanych balonów z korespondencją, zaledwie 2 z nich wpadły w ręce Niemców, korespondencja z pozostałych dotarła do adresatów.


250 PLN
11393

1925 I lot Warszawa - Poznań 22.VI, fioletowy stempel "PIERWSZY LOT", kasownik odbiorczy na odwrocie; najpiękniejsza znana, spośród minimalnej ilości 32 !!! listów przesłanych tym lotem, frankowana narożnikową parką; ten unikalny walor pochodzi ze słynnej kolekcji Vaumunda - jego gwarancja na odwrocie.

Fi.38a
4 000 PLN
11394

1926 list poczty lotnicze z okazji Wystawy Radiowej w Warszawie.

Fi.43
130 PLN
11395

1926 list lotniczy wysłany 13.IX z terenu Targów Wschodnich we Lwowie, w czasie trwania imprezy nadano tylko 150 przesyłek lotniczych!!! doskonała odbitka bardzo rzadkiego stempla okolicznościowego (Myślicki 25 207), stopień rzadkości D; doskonały stan zachowania.

Fi.46
350 PLN
11396

1926 list z lotu na trasie Warszawa - Praga - Wiedeń, brak jednego znaczka.


90 PLN
11397

1927 ekspresowy list lotniczy, wysłany 7.X z Warszawy do Paryża, stempelek dodatkowej opłaty lotniczej pobieranej gotówką z dopisaną liczbą "40"; kasowniki odbiorcze na odwrocie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (Fi.360.-).

Fi.220, 223
Mi.228, 231 
300 PLN
11398

1927 list lotniczy na trasie Warszawa - Wiedeń.


200 PLN
11399

1927 list z lotu Warszawa - Paryż - Casablanka - Dakar opłacony znaczkami polskimi i francuskimi, podniszczona koperta.


700 PLN
11400

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list wysłany 4.V do Genewy, przewieziony samolotem na trasie Warszawa-Wiedeń, kasownik odbiorczy; dodatkowy okolicznościowy stempelek poczty lotniczej "Par Avion. - Samolotem./ Exposition Philatelique", o stopniu rzadkości C, według Myślickiego; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, na odwrocie usunięto stempelek Kazimierza Gryżewskiego (Myślicki 28 211 + 28 203).

Fi.60
350 PLN
11401

1929 list poczty lotniczej ze Lwowa do Warszawy z okazji Targów Wschodnich we Lwowie.

Fi.99b
800 PLN
SOLD
11402

1929 list polecony z Łodzi przez Warszawę pocztą lotniczą do Niemiec, tranzytowy niemiecki stempel lotniczy z Gdańska.


300 PLN
11403

1930 Francja - Maroko, poczta lotnicza z okazji Narodowych Dni Lotnictwa 8-9.VI pod honorowym patronatem prezydenta Francji, zorganizowana przez Aeroklub Francuski i Syndykat Prasy Paryskiej, specjalna karta wysłana 9.VI z Paryża do Casablanki i 10.VI odesłana z Maroka do nadawcy (tu Kazimierza Gryżewskiego) we Francji; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.251, 42 
150 PLN
11404

1930 list lotniczy z Warszawy do Paryża.


75 PLN
11405

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - widokówka opłacona znaczkiem poczty sterowcowej za 65 centów, przesłana 31.V z Nowego Jorku do Friedrichshafen w ramach lotu powrotnego (Sieger 64).


800 PLN
11406

1932 list lotniczy z Warszawy do Paryża.


80 PLN
11407

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta, karta pocztowa z dodatkową nalepką Aeroklubu RP, przewieziona balonem "Legionowo".

Fi.7a
200 PLN
11408

1934 list z zawodów balonowych Gordon - Bennetta z okolicznościowymi znaczkami i nalepką, balon Legionowo.

Fi.7a
100 PLN
11409

1934 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa - Poznań - Berlin, wysłany z Warszawy do Holandii.

Fi.118a
180 PLN
11410

1934 polecona ozdobna kartka lotnicza z Katowic do Warszawy wysłana z Wszechsłowiańskiej Wystawy Filatelistycznej.

Fi.220, 264, 265
Mi.228, 285, 286&nbs
150 PLN
11411

1934 kartka lotnicza z Gdańska 1.9.34 do Warszawy, stempel "Nadeszło pocztą lotniczą" i odbiorczy kasownik okolicznościowy z okazji turnieju lotniczego Challenge.


225 PLN
11412

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, dekoracyjna karta pocztowa przesłana balonem "Legionowo".

Fi.11a
80 PLN
11413

1935 kartka z Zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta w Warszawie, balon Belgica.

Fi.11e
80 PLN
SOLD
11414

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


80 PLN
11415

1935 list poczty szybowcowej w zawodów w Ustjanowej 12.II.1935.


120 PLN
11416

1935 Zagłębie Saary, 5 Fr znaczek lotniczy przedrukowany z okazji plebiscytu, na lotniczym liście poleconym, wysłanym 13.I (dzień plebiscytu) z Saarbrucken do Raciborza, kasownik odbiorczy.


Mi.198 
300 PLN
11417

1935 kartka poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych Gordon - Bennett'a.


40 PLN
11418

1935 kartka poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


80 PLN
11419

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


100 PLN
11420

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


100 PLN
11421

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


100 PLN
11422

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


100 PLN
11423

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


90 PLN
11424

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


130 PLN
11425

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


110 PLN
11426

1936 VIII Krajowe Zawody o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Toruniu, specjalna widokówka z dodatkową nalepką LOPP, przesłana balonem "Syrena; tym balonem przewieziono 180 sztuk poczty.

Fi.12i
400 PLN
11427

1936 poczta balonowa Aeroklubu Lwowskiego.

Fi.15
80 PLN
11428

1936 list poczty balonowej z okazji Zjazdu Górskiego w Sanoku.

Fi.19a
100 PLN
11429

1936 XXIV Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, karta pocztowa ofrankowana serią znaczków z pamiątkowym przedrukiem, przesłana balonem "Legionowo".

Fi.20d
80 PLN
11430

1936 XXIV Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, karta pocztowa ofrankowana specjalnym znaczkiem z przedrukiem, przesłana balonem "Syrena".

Fi.20e
50 PLN