The auction will start on 14.04.2023

Auction 43. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5908

1590 około, list do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, nadawca - Stanisław Barzy hrabia Korczak, który po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nim zamek w Wiśniczu, który w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał, za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu, Sebastianowi Lubomirskiemu uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w dobrym stanie zachowania; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


400 PLN
SOLD
5909

1605 list Zygmunta Forgacza (podpis "Sigismondo Forgacz comes Alt nogrodensis") pochodzącego z Węgier kapitana załogi Lubowelskiej, pisany po łacinie do Sebastiana Lubomirskiego - twórcy potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich, senatora Rzeczypospolitej, kasztelana wojnickiego, starosty sandomierskiego, sądeckiego i spiskiego; w 1591 r. na ponad 150 lat zamek w Lubowli na Spiszu przejęli właśnie Lubomirscy i dalej go rozbudowywali - powstał pałac barokowy, kaplica, rozrosły się mury obronne; w czasie wojen ze Szwecją właśnie tu hetman Jerzy Lubomirski ukrył polskie insygnia koronne; Król Jan Kazimierz złożył wówczas w Lubowli wizytę, a jego podróż w te strony opisuje w "Potopie" Henryk Sienkiewicz; to na drodze do zamku nad Popradem Kmicic z Kiemliczami, a później górale ratowali monarchę; bywał tu jeszcze Jan Olbracht, a w drodze spod Wiednia odwiedził warownię Jan III Sobieski; całość w dobrym stanie zachowania; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


600 PLN
5910

1777 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, list z pełną treścią, datowany 14 maja, wysłany z Warszawy do Hodimont; posiada adnotacje dotyczące wyłącznie porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem - gdyż w tym czasie nie stosowano jeszcze pieczęci nadawczych; walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
5911

1790 około, obwoluta listu z Krzemieńca do miejscowości kresowej Szpików w okręgu Winnickim, stempel typ III Krzemieńca, stempel niezbyt czytelnie odbity, bardzo ładny stan.


2 000 PLN
5912

1790 około, koperta listu z Rzeszowa (adnotacja na górze koperty) do hrabiego Mniszchowa (ochmistrza kawalera orderów polskich) we Lwowie, koperta w bardzo dobrym stanie zachowania.


320 PLN
5913

1796 druk nakazu kontrybucji na rzecz "Woyska Jego Cesarsko - Krolewskiey Mości" pod "surową Exekcyą" wystawiony w Chełmie.


400 PLN
5914

1807 "Grande Armee No.31" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.


2 500 PLN
5915

1809 list na papierze firmowym z pieczęcią lakową Trybunału Pierwszej Instancji Departamentu Warszawskiego do sądu w Krakowie, bardzo ładny stan.


300 PLN
5916

1817 obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, długość stempla Warszawa 33,5 mm.


120 PLN
5917

1817 około, list wysłany 5.III z Kępna (Kempen) do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy, kasownik odbiorczy na odwrocie, dodatkowo nieopisany u Sigera stempelek doręczyciela; z kolekcji S.Rosińskiego.


100 PLN
5918

1818 list służbowy (adnotacja IR - interes rządowy) ze stemplem pocztamtu nadwornego w Warszawie do Szczebrzeszyna, Warszawa 33x4 mm.


120 PLN
5919

1819 obwoluta listu z Warszawy do Fraustadt, stempel Warszawy typ IB 29x4 mm i stempel tranzytowy Strzałkowa.


150 PLN
5920

1820 list z Płocka wysłany 22.X do Brodnicy, czerwony stempel nadawczy typu IB (265b); adnotacja zwalniająca z opłaty pocztowej "Służba Rząd Cywil".


