The new auction will start soon

Auction 43. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9250

1939 Stalag VA - wczesny, nietypowy formularz wysłany 27.XII z obozu do Krakowa, w kraju doręczony przez Polski Czerwony Krzyż; niemy datownik nadawczy, dodatkowo stempel komendantury obozu, efektowny stempelek cenzury; praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji; dekoracyjna całość w pięknym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


300 PLN
9251

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, list wysłany 29.XI z obozu do Katolickiego Duszpasterstwa nad Uchodźcami Polskimi w Budapeszcie; stempelek zwalniający od opłaty, pieczęć formacyjna; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


135 PLN
SOLD
9252

1939 Dulag Kielce III - karta pocztowa wysłana 22.XII z Dubna do przejściowego obozu jenieckiego w Kielcach, były to obozy prowizoryczne, funkcjonujące przez bardzo krótki okres, zazwyczaj kilku tygodni; stempel tranzytowy Berlin-Charlottenburg, ponieważ w początkowym okresie, wymiana korespondencji między częścią Polski okupowaną przez Niemców i Rosjan, odbywała się via Berlin lub via Moskwa; niezwykle rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


800 PLN
9253

1939 Oflag IIB - dofrankowana karta do obozu wysłana 9.XII z Radomska, dodatkowy znaczek usunięty przez cenzurę poszukującą sekretnych informacji, w miejscu po zdjętym znaczku cenzor odcisnął stempelek i pozostawił swoją parafkę; ciekawa przesyłka z wczesnego okresu okupacji, będąca również prekursorem znaków pocztowych GG, w nieco słabszym stanie zachowania.


120 PLN
9254

1939 Stalag XIA - listownik, nietypowy wczesny formularz, wysłany 7.XII ze szpitala obozowego "Reserve -Lazarett VI Magdeburg/ Abteilung: Wilhelmspark" do Gdyni, ponieważ według niemieckich planów Gdynia miała być miastem wyłącznie niemieckim, większość jej mieszkańców - Polaków, została wysiedlona lub trafiła do obozów koncentracyjnych po przymusowym pozostawieniu na miejscu praktycznie całego dobytku, ten sam los spotkał adresatkę, która zdołała wyjechać do Krakowa, a przesyłkę po opatrzeniu adnotacją "Empfanger verzogen nach Krakau weiteres unbekant 14/12/39" przeadresowano i skierowano do Krakowa; stempel komendantury obozu, nietypowy stempelek cenzury; całość o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania, będąca wymownym świadectwem dramatycznych polskich losów w czasie II wojny.


300 PLN
9255

1939 Internowanie na Litwie - Ukmerge (Wiłkomierz), karta pocztowa z obozu wysłana 29.XI do Lublina, stempel niemieckiej cenzury w Królewcu i dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen"; pomimo niewielkiego pionowego zgięcia całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
9256

1939 Starobielsk - depesza z obozu, odebrana w grudniu 1939 roku, prawdopodobnie pierwsza wiadomość o lakonicznej treści: "jestem zdrowy, wszystko w porządku, list wysłałem", podpis Struzikiewicz (na liście katyńskiej figuruje Teofil Struzikiewicz); pieczęć urzędowa z dopiskiem "Kielce, Sicherheistpolizei (SS)"; minimalne ślady archiwizacji; z kolekcji St.Barańskiego.


300 PLN
9257

1939 Marganiec - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy w ZSRR, karta pocztowa wydania przedrukowego GG (Fi.200.-) wysłana 29.XI z agencji pocztowej Niepołomice do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie przez żonę z zapytaniem o los męża przetrzymywanego w sowieckim obozie, adres: "Marganiec Stalinskaja ż(eleznaja) dar(oga)/ pocztowyj jaszczyk 12/5"; stempel kancelaryjny RGO; ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta)

Polscy jeńcy przetrzymywani w tym obozie, zostali skierowani (na podstawie umowy między NKWD, a Ludowym Komisariatem Metalurgii Żelaza) do przymusowej pracy w kopalniach żelaza i wapienia na Ukrainie, wchodzących w skład Zjednoczenia "Nikopol-Marganiec".

