The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16357

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 36 z słabo odbitą prawą ramką, gwarancja i opis usterki znaczka podstawowego Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
16358

1918 seria pomnikowa, znaczki za 5 f./2 gr., 10 f./6 gr. i 25 f./10 gr. z nadrukami odwróconymi, gwarancje Petriuk BPP i Schmutz, Gryżewski i Schmutz, Schmutz.

Fi.2, 3, 4 No
1 400 PLN
16359

1918 seria pomnikowa, kompletne dwa arkusze znaczków za 5 f./2 gr. i 10 f./6 gr., z późnej fazy druku, z wieloma błędami: "Poezta", "uszkodzone N", "kropka między nóżkami k", "prawa 5 z kropką", "plamka przylegająca do l u góry", poz.20 "I zamiast prawej 1", "plamka przylegająca do l u dołu", "ols uszkodzone" i inne niekatalogowane.

Fi.2, 3 B1-9
600 PLN
16360

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
65 PLN
SOLD
16361

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
16362

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami z poz. 22 z błędem "o i l połączone", znaczek za 50 fen. ślad po podlepce, wszystkie znaczki gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2-5 B8
Mi.2-5  
200 PLN
16363

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką uszkodzony prawy brzeg znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
60 PLN
16364

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "przerwane prawe 5", rzadka usterka występująca tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
16365

1918 seria pomnikowa, prawe znaczki z poz. 36, 45 z uszkodzoną ramką na wskutek zużycia matrycy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
16366

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B1
Mi.2 
20 PLN
16367

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.2B2
Mi.2 
30 PLN
16368

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B2
Mi.2 
30 PLN
SOLD
16369

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja.

Fi.2B3
Mi.2 
30 PLN
16370

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
16371

1918 seria pomnikowa, znaczki z nadrukiem z poz. 19-20/28-29, prawy górny znaczek z błędem występującym "uszkodzone kropka pomiędzy nóżkami k".

Fi.2 B3
Mi.2 
45 PLN
16372

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B3
Mi.2 
60 PLN
16373

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa 5 z kropką w środku", gwarancja Mikstein.

Fi.2B5
Mi.2 
60 PLN
16374

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B5
Mi.2 
50 PLN
16375

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
100 PLN
16376

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, typowo dla tego wydania nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Mikstein.

Fi.2No
Mi.2K 
500 PLN
16377

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Danowski.

Fi.2No
Mi.2K 
600 PLN
SOLD
16378

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędnym nadrukiem formą z nominałem 25 zamiast 5 fen., rzadkie znane z kilku arkuszy.

Fi.2 P1
Mi.2 
2 000 PLN
16379

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
16380

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
16381

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
16382

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 18 z uszkodzonym prawym brzegiem znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
16383

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
16384

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
16385

1918 BIAŁYSTOK, parka na wycinku z kartki pocztowej z oryginalnego obiegu z bardzo rzadkim kasownikiem prowizorycznym BIAŁYSTOK.

Fi.3, 86A
Mi.3, 90 
200 PLN
16386

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z poz. 3 z błędem "l zamiast 1", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
60 PLN
16387

1918 seria pomnikowa, dolny środkowy znaczek z poz. 38 z błędem "prawa 1 bez noska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
80 PLN
16388

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.3B1
Mi.3 
30 PLN
16389

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
16390

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
16391

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
16392

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 3/13, lewy dolny znaczek z błędem "poezta", dolne znaczki zagięte przed nadrukiem, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
16393

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
16394

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", ubytki w gumie i podlepka, gwarancja.

Fi.3B2
Mi.3 
15 PLN
16395

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B2
Mi.3 
40 PLN
16396

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", prawy znaczek spacja przy prawej jedynce, oba błędy występują w niewielkiej części nakładu.

Fi.3 B2
Mi.3 
150 PLN