55 PLN
SOLD
5921

1820 przed, koszulka 3 łutowego listu wysłanego 13.4 z Brześcia Kujawskiego - dopisek "Brzesc 13/4" (pierwszy stempel nadawczy wprowadzono tam ok.1820) - przez Płock do Brodnicy, czerwony stempel nadawczy "PŁOCK" typu IB (265b); liczne dopiski pocztowe: "całe Franco w talarach iest", "w tym liście 36 Złł i 24 grosze w zdawkowej monecie", czerwonym atramentem wpisana waga przesyłki "3" (łuty) i wysokość opłaty "112 1/2" (groszy) ; na odwrocie trzy (niekompletne) urzędowe pieczęcie lakowe "KROLESTWO POLSKIE ASS:TRYBUNA:WOIEWOD:PLOCKIEGO"; niecodzienny, dekoracyjny walor w minimalnie słabszym stanie zachowania, w rzeczywistości prezentujący się korzystniej niż na powyższej ilustracji.


250 PLN
SOLD
5922

1821 pokwitowanie na list pieniężny z odbitką tuszową pieczęci lakowej "STACYA POCZTOWA / W PYZDRACH", stempel nie odnotowany w literaturze i katalogach, ładny stan i prezencja.


500 PLN
SOLD
5923

1821 list (koperta) do Teresy księżnej Druckiej Lubeckiej z hrabiów Scipio del Campo, przywieziony z Petersburga do Warszawy, skąd 10.II został wysłany do Wiednia, odręczna adnotacja "de St Peterbourg", warszawski stempel nadawczy typu IB (398d), na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy z herbami; bardzo dobry stan zachowania.

1819 list (koperta) rekomendowany, wysłany 18.IV z Lublina do Hrubieszowa, rzadki stempel nadawczy typu IB (168b) o wymiarach 25x4,5 mm, czerwoną kredką wpisana wysokość opłaty "15", zwraca uwagę wyszukany sposób adresowania listu: "Wielmożnemu Imć: Panu Witalisowi Sobieszczańskiemu Mnie wielce Kochanemu Stryaszkowi Dobrodziejowi najosobliwszemu Panu w Hrubieszowie"; na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.

1830 list wysłany 22.VIII z Lublina do Kielc, rzadki stempel nadawczy typu IB (168d) o wymiarach 22x3,5 mm z odwróconą cyfrą "2" w dacie !!! stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 500 PLN
5924

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.


30 PLN
5925

1825 po, list wysłany 27.VIII z miejscowości Fiddichow (Widuchowa) do Szczecina, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa; doskonały stan zachowania.


30 PLN
5926

1825 strona adresowa listu pieniężnego tzw. "obciążonego" (adnotacja "przytem paczka Sig. 14.M. srebrem Złp 23"), wysłanego 8.X na koszt odbiorcy (adnotacja "Na koszt") z Łaska do Kalisza, stempel nadawczy typu IIA (176a), liczne adnotacje pocztowe, dzięki czemu walor prezentuje się efektownie i na karcie albumowej z powodzeniem może zastąpić (jak widać) kompletny list; bardzo dobry stan zachowania.

1819 list wysłany 28.I z Siewierza do Częstochowy, stempel nadawczy typu IIA (331a) z wpisaną, co bardzo rzadkie, pełną datą, dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "I(nteres) Poczty"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
5927

1826 kompletny list z Bielska do Wiśnicza pisany w języku niemieckim, dobry stan zachowania, fragment brzegu tylnej części lekko zbutwiały.


180 PLN
5928

1826 list z Polzin (Połczyn Zdrój) do Tühow (Tychowa.Stempel nadawczy Typ 1 Feuser.


40 PLN
5929

1827 list z pełną treścią wysłany 17.X z niewielkiej miejscowości Miejska Górka do Wschowy (Fraustadt), dwuwierszowy czarny stempel nadawczy GÖRCHEN z datą, adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
5930

1829 kompletny list druk Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z Kalisza 2.XI. 1829 do Poznania, stempel tranzytowy ze Strzałkowa i i stempel sprawy urzędowej.


120 PLN
SOLD
5931

1829 koszulka list wysłanego 1.VI ze Strzelna przez Inowrocław (Inowrazlaw) do Bydgoszczy, rzadko spotykany duży dwuwierszowy stempel nadawczy STRZELLNO (Feuser 350.-), dodatkowo na froncie odciśnięto stempel INOWRAZLAW; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
5932

1830 około, obwoluta listu prywatnego z Warszawy do Lipna, stempel 19,5 mm.


