The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 40. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21344

1822 Rosja, kompletny list z pełną treścią, wysłany 4.II z Petersburga do Francomont w Belgii, dwuobrączkowy stempel nadawczy "ST.PETERSBOURG FEB: 4", przesyłka przez Kępno (KEMPEN 23 FEBR.), Akwizgran (FRANCO GRAENZE) i miejscowość Henri Chapelle (stempelek graniczny "Henri Chapelle") dotarła do adresata; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży; dekoracyjny walor o ciekawej, skomplikowanej drodze pocztowej, w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
21345

1837 Rosja, niepełny list z tabelą notowań giełdowych, wysłany 3.IX z Petersburga do Livorno (Leghorn) we Włoszech, przez Berlin (stempelek tranzytowy z datą 21.9), gdzie przesyłkę oznaczono stemplem kraju pochodzenia "R" (Russland), 4.X dotarła ona do Włoch - na odwrocie dwuwierszowy datownik odbiorczy z Livorno "4 OTTOBRE"; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "45,5", "13", "15"; walor o ciekawym obiegu, w dobrym stanie zachowania (poziomo zgięty).


600 PLN
21346

1854 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 8.IX z Sankt Petersburga do Wyborga w Wielkim Księstwie Finlandii; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, dodatkowo nadawczy czerwony stempel ramkowy ST.PETRSBURG z datą; pieczęć lakowa nadawcy; zachowane egzemplarze kopert z obiegu (z tego okresu) są na ogół w słabszym stanie zachowania, prezentowany walor jest w stanie idealnym !!!


Mi.U4A 
1 200 PLN
21347

1858 Rosja, list zamorski z Petersburga do Newark w USA, adresowany do dowódcy okrętu amerykańskiego, adnotacja FRANCO niebieskim atramentem, romboidalny stempel nadawczy ST.PETERSBURG 29.X, pruski stempelek tranzytowy dla przesyłek do Stanów Zjednoczonych "AACHEN PAID 25 Cts." z 17.XI i amerykański stempelek "BOSTON BR.PKT. 30 PAID" z 1.XII, odręczna adnotacja o otrzymaniu przesyłki 2nd Dec 1858; list przewieziony parowcem "Niagara" towarzystwa żeglugowego Cunard Line na trasie Liverpool-Boston-Nowy Jork; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
21348

1858 Rosja - sprytne fałszerstwo na szkodę poczty, dwukrotnie użyty znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; początkowo unieważniono znaczek kasownikiem numerowym 2 - Moskwa, typ trzy okręgi z kropek, a nastepnie użyto go po raz drugi w urzędzie granicznym unieważniając kasownikiem o takim samym numerze 2 - Włodzimierz Wołyński, typ owal z kropek; do fałszerstwa wykorzystano stosunkowo lekko skasowany znaczek, a ze względu na ten sam krój numerów fałszerstwo to było niezmiernie trudne do wykrycia, bardzo ładny stan zachowania.


Mi.5 FP 
800 PLN
21349

1863 Łotwa, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 na wycinku; unieważniony jednoobrączkowym datownikiem w Rydze. lekko załamany.


Mi.5 
100 PLN
21350

1874 Rosja, list do Smyrny w Turcji, nadany 14.XII w Taganrogu, opłacony rzadkimi znaczkami rosyjskim za 1, 5 i 30 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym pionowo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem TAGANROG; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to najwczesniejszy list do Smyrny z tej kolekcji całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.18y, 20ya, 23y&nb
8 000 PLN
21351

1883 Rosja, koperta za 5 kop., rozmiar: 145x120mm; dofrankowana i wysłana 17.I.1894 z Petersburga do Teplitz, znaki opłaty unieważnione stempelkiem numerowym "9" poczty miejskiej, na odwrocie datownik petersburski i kasownik odbiorczy, dodatkowy fioletowy stempelek nadawcy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.U29G, 40x, 45xI&n
80 PLN
21352

1883 Gruzja, list do Konstantynopola, wysłany z Poti, opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek nie został skasowany w miejscu nadania, unieważniono go 31.VII w Konstantynopolu; ten sam kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.25x 
800 PLN
21353

1884 Estonia, list polecony do Davos Platz w Szwajcarii, wysłany 27.I z Revala (Tallin), opłacony znaczkami rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem z trąbkami pocztowymi , dodatkowo stempelek polecenia kropkowane "R" w kółku, na odwrocie stempelek nadawcy i szwajcarskie kasowniki: ambulansu nr.26 z 12.II, Landquart 12.II i odbiorczy Davos-Platz 13.II: dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.25x 
400 PLN
21354

1891 Chanat Buchary, list polecony wysłany 8.IX z Buchary do Peszawaru, drogą lądową, a następnie morską, stempelek brytyjskiej poczty morskiej SEA POST OFFICE, bardzo rzadki kasownik odbiorczy "FIRST DELY PESHAWAR 22 OCT"; zwracają uwagę: koperta adresowana w trzech językach: angielskim, arabskim i rosyjski; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; w wyniku tej rywalizacji list zamiast najkrótszą drogą przez Afganistan, musiał wędrować okrężną drogą przez Europę i Kanał Sueski.


