Page:
Polish Kingdom
Poz# Features Catalog Description Actual price
21556
Fi.Ck r 7

1852 obszar I Rzeczypospolitej, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Wilna do Rygi; znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy grażdanką WILNO(O/ MAR 1852), a na odwrocie stempel odbiorczy POŁUCZENO (/ 11 MAR); całość z przebarwieniami, ale ogólnie w średnim stanie; koperta tego wydania użyta w Królestwie (Fi.1500.-).

800 PLN
21557

Mi.5 

1858 obszar I Rzeczypospolitej, znaczek rosyjski za 10 kop., wydanie na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, skasowany rosyjskim kasownikiem numerowym 163 - Berdyczów, w bardzo ładnym stanie.

200 PLN
21558

Mi.5 

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pięknym, bardzo czytelnie odbitym unikalnym polskim kasownikiem numerowym 110 - Iwaniska typ o wysokości cyfr 7,5 mm (Fi.+1250.-), najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza; lekko uszkodzony rysunek draperii, poza tym w bardzo ładnym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

1 800 PLN
21559

Mi.5 

1858/9 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Warszawy używanym przed wprowadzeniem pierwszego polskiego znaczka.

250 PLN
21560
Fi.I
Mi.1 

1858 Królestwo Polskie, pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 27 - Szaki, w małej ekspedycji pocztowej w okręgu Maryampol, na północnym skraju Królestwa Polskiego, krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; znane są jedynie dwa egzemplarze Rosji numer jeden z tym kasownikiem; ten egzemplarz opisany w monografii M.A.Bojanowicza na str.149 znajdował się kolejno w kolekcjach F.Mertensa, A.Faberge, H.C.Gossa, W.Lea, a ostatnio w zbiorze "Wisła" G.D.Mehrtensa; kolorowy fotoatest firmowy.

11 000 PLN
21561
Fi.II
Mi.2y 

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 138 - Radom, w urzędzie pocztowym na trakcie z Warszawy do Krakowa, krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; jest rzadki, gdyż w większości urzędów w dalszym ciągu używano dostarczonych wcześniej znaczków za 10 kop. wydania z 1857 roku, które ząbkowania nie posiadały; poza lekkim śladem tekstu na odwrocie zachowany w bardzo dobrym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

2 500 PLN
21562
Fi.1a
Mi.1a 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Łęcznej numer 272 wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 5 punktów, znaczek uszkodzony jak na zdjęciu.

400 PLN
21563
Fi.1a
Mi.1a 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Gończyc numer 67 wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów, znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 500 PLN
21564
Fi.1a
Mi.1a 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym w odcieniach jasnych unieważniony kasownikiem ekspedycji pocztowej na dworcu Praga DP, Bojanowicz 8 punktów, znaczek w ładnym stanie, lekko pogłębione ząbkowanie w górnej części znaczka.

700 PLN
21565
Fi.1a

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; klisze niebieska i karminowa lekko obrócone wzajemnie względem siebie; bardzo ładny stan, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
21566
Fi.1a

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach, unieważniony bardzo rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym stosowanym na linii kolei Warszawsko - Wiedeńskiej - typ 2; znaczek reperowany (dwa ząbki), ze skośną prześwitką na dole znaczka; poza tym w niezłym stanie, gwarancja z oznaczeniem (4) Korszeń.

1 250 PLN
21567
Fi.1a

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i ciemnokarminowym; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 120 - Kielce; znaczek nieźle zreperowany, doklejony narożnik, miejscami wzmocniony, sygnowany WR (Rachmanow).

500 PLN
21568
Fi.1a
Mi.1a 

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany najprawdopodobniej lubelskim kasownikiem numerowym 73, znaczek posiada usterkę formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci rozbitej lewej części znaczka i zdeformowanego napisu oraz usterkę formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci uszkodzonego tła głownie w dolnej części, znaczek posiada reperowane ząbki choć ogólnie jest w poprawnym stanie, znaczek pochodzi ze zbioru znanego zbieracza znaczków tego wydania Stanisława Dolińskiego (stempel własnościowy na odwrocie) i był reprodukowany w artykule pana M.Miszczaka dla ilustracji wyżej opisanych usterek.

1 300 PLN
21569
Fi.1a
Mi.1a 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Koła numer 223 stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty, znaczek posiada bardzo umiejętnie dostawiony lewy górny narożnik z innego znaczka, pomimo tej reperacji dobra prezencja.