80 PLN
5933

1830 około, "K:K:ABSATZ/ POSTAMT/ TARNOW" wyjątkowo dobrze zachowana pocztowa pieczęć lakowa z godłem na odwrocie listu urzędowego (wycinek); pod skrzydełkiem listu druga pieczęć w idealnym stanie zachowania; dodatkowo lakowa pieczęć urzędowa nadawcy: "TARNOVIENSIS SIGILLUM OFFI... DEPOSITORIUM C:R: FORI NOBIL"; nieczęsto spotykany walor.


160 PLN
5934

1833/61 obwoluta listu służbowego (Interes Rządowy) z Lublina do Tarnowa.


40 PLN
5935

1833/48 obwoluta listu z Tuszyna do Piotrkowa.


70 PLN
5936

1833 list wysłany 18.XI z miejscowości Włoszczowa do Kielc, czarny stempel nadawczy typu IIB (419d), rzadka odmiana w prostokątnej ramce; obok stempla dopisana - co rzadkie - pełna, wraz z rokiem, data wysyłki; adnotacja zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej "In(teres) Rząd(owy)"; zaczerniony adres odbiorcy; na odwrocie pieczęć nadawcy.


150 PLN
5937

1833 list wysłany 4.X z miejscowości Witkowo do Bydgoszczy, dwuwierszowy stempel nadawczy, w lewym górnym rogu wpisana waga przesyłki "1 1/2"; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
5938

1834 list wysłany 17.IX z Pabianic do Warszawy, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB (254c), adnotacja zwalniając przesyłkę od opłaty pocztowej "Interes Rządowy/ świ(adczy) X. D Biedermann", nadawcą był Daniel Biedermann - pastor pabianickiej parafii ewangelickiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania: gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
5939

1834 list prywatny wysłany 4.XII ze Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA (446a), obok dopisana - co rzadkie - pełna, wraz z rokiem, data wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty "30" gr.; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


200 PLN
5940

1834 list z pełną treścią, wysłany 2.V z Bydgoszczy (Bromberg) do miejscowości Osiek Wielki (Wodzek); efektowny "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy.


50 PLN
5941

1834 list wysłany 8.VI ze Środy (Schroda) do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
5942

1836 kompletny list z Bielska do Wiśnicza pisany w języku niemieckim, bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
5943

1836 list wysłany z Wadowic do Lwowa, jednowierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 35,- euro), na odwrocie łukowy stempel odbiorczy LEMBERG z datą "20.Dec 836" (Adamczyk/Bartke 25,- euro) i sucho tłoczona zalepka z herbem; z kolekcji S.Rosińskiego.


120 PLN
5944

1837 obwoluta listu służbowego (adnotacja IR - interes rządowy) z Nieszawy do Włocławka, stempel 35x6,5 mm.


40 PLN
5945

1837 obwoluta listu służbowego (IR - interes rządowy) ze stemplem stacji pocztowej w Lubieniu do Włocławka.


80 PLN
5946

1837 list zagraniczny - kompletna koszulka, skierowany nietypową drogą przez Austrię (zamiast przez Prusy); wysłany 12.XII z Grójca do Wirtembergii, dwukrotnie odciśnięty stempel nadawczy GROYEC typu IIA (94a) z dopisaną w formie ułamka pełną datą (również roczną); list przesłany traktem głównym Warszawa-Kraków przez Radom, gdzie niebieskim atramentem dopisano nazwę urzędu i pełną datę w formie ułamka "Radom 13/12 37", przesyłkę polski pocztamt pograniczny w Michałowicach przekazał austriackiemu urzędowi w Krakowie, gdzie poczta austriacka przystawiła stempelek kraju pochodzenia "Pologne"; dodatkowo na froncie adnotacja "b pilnie" i wpisana wysokość opłaty pocztowej "61"; walor w bardzo dobrym stan zachowania.


700 PLN
5947

1838 obwoluta listu z Kowala do Warszawy.


40 PLN