The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17939

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I), znaczki naklejone na karty wydania krakowskiego, skasowane w Cieszynie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-10I; Cp14II
150 PLN
SOLD
17940

1920 Olsztyn, seria z odmianami kolorów (21 znaczków), znaczki 4a i 4b gwarancja Schmutz.

Fi.1-14
320 PLN
17941

1920 list z Sensburga (Mrągowa) 10.5.20 do Niemiec, pierwszy dzień nowej taryfy.

Fi.1, 3, 5
100 PLN
17942

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, sześć parek poziomych znaczków rozdzielonych międzypolem.

Fi.1-6
Mi.1-6 ZW 
120 PLN
17943

1920 wydanie Komisji Rządzącej, dwie serie w różnych odmianach barwy lub papieru.

Fi.1-9
33 PLN
SOLD
17944

1920 Górny Śląsk, seria wydania Komisji Rządzącej z odmianami.

Fi.1-9a, b
40 PLN
SOLD
17945

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

Fi.2, 8
120 PLN
17946

1920 znaczek wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego Kwidzyna, gwarancja Schmutz.

Fi.4
120 PLN
17947

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
300 PLN
17948

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 10/20 f. na białym papierze z abklatschem nadruku.

Fi.11
10 PLN
17949

1920 Górny Śląsk, podstawowa seria trzeciego wydania na wycinkach.

Fi.13-29
50 PLN
17950

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 3 Pf. w kolorze szaroczarnym rozdzielona międzypolem (Mi.14 euro), górny znaczek z uszkodzoną gumą.

Fi.13b
Mi.13c ZS 
10 PLN
17951

1920 ekspres polecony z Rehhof (Ryjewo) 2.8.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14
300 PLN
17952

1920 Kwidzyń, I wydanie przedrukowe, seria kasowana (Mi.1400 euro), gwarancja i opis pozycji w arkuszu Krawczyk.

Fi.15-20
2 800 PLN
17953

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 10 Pf. kasowana w Strzelcach Opolskich rozdzielona międzypolem

Fi.16
Mi.16 ZS 
15 PLN
SOLD
17954

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

Fi.17
Mi.17 ZS 
30 PLN
SOLD
17955

1920 kartka z Szymonkowa do Niemiec, kartka zagięta w połowie w pionie i poziomie.

Fi.17, Cp10
120 PLN
17956

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 Pf. z pustopolem.

Fi.18
10 PLN
17957

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
600 PLN
17958

1920 kartka z Chorzowa 28.9.20 do Niemiec.

Fi.18, Cp3
60 PLN
17959

1920 kartka z Bismarckhütte (Hajduki Wielkie) 4.7.20, widokówka malarstwo.

Fi.20
10 PLN
17960

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, nadruk pismem blokowym COMMISSION INTERALLIEE MARIENWERDER na znaczku za 1 Mk. w kolorze oksydowanej czerwieni, jeden z najrzadszych znaczków plebiscytowych, bez podlepki nie wyceniany, nakład 20 szt., gwarancja Richter, Gryżewski.

Fi.21I
9 000 PLN
17961

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

Fi.23
20 PLN
17962

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

Fi.23
20 PLN
17963

1920 znaczki wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego w Kwidzynie, duże podlepki, podniesiona gwarancja Schmutz.

Fi.23-25
110 PLN
17964

1920 wydanie przedrukowe dla obszaru plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Sztaba.

Fi.26-29
90 PLN
17965

1920 Kwidzyn, seria wydania obiegowego, tak zwanego II mediolańskiego.

Fi.30-43
100 PLN
17966

1920 Kwidzyn, II wydanie mediolańskie, znaczek za 30 pf., z przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.35
10 PLN
17967

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, rzadko spotykana kompletna seria w ładnym stanie.


300 PLN
17968

1920 znaczki plebiscytowe stemplowane grzecznościowo kasownikiem Bytomia na kopercie.


30 PLN
17969

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, w pięknym stanie (Fi.2500.-), gwarancja.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
1 500 PLN
SOLD
17970

1920 wydanie przedrukowe dla Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i władz niemieckich im podległych, seria.

Fi.U1-7
20 PLN
17971

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria czysta na podlepkach (Mi.150 euro).

Fi.1-7B
Mi.1-7A 
180 PLN
17972

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek za 20 f. z błędem "odwrócone y zamiast f" (Mi.80 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.2As
Mi.2BI 
150 PLN
17973

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, nienotowany znaczek za 30 f. z błędem "odwrócone y zamiast f" (na 50 f. wycena Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.3A
Mi.3BI 
300 PLN
17974

1921 kartka z Turawy do Wrocławia.

Fi.19, Cp4
60 PLN
17975

1921 kartka z Zaborza 3.11.21 do Wrocławia.

Fi.20, Cp1
60 PLN
17976

1921 kartka z Gliwic 14.10.21 do Katowic.

Fi.20, Cp3
40 PLN
17977

1921 kartka z Siemianowic 19.11.21 do Katowic.

Fi.20, Cp3
40 PLN
17978

1921 niemiecka kartka patriotyczna z Będzina 19.3.21 do Niemiec.

Fi.21
60 PLN