400 PLN
21570
Fi.1a
Mi.1a 

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany warszawskim kasownikiem numerowym, znaczek posiada ciekawą usterkę w postaci zdeformowanej liczby 10 napisu rosyjskiego, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

900 PLN
21571
Fi.1a B14
Mi.1a 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach w odcieniach jasnych unieważniony kasownikiem numerowym Łęczycy numer 235 - Bojanowicz stopień rzadkości 4 punkty, znaczek posiada usterkę w postaci uszkodzonej litery K w KOP., znaczek wzmocniony na całej powierzchni masą papierową, dobra prezencja.

750 PLN
21572
Fi.1a FP

1860 Królestwo Polskie, fałszerstwo na szkodę poczty, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o jasnych odcieniach użyty przynajmniej dwukrotnie; dwa kasowniki pod spodem z usuwanym nieczytelnym numerem, na wierzchu kasownik numerowy 158 - Częstochowa, znany z częstych oszukańczych podwójnych ostemplowań (nieodnotowane w katalogu Fischera); znaczek jest mocno uszkodzony, ma braki ząbkowania, doklejony prawy górny narożnik, duże prześwitki i naddarcia; bardzo słaby stan, ale ciekawe i bardzo niska cena wywoławcza.

140 PLN
SOLD
21573
Fi.1a FP

1860 Królestwo Polskie, fałszerstwo na szkodę poczty, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach użyty trzykrotnie; unieważniony kasownikami numerowymi: najpierw 1 - Warszawa, następnie 102 - Zwierzyniec i 55 - Biała; obie te miejscowości znane są z oszukańczych podwójnych ostemplowań, ale trzykrotne użycie jest znacznie rzadsze; znaczek jest uszkodzony, ma braki ząbkowania i niewielkie prześwitki; jak na dwukrotne zrywanie z koperty stan jest znośny.

300 PLN
SOLD
21574
Fi.1b
Mi.1b 

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych na spreparowanym wycinku z kasownikiem numerowym 187 - Tomaszów, znaczek w słabym stanie (ubytki papieru na marginesach) naklejono na wycinek z innego listu z kasownikiem numerowym, znaczek ze zbioru S. Dolińskiego - stempel własnościowy na odwrocie.

400 PLN
21575
Fi.1b
Mi.1b 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych unieważniony warszawskim kasownikiem "jedynka w czterech kwadratach" , znaczek posiada usterkę w postaci "zagiętego lewego dolnego narożnika, dobry stan zachowania.

1 100 PLN
21576
Fi.1b

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i różowokarminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 61 - Międzyrzecz; znaczek ładnie zreperowany, wzmocniony masą papierową na całej powierzchni.

600 PLN
SOLD
21577
Fi.1b

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, z błędami kliszy niebieskiej "kropka pod ramką" i "wcięcie w niebieskim owalu pod cyfrą 1" oraz czerwonej "czerwona obwódka zdeformowana na dole po prawej"; znaczek ładnie zreperowany, wzmocniony masą papierową i gumą na całej powierzchni; bardzo ładny do eksponowania.

2 400 PLN
SOLD
21578
Fi.1b

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony unikalnym polskim kasownikiem numerowym 174 - Strzemieszyce (Fi.+1250.-), najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza; znaczek piękny ekspozycyjnie, z pełnym ząbkowaniem, o żywych kolorach ale z bardzo rozległą prześwitką i trzema maleńkimi dziurkami.

1 250 PLN
21579
Fi.1b

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, rzadkiego typu IV - sześć kwadratów, w lewym dolnym rogu fragment czerwonego miejscownika; znaczek reperowany, wzmocniony warstwą gumy na całej powierzchni, ma lekkie prześwitki, ale zachował ładne żywe kolory.

365 PLN
SOLD
21580
Fi.1b
Mi.1b 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Sandomierza numer 108 wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów, znaczek reperowany w dwóch narożnikach jednak bardzo dobra prezencja i ładnie i czytelnie odbity kasownik.

1 200 PLN
21581
Fi.1b
Mi.1b 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Włocławka numer 241 stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty, znaczek w dobrym stanie zachowania.

1 050 PLN
SOLD
21582
Fi.1b
Mi.1b 

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach w niebieskim i karminowym podwójnie użyty na szkodę poczty, znaczek pierwotnie stemplowany prawdopodobnie kasownikiem numerowym numer 88, a następnie odklejony z listu i ponownie stemplowany kasownikiem Droga Petersburska, ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym Praga, znaczek na całej powierzchni wzmocniony masą papierową, dobra prezencja i ciekawy walor.