Mi.41x 
600 PLN
21355

1899 kompletny blankiet przekazu pocztowego na kwotę 100 rubli, wysłany telegraficznie 1.XI z miejscowości Jewsug () do Carskiego Sioła, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasownik odbiorczy z 8.XI na odwrocie; walor w tej formie niezwykle rzadko spotykany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A3 
300 PLN
21356

1904 znaczek rosyjski za 15 kop. unieważniony niemym kasownikiem.


Mi.56 
40 PLN
21357

1914 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, koperta firmy z Astrachania, wysłana 30.VIII(11.IX) z Pietrowska do Isfahanu, znaczek unieważniony kasownikiem PIETROWSK DAGEST.OBŁ. ( ..); dwa stempelki rosyjskiej cenzury wojskowej; stemple tranzytowe: Teheran z 20.IX i 21.IX; kasownik odbiorczy Isfahan 26.IX; koperta adresowana po rosyjsku i persku; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła, w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia, do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną i południową - wpływów angielskich.


Mi.86 
600 PLN
21358

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 3.12 z Tomska, dwuwierszowy stempelek CORRESPONDANCES DES PRISONNIERS DE GUERRE, pieczątka cenzury tomskiej kasowniki odbiorcze na odwrocie; dobry stan zachowania.


Mi.64II, 65II, 69II&
120 PLN
21359

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, nadawcą jest "jeniec cywilny" (Zivilgefangener)!!! dofrankowana karta pocztowa wysłana 14.I z Orenburga; pieczątka cenzury orenburskiej cenzora nr.167; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P21, 63 
400 PLN
21360

1916 Rosja, dekoracyjna koperta z emblematem Czerwonego Krzyża - oddziału d/s jeńców wojennych Wszechrosyjskiego Związku Miast ( ), wysłana 6.2 z centrali w Piotrogrodzie do biura w Kopenhadze; stempelek cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 244; efektowna całość w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
21361

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.7 z Jekaterynosławia do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 14.7, skąd 16.8 ostatecznie wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.144 z dostawioną datą 15.IJUL; stempelek polecenia z napisami grażdanką; bardzo dobry stan zachowania; zwraca uwagę znaczek z międzypolem arkuszowym.


Mi.72II 
140 PLN
21362

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 6.6 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
21363

1916 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki wysłany 13.9 do ocenzurowania w Moskwie, gdzie dotarł 19.9, ostatecznie 21.9 wyekspediowany do Danii; zalepka i stempelek cenzora moskiewskiego nr.103; kasownik odbiorczy 11.10 na odwrocie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
21364

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 24.5 z miejscowości Koływań ( .), dodatkowy jednowierszowy stempelek grażdanką do oznaczania korespondencji jenieckiej "Pismo wojenno objazannawo", pieczątka cenzury omskiej cenzora nr.4; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.65II, 86 
140 PLN
21365

1916 Rosja, Daleki Wschód - Korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, pieczątka cenzury we Władywostoku z jednocyfrowym numerem cenzora 7; na odwrocie wirnik odbiorczy Kopenhaga 20.8.16; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
21366

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 8.2 z miejscowości Dubrowskoje () guberni irkuckiej, krajowa nalepka polecenia z nazwą miejscowości grażdanką; zalepka i dekoracyjne stempelki cenzury irkuckiej cenzora nr.5; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
250 PLN
21367

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 26.5 z miejscowości Degtyanka () w guberni tambowskiej do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.293; prowizoryczna nalepka polecenia z pisaną alfabetem łacińskim nazwą miejscowości "Dehtinka"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
140 PLN
21368

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 2.1 z Orenburga; idealnie zachowana lakowa pieczęć cenzury orenburskiej do zamykania skontrolowanych przesyłek, stempelek cenzora nr.19; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69II 
300 PLN
21369

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 13.4 z miejscowości Irbitskoje ( .) w guberni permskiej do ocenzurowania w Piotrogrodzie, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 29.4, pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 341, dodatkowy okrągły stempelek z literą "T"; list 4.5 wyekspediowano do Danii; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
21370

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 13.4 z miejscowości Zawrażije () do ocenzurowania w Piotrogrodzie, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 20.4, zalepka i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 116, list 1.3 wyekspediowano do Danii; kasownik odbiorczy na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W miejscowości Zawrażije, z której został wysłany prezentowany list, urodził sie wybitny rosyjski reżyser filmowy Andriej Tarkowski; temat - FILM.


