The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 40. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18293

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowobrązowym na papierze z3, bardzo rzadki - znany w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis "3Iau" Schmutz.

Fi.Iau
300 PLN
18294

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze jasno żółtawobrązowym na papierze u, gwarancja i oznaczenie "9s 3Iau" Schmutz.

Fi.Iaus
500 PLN
18295

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
18296

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
18297

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, karta pocztowa ze znaczkiem w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim; bez treści; walor z nagradzanego na wystawach międzynarodowych zbioru Edwarda Śledzia z Norwegii; gwarancja i opis, Schmutz.

Fi.Iay2
600 PLN
18298

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iaz2" Schmutz.

Fi.Iaz2
400 PLN
18299

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym, gwarancja Krawczyk, z opisem Schmutz.

Fi.Iaz3
120 PLN
18300

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, ilustrowana karta pocztowa z bardzo rzadkim znaczkiem w kolorze ciemnoniebieskim na papierze szaroniebieskim gładkim średnim (nakład 100 szt.) z oryginalnego obiegu, doskonały stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Icu
4 000 PLN
18301

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze szaroniebieskozielonym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), gwarancja i opis "2Icx2 7x" Schmutz.

Fi.IIcx2
350 PLN
18302

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
18303

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
18304

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
18305

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
18306

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3" Schmutz.

Fi.IIIax2
600 PLN
18307

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3 9y IIIca" Schmutz.

Fi.IIIax3
500 PLN
SOLD
18308

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1.200 sztuk), gwarancja i opis "#Iaz3" Schmutz.

Fi.IIIaz3
100 PLN
18309

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax1" Schmutz.

Fi.VIax1
400 PLN
18310

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim cienkim, lekkie pęknięcie na dolnym marginesie, gwarancja i opis 13v 2b Schmutz.

Fi.VIax1
120 PLN
18311

1941 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x2, gwarancja i opis "6Iax2 13d" Schmutz.

Fi.VIax2
400 PLN
18312

1942 odbitka z unieważnionej matrycy.

Fi.1
50 PLN
18313

1942-45 Komplet czystych znaczków i bloków Woldenbergu, z widocznymi na skanie odmianami, wszystkie w bardzo dobrym stanie, z gwarancjami ekspertów Schmutz i inni.

Fi.1-51, U1, D1-6, B
5 200 PLN
18314

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze u (nakład 292 sztuk), gwarancja i opis "1IIau IAd" Schmutz.

Fi.1au
400 PLN
18315

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x3 (nakład 210 sztuk), gwarancja i opis "IAa 1IIax3" Schmutz.

Fi.1ax3
400 PLN
18316

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc 1IIay1" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
18317

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
18318

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
80 PLN
SOLD
18319

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, z kasownikiem okolicznościowym "Zieleńce", na wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
150 PLN
18320

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i opis "1IIaz2 IAa" Schmutz.

Fi.1az2
400 PLN
18321

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1bx2
70 PLN
SOLD
18322

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i opis "1IIcu IBb" Schmutz.

Fi.1cu
400 PLN
18323

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 211 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1cx2
200 PLN
18324

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 (nakład 211 sztuk), gwarancja i opis "1IIcx2 IBa" Schmutz.

Fi.1cx2
200 PLN
18325

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 (nakład 211 sztuk), gwarancja i opis "1IIcx2 6IBa" Schmutz.

Fi.1cx2
400 PLN
18326

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1dx2
80 PLN
SOLD
18327

1942 Wdowa drugiego wydania, makulaturowy znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze x2 (nakład 1445 sztuk), ślady pogniecenia, gwarancja i opis "2IIax2" Schmutz.

Fi.2ax2
70 PLN
18328

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, o jasnym odcieniu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2ax2
110 PLN
18329

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2cx2
80 PLN
SOLD
18330

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek naderwany - jak makulaturowy, gwarancja i opis "2IIcu" Schmutz.

Fi.2cx2
70 PLN
18331

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.2cx2
110 PLN
18332

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ax2
80 PLN