1 200 PLN
21583
Fi.1b B7

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, z błędem "uszkodzona cyfra 10 i ornament w prawym górnym rogu"; znaczek ładnie zreperowany, wzmocniony masą papierową na całej powierzchni; unieważniony polskim kasownikiem numerowym o nieczytelnym numerze.

700 PLN
21584
Fi.1bc

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o ciemnych odcieniach, z nieopisanym dotąd błędem "duża kropa w niebieskim owalu nad P w KOP."; dodatkowo, unieważniony - co bardzo rzadkie, miejscownikiem Kibarty w dniu 11.3.; miejscowniki spotyka się na polskich jedynkach sporadycznie, w wielkich kolekcjach znajdowało się po kilka sztuk takich znaczków; dobra perforacja i ogólnie ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

4 000 PLN
21585
Fi.1bs
Mi.1b 

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych w barwach czerwonej i niebieskiej, znaczek z odmiennym typem kliszy (typ I) - podwójna obwódka wokół herbu - niebieska i czerwona, znaczek naddarty lekko z prawej strony, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

2 100 PLN
21586
Fi.1ub

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach, na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem, unieważniony kasownikiem numerowym 266 - Przasnysz (Fi.2500+200.-), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

2 500 PLN
21587
Fi.1ub
Mi.1b 

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych na papierze cienkim prześwitującym stemplowany kasownikiem ekspedycji pocztowej na dworcu Praga DP, Bojanowicz 8 punktów, znaczek posiada usterkę w postaci pękniętej górnej ramki, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

1 900 PLN
21588
Fi.1a
Mi.1a 

1861 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na obwolucie listu firmowego z firmy Joseph Fraget z Warszawy 28.2. do centrali firmy w Petersburgu, list w dobrym stanie, na odwrocie petersburski stempel odbiorczy z datą 6.MAP, list ze zbioru M.A.Bojanowicza z charakterystycznymi nalepkami w dolnych narożnikach listu.

4 200 PLN
SOLD
21589
Fi.1a
Mi.1a 

1861 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na obwolucie listu firmowego z firmy Leopold Kronenberg z Warszawy 16.7. do firmy Grünzburg w Petersburgu, list w dobrym stanie, na odwrocie petersburski stempel odbiorczy z datą 20.7., list ze zbioru M.A.Bojanowicza z charakterystycznymi śladami po nalepkach w dolnych narożnikach listu.

4 200 PLN
SOLD
21590

Mi.U7A 

1861 obszar I Rzeczypospolitej, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x110mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, wysłana z Tallina do Wilna; rzadko spotykany, nietypowy kasownik odbiorczy grażdanką z 5.IX POŁUCZENO W WILNIE ( ); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
SOLD
21591
Fi.1a

1864 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym koszulce listu wysłanego z Warszawy do St.Petersburga, znaczek unieważniony polskim kasownikiem dworcowej ekspedycji pocztowej DP - Droga Petersburska, obok datownik nadawczy Ekspedycja Poczt Dworzec Praga z 28.5 według kalendarza gregoriańskiego i stempelek nadawcy Mieczyslaw Epstein / a Varsovie; na odwrocie kasownik odbiorczy . 18 1864 według kalendarza juliańskiego; znaczek jest w doskonałym stanie zachowania, kasowniki ładnie odbite a sam list poza kleksem, który powstał w końcu w naturalny sposób, czysty i w dobrym stania; gwarancja Schmutz.

4 800 PLN
SOLD
21592

Mi.15 

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Piątku numer 217, Bojanowicz 5 punktów.

120 PLN
SOLD
21593

Mi.16y 

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 151 - Szydłowiec, bardzo ładny stan.

600 PLN
21594

Mi.6 

1865 Królestwo Polskie, parka znaczków rosyjskich za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego z ząbkowaniem 12,5; unieważniona unikalnym polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - standardowe litery z kropką po D, który był stosowany w wagonie pocztowym numer sześć; na innych parkach niespotykany; wycinek znajdował się w świetnych kolekcjach F.Mertensa - jego sygnatura na odwrocie, A.Faberge, M.A.Bojanowicza - jego gwarancja na odwrocie, a ostatnio u G.Denisenki, zachował się w świetnym stanie, a znaczki mają czyste żywe barwy, gwarancja Bojanowicz, kolorowy fotoatest firmowy.

9 600 PLN
21595

Mi.6 

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony bardzo czytelnie odbitym polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, bardzo ładny stan.

800 PLN