The auctions ends in:

Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
17939

Fi.1-10I; Cp14II

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I), znaczki naklejone na karty wydania krakowskiego, skasowane w Cieszynie; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
SOLD
17940
Fi.1-14

1920 Olsztyn, seria z odmianami kolorów (21 znaczków), znaczki 4a i 4b gwarancja Schmutz.

320 PLN
17941
Fi.1, 3, 5

1920 list z Sensburga (Mrągowa) 10.5.20 do Niemiec, pierwszy dzień nowej taryfy.

100 PLN
17942
Fi.1-6
Mi.1-6 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, sześć parek poziomych znaczków rozdzielonych międzypolem.

120 PLN
17943
Fi.1-9

1920 wydanie Komisji Rządzącej, dwie serie w różnych odmianach barwy lub papieru.

33 PLN
SOLD
17944
Fi.1-9a, b

1920 Górny Śląsk, seria wydania Komisji Rządzącej z odmianami.

40 PLN
SOLD
17945
Fi.2, 8

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

120 PLN
17946
Fi.4

1920 znaczek wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego Kwidzyna, gwarancja Schmutz.

120 PLN
17947
Fi.4bI

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

300 PLN
17948
Fi.11

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 10/20 f. na białym papierze z abklatschem nadruku.

10 PLN
17949
Fi.13-29

1920 Górny Śląsk, podstawowa seria trzeciego wydania na wycinkach.

50 PLN
17950
Fi.13b
Mi.13c ZS 

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 3 Pf. w kolorze szaroczarnym rozdzielona międzypolem (Mi.14 euro), górny znaczek z uszkodzoną gumą.

10 PLN
17951
Fi.14

1920 ekspres polecony z Rehhof (Ryjewo) 2.8.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

300 PLN
17952
Fi.15-20

1920 Kwidzyń, I wydanie przedrukowe, seria kasowana (Mi.1400 euro), gwarancja i opis pozycji w arkuszu Krawczyk.

2 800 PLN
17953
Fi.16
Mi.16 ZS 

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 10 Pf. kasowana w Strzelcach Opolskich rozdzielona międzypolem

15 PLN
SOLD
17954
Fi.17
Mi.17 ZS 

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

30 PLN
SOLD
17955
Fi.17, Cp10

1920 kartka z Szymonkowa do Niemiec, kartka zagięta w połowie w pionie i poziomie.

120 PLN
17956
Fi.18

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 Pf. z pustopolem.

10 PLN
17957
Fi.18b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

600 PLN
17958
Fi.18, Cp3

1920 kartka z Chorzowa 28.9.20 do Niemiec.

60 PLN
17959
Fi.20

1920 kartka z Bismarckhütte (Hajduki Wielkie) 4.7.20, widokówka malarstwo.

10 PLN
17960
Fi.21I

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, nadruk pismem blokowym COMMISSION INTERALLIEE MARIENWERDER na znaczku za 1 Mk. w kolorze oksydowanej czerwieni, jeden z najrzadszych znaczków plebiscytowych, bez podlepki nie wyceniany, nakład 20 szt., gwarancja Richter, Gryżewski.

9 000 PLN
17961
Fi.23

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

20 PLN
17962
Fi.23

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

20 PLN
17963
Fi.23-25

1920 znaczki wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego w Kwidzynie, duże podlepki, podniesiona gwarancja Schmutz.

110 PLN
17964
Fi.26-29

1920 wydanie przedrukowe dla obszaru plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Sztaba.

90 PLN
17965
Fi.30-43

1920 Kwidzyn, seria wydania obiegowego, tak zwanego II mediolańskiego.

100 PLN
17966
Fi.35

1920 Kwidzyn, II wydanie mediolańskie, znaczek za 30 pf., z przesuniętym ząbkowaniem.

10 PLN
17967

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, rzadko spotykana kompletna seria w ładnym stanie.

300 PLN
17968

1920 znaczki plebiscytowe stemplowane grzecznościowo kasownikiem Bytomia na kopercie.

30 PLN
17969
Fi.I-V
Mi.II-VI 

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, w pięknym stanie (Fi.2500.-), gwarancja Korszeń.

1 500 PLN
SOLD
17970
Fi.U1-7

1920 wydanie przedrukowe dla Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i władz niemieckich im podległych, seria.

20 PLN
17971
Fi.1-7B
Mi.1-7A 

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria czysta na podlepkach (Mi.150 euro).

180 PLN
17972
Fi.2As
Mi.2BI 

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek za 20 f. z błędem "odwrócone y zamiast f" (Mi.80 euro), gwarancja Krawczyk.

150 PLN
17973
Fi.3A
Mi.3BI 

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, nienotowany znaczek za 30 f. z błędem "odwrócone y zamiast f" (na 50 f. wycena Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

300 PLN
17974
Fi.19, Cp4

1921 kartka z Turawy do Wrocławia.

60 PLN
17975
Fi.20, Cp1

1921 kartka z Zaborza 3.11.21 do Wrocławia.

60 PLN
17976
Fi.20, Cp3

1921 kartka z Gliwic 14.10.21 do Katowic.

40 PLN
17977
Fi.20, Cp3

1921 kartka z Siemianowic 19.11.21 do Katowic.

40 PLN
17978
Fi.21

1921 niemiecka kartka patriotyczna z Będzina 19.3.21 do Niemiec.

60 PLN