Fi.Cp6B
350 PLN
9258

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem ogólnego wydania dla internowanych, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Geuensee do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
100 PLN
9259

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Ebnat-Kappel, specjalna karta świąteczna, ofrankowana znaczkiem wydania ogólnego poczty polowej internowanych, wysłana z obozu, stempelek cenzora 357.

Fi.2
300 PLN
9260

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Büren do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
100 PLN
9261

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Rüegsbach.

Fi.2, FP5
200 PLN
9262

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Scheuren.

Fi.2, FP5
200 PLN
9263

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" z dodatkowym znaczkiem wydania dla internowanych Polaków, ostemplowany w obozie Meikirch.

Fi.2, FP5
200 PLN
9264

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu, wysłana 6.II do Krakowa, stempelek cenzury, lewy dolny róg zaokrąglony.


100 PLN
9265

1940 Karasz - obóz dla uchodźców cywilnych na Węgrzech, karta pocztowa wysłana 9.V do Londynu, stempelki cenzur węgierskiej i brytyjskiej, prawdopodobnie zdjęty dodatkowy znaczek; adresatem jest Roman Bonkowski - lotnik, który we wrześniu 1939 - pilotował bombowiec "Łoś" w 11 Eskadrze Bombowej (w składzie X Dywizjonu Bombowego Brygady Bombowej); po zakończeniu walk przez Rumunię i Francję ewakuował się do Anglii, gdzie latał w polskim 301 Dywizjonie Bombowym, zginął wraz z całą załogą w nocy z 18/19.VI.1941 w czasie misji bojowej wykonywanej bombowcem "Wellington", odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych.


150 PLN
9266

1940 Brody - sowiecki obóz jeniecki, dla polskich żołnierzy zagarniętych w wyniku zdradzieckiej napaści 17.IX.1939, karta pocztowa wysłana 19.IX z obozu do Lublina, stempelki cenzury niemieckiej; jeńców wykorzystywano jako tanią siłę roboczą przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński-Lwów, kierowanej przez NKWD.


250 PLN
9267

1940 Stalag XIA - szpital - listownik wysłany 9.VIII z obozu do miejscowości Rubieżewicze; dodatkowo stempel komendantury obozu, cenzura, brak tylnej klapy listownika; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.


100 PLN
9268

1940 Stalag XIIC - formularz informacyjny, rozsyłany w II połowie roku do rodzin jeńców w związku z ujednoliceniem przepisów regulujących wymianę korespondencji; dodatkowy stempelek informacyjny; cenzura.


120 PLN
9269

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, przesyłka (koperta wraz z listem) wysłana 2.IX z obozu do Płocka; pieczęć formacyjna z godłem, stempelki zwolnienia od opłaty pocztowej i cenzury; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
9270

1940 Stalag XVIIA - wczesny formularz dostarczany rodzinom jeńców przez Polski Czerwony Krzyż, wysłany 17.IV z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik; stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "KRIGSGEFANGENEPOST/ Geburenfrei"; stempelek cenzury obozowej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


300 PLN
9271

1940 list z Zawiercia 27.3.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu.


70 PLN
9272

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 4.II do Limanowej; przebarwienia.


40 PLN
9273

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Komarom, list do obozu wysłany 28.IV z miejscowości Mszana Dolna; nie doręczony do adresata, który prawdopodobnie jak wielu naszych żołnierzy, przedostał się do Francji, aby dalej walczyć z Niemcami, stempelki i zalepka cenzury: węgierskiej i niemieckiej; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
9274

1940 Internowanie na Łotwie - obóz Żante w pobliżu Lipawy (Liepaja), karta pocztowa wysłana 31.V do Godzianowa, cenzura łotewska i niemiecka, prowizoryczny kasownik odbiorczy, piękny stan zachowania; przesyłki z Łotwy należą do najtrudniej osiągalnych walorów poczt internowanych.


500 PLN
9275

1940 list z Zawiercia 1.6.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu na odwrocie.


100 PLN
9276

1940 Oflag XIIA - dowcipne podziękowanie za paczkę, wysłane 3.X z obozu do Sosnowca; cenzura obozowa; zwraca uwagę datownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejsca wysyłki.


100 PLN
9277

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, dofrankowana karta pocztowa wysłana 6.IV z obozu do Krakowa; cezury; kleks z zielonego atramentu.