Mi.69II 
200 PLN
21371

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 19.4 z Odessy, stempelek polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 21.APR, przesyłkę ostatecznie 22.5 wyekspediowano do Danii; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
21372

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 4.6 z Kaługi do ocenzurowania w Piotrogrodzie, zagraniczna nalepka polecenia z napisem alfabetem łacińskim; zalepka i dwa różne stemple cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora 56; kasownik odbiorczy 9.7 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
21373

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, koperta za 7 kop. wydania z 1913 roku, rozmiar 145x120mm ze ściętą klapą, dofrankowana i jako polecona, wysłana 24.V z Moskwy, erka odciśnięta w kolorze czerwonym; okrągły stempelek z liczbą 24, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, list 25.5 dotarł do Piotrogrodu (cztery różne stemple), skąd po ocenzurowaniu wyekspediowano go 28.V do Danii; dwie zalepki i dwa stemple cenzury, w tym cenzora nr.615; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U47B, 69II 
140 PLN
21374

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 6.6 z Krasnojarska do ocenzurowania w Piotrogrodzie, kwadratowy stempelek z liczbą 23, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 16.6, zalepka i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 1428, list 5.7 wyekspediowano do Danii; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.63II, 65II 
120 PLN
21375

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 12.7 z miejscowości Teodozja () do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 17.7, skąd 19.8 ostatecznie wyekspediowano go do Danii; rzadki stempelek cenzury odeskiej z numerem cenzora 299; nalepka polecenia dla przesyłek zagranicznych z napisami alfabetem łaciński; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
200 PLN
21376

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony w dekoracyjnej, secesyjnej kopercie firmowej hotelu ALPENROSE wysłany 11.9 z Moskwy, zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; stempelek cenzora moskiewskiego nr.57; kasownik odbiorczy 9.10 na odwrocie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; temat - SECESJA, KWIATY.


Mi.69II 
250 PLN
21377

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.11 z Połtawy, krajowa nalepka polecenia z nazwą miejscowości grażdanką, z dopisaną alfabetem łacińskim nazwą "Poltawa"; stempelek moskiewskiego cenzora nr.127; ostatecznie przesyłkę 19.11 ekspediowano do Danii; kasownik odbiorczy 12.12 na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
21378

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 19.7 z Symbirska, dwa stempelki cenzury symbirskiej w tym cenzora nr.21, zalepka cenzury moskiewskiej! nalepka polecenia dla przesyłek zagranicznych z pisaną alfabetem łacińskim nazwą miejscowości "Simbirsk" i stempelek polecenia dla korespondencji krajowej z napisami grażdanką; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
200 PLN
21379

1917 Rosja, koperta wydania przedrukowego za 3/5 kop., rozmiar: 145x81 mm; dofrankowana i wysłana 12.V z Moskwy do miejscowości Wołogda, na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U43A, 101B 
120 PLN
21380

1917 Łotwa, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 17.10 z Dorpatu (w latach 1893-1919 Rosjanie zmienili miastu nazwę na Juriew), zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; dwie różne zalepki cenzury i stempel cenzora nr.148; na odwrocie kasownik odbiorczy 19.12; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.67II, 69II, 73II&
200 PLN
21381

1917 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 21.7 z miejscowości Pretoria ( .) w guberni orenburskiej; stempelek cenzury orenburskiej cenzora nr.19; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
21382

1917 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.10 z miejscowości Tomsk, nalepka polecenia dla przesyłek zagranicznych z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; zalepka i stempelki cenzury piotrogrodzkiej cenzora nr.148; kasownik odbiorczy 10.12 na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.67II, 74II 
200 PLN
21383

1917 Rosja, list polecony wysłany 23.3 z Baku do Londynu, adresowany: "Army and Navy Society Ltd." czarny krajowy stempelek polecenia z napisami grażdanką, fioletowa pieczątka cenzora nr.39 z Baku, dwie zalepki cenzury brytyjskiej z numerem 4558, na odwrocie londyński kasownik odbiorczy do listów poleconych; zwraca uwagę pionowa parka znaczków z prawym i dolnym międzypolem arkuszowym; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.71II 
800 PLN