100 PLN
9278

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targu-Jiu, dofrankowana karta pocztowa z obozu, wysłana 26.I do Leżajska, stempelek Rumuńskiego Czerwonego Krzyża i dodatkowo "DEUTSCHES OKUPATIONSGEBIET OSTED DIENSPOST"; przebarwienia u góry znaczka; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
9279

1940 Stalag VB - podwójny formularz Polskiego Czerwonego Krzyża, wysłany do Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy polskiego żołnierza; ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
9280

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Rakoscsaba, list wysłany 18.VI z obozu do Warszawy, pieczęć formacyjna z godłem, stempelki cenzury węgierskiej i niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
9281

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Inares Pest, formularz o sygnaturze (616/1940) wysłany 2.IV z obozu do Warszawy; pieczęć formacyjna, stempelki cenzury węgierskiej i niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
9282

1940 Oflag IIA - zestaw 7 przesyłek, każda z innym stempelkiem cenzury (2, 3, 4, 7, 8, 9 ,10); wszystkie całości w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
9283

1940 Oflag XIIA - formularz do obozu wysłany 13.III z Sosnowca; jako kasownik nadawczy wykorzystano polski przedwojenny datownik, stempelek cenzury obozowej; minimalnie słabszy stan zachowania.


40 PLN
9284

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kisbodak - Gyujtotabor, formularz o sygnaturze (7263/1939) z obozu wysłany 13.IV z Puski do miejscowości Biskupice nad Wieprzem, pieczęć formacyjna z godłem, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "DIJMENTES Belligerant interne", liczne stempelki cenzur węgierskiej i niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
9285

1940 Stalag IIIA - listownik wczesnego typu wysłany 24.II z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o odnalezienie rodziny; pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzury; wewnątrz adnotacje służbowe i stemple PCK, praktycznie niedostrzegalne ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
9286

1940 obóz jeniecki NKWD Ponikwa koło Brodów - kartka z obozu wysłana 9.II z Równego, adresowana do wsi w okolicy Rawy Mazowieckiej, gdzie dotarła (via Berlin Charlotenburg) w początkach marca, stempelek cenzury Wehrmachtu; polscy jeńcy zatrudnieni byli głównie przy budowie dróg, adres nadawcy "odcinek budownictwa gróp 6, skrzynk pocz.36, Ponikwa koło Brodów"; karta w rzeczywistości prezentuje się znacznie korzystniej niż na powyższej reprodukcji.


250 PLN
9287

1940 Równe Wołyńskie - sowiecki obóz dla jeńców polskich, zatrudnionych przy budowie drogi Busk-Wierblany, nietypowo opłacony list, wysłany 6.VI z obozu do miejscowości Stobiecko Szlacheckie, adres nadawcy "Równe, skrzyn.poczt.36, grupa 3 Busk-Wierblany" zalepka i stempelki cenzury Wehrmachtu; wśród korespondencji obozowej listy wysłane w kopertach należą do rzadkości, większość stanowiły karty i "trójkąty".


400 PLN
9288

1940 Oflag XA - zaadaptowany formularz austriackiej poczty polowej z okresu I wojny, dostarczany jeńcom w początkowym okresie okupacji przez kielecki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, w nagłówku odciśnięty dwuwierszowy napis "KRIEGSGEFANGENENPOST Gebührenfrei" wysłany 13.II z Kielc do obozu, stempel cenzury obozowej, stempelek PCK; unikalna całość w słabszy stanie zachowania; z kolekcji J.Falkowskiego; temat - CZERWONY KRZYŻ.


350 PLN
9289

1940 Kozielsk - bardzo wczesny list z obozu, wysłany 23.11.39 do Lwowa, na odwrocie datownik odbiorczy z 29.11; nadawcą jest kpt.Jan Bartczak, którego nazwisko znajduje się na liście zamordowanych w Charkowie; jego ciało zostało ekshumowane i zidentyfikowane przez Niemców w 1943 roku; posiadał przy sobie dwie pocztówki (może odpowiedź na ten list), kartę szczepień i plakietkę Matki Boskiej Częstochowskiej; warto przypomnieć, że jeńcom zezwalano na pisanie do rodzin tylko raz w miesiącu; pomimo lekkiego naddarcia koperty, stan waloru, w porównaniu z przeciętną przesyłką "katyńską", jest doskonały.


1 500 PLN