The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12499

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 25 f. z przesuniętą perforacją pionową.

Fi.1B
Mi.1A 
10 PLN
12500

1920 godło Litwy Środkowej, grzecznościowo kasowana próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1
20 PLN
12501

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim żeberkowanym papierze liniowanego formularza (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
50 PLN
12502

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
50 PLN
12503

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
30 PLN
12504

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
25 PLN
12505

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

Fi.5
30 PLN
12506

1920 zagraniczny list polecony do Filadelfii nadany 27.XII w urzędzie Święciany, prawdopodobnie ze względu na okres świąt Bożego Narodzenia wysłany dopiero 2.I.1921; na froncie odciśnięty stempelek polecenia i numerowy amerykański; dekoracyjny całość w dobrym stanie zachowania; ze słynnej kolekcji G.Hahne.

Fi.17B, 18B
Mi.17A, 18A 
2 500 PLN
12507

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
12508

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja.

Fi.22A Dp
Mi.22B 
40 PLN
12509

1920 PRZESYŁKA PRZEMYCONA - list napisany po niemiecku z miejscowości Komai (Kamajai) na Litwie, położonej na południe od Rokiszek, do Wolfenbüttel w Rzeszy; wymiana korespondencji była zawieszona, ale ponieważ w pobliżu operowały polskie oddziały łatwo było przemycić list do Święcian, skąd, po ofrankowaniu polskim znaczkiem został wysłany 3.III jako polecony przez Warszawę do Berlina, tam doklejono nalepkę polecenia i przystawiono stempelek "Aus dem Auslande" - dla przesyłek poleconych zza granicy niedostatecznie dobrze oznakowanych; prowizoryczna, ręcznie rysowana erka święciańska, okrągły stempelek cenzury warszawskiej "Wr.1"; kasownik odbiorczy 30.III na odwrocie; ciekawa całość o niezwykłym, ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowanie; na karcie wystawowej z kolekcji G.Hahne.

Fi.92B
Mi.109 
2 000 PLN
12510

1920-22 zestaw błędnodruków i makulatury - przesunięcia kolorów, podwójne i obustronne druki, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, w cenie wywoławczej poniżej połowy cen detalicznych takich walorów, gwarancja Krawczyk.


240 PLN
12511

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - różne rysunki, drukowany na fałdzie papieru znaczek za 25 f. oryginalnie skasowany w Oszmianie, gwarancja Krawczyk.

Fi.14A
Mi.14B 
90 PLN
12512

1921 różne rysunki, parka znaczków za 1 mk. bez perforacji pionowej, gwarancja Krawczyk.

Fi.15B
Mi.15A 
80 PLN
12513

1921 różne rysunki, parka makulatury znaczków za 2 mk. drukowana na fałdzie papieru, gwarancja Krawczyk.

Fi.16A
Mi.16B 
100 PLN
12514

1921 różne rysunki, znaczek za 2 mk. z podwójnym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.16B
Mi.16A 
30 PLN
12515

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 4 mk., z przesuniętym tłem, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.17A
Mi.17B 
30 PLN
SOLD
12516

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.17B
Mi.17A 
50 PLN
12517

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., z podwójną odbitką koloru szarego na odwrocie, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.18A
Mi.18B 
20 PLN
SOLD
12518

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą NA ŚLĄSK, czworoblok kasowanych w Oszmianie znaczków za 2+2 mk. (Fi.280.-), dodatkowo o znacznie przesuniętym w pionie nadruku, gwarancja Krawczyk.

Fi.27A
Mi.27B 
320 PLN
12519

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.28B No
Mi.28A 
200 PLN
12520

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, seria kasowana w Wilnie (Fi.120.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.29-30A
Mi.29-30B 
100 PLN
12521

1921 wydanie z dopłatą na PCK, czworoblok znaczków za 2+1 mk. (Fi.60.-), z błędem - przebijającym drugostronnie rysunkiem.

Fi.29B
Mi.29A 
48 PLN
12522

1921 wydanie z dopłatą na PCK, czworoblok znaczków za 2+1 mk. (Fi.60.-), z błędami: przebijającym drugostronnie rysunkiem i bez perforacji poziomej.

Fi.29B
Mi.29A 
80 PLN
12523

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, oryginalnie kasowany czworoblok tete-beche, gwarancja Krawczyk.

Fi.30A
Mi.30B 
300 PLN
12524

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, pięć czystych serii (5 x 31-33A, Fi.80.-).

Fi.31-33A
Mi.31-33B 
40 PLN
12525

1921 różne rysunki, dziesięć serii czystych (10 x 34-41B, Fi.500.-).

Fi.34-41B
Mi.34-41A 
250 PLN
12526

1921 różne rysunki, potrójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.34MK
30 PLN
12527

1921 różne rysunki, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła, gumowana, lekko zgięta, gwarancja Schmutz.

Fi.34 P2
40 PLN
SOLD
12528

1921 różne rysunki, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła, gumowana, gwarancja Berbeka.

Fi.34 P2
80 PLN
12529

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.35MK
50 PLN
12530

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Miszczak.

Fi.36MK
30 PLN
12531

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. ze znacznie przesuniętym w poziomie drukiem tła, gwarancja Krawczyk.

Fi.37B
Mi.37A 
40 PLN
12532

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym w pionie ząbkowaniem, gwarancja.

Fi.37B Mk
Mi.37A 
30 PLN
12533

1921 różne rysunki, 6 mk + 10 mk - frankatura dwukolorowa, list polecony II klasy, wysłany 18.V z urzędu pocztowego Wilno 1 (kasownik z wyróżnikiem a) do San Francisco, na odwrocie kasownik odbiorczy 23.VI; gwarancja Schmutz.

Fi.39B, 40B
Mi.39A, 40A 
1 500 PLN
12534

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.39MK
50 PLN
12535

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.41MK
30 PLN
12536

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, kasowany grzecznościowo znaczek za 100 mk., w kolorze niebieskim ze znacznie przesuniętym tłem, gwarancja Krawczyk.

Fi.42A
Mi.42B 
25 PLN
12537

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, znaczek za 100 mk. kasowany w Oszmianie (Fi.120.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.42A
Mi.42B 
100 PLN
12538

1921 bardzo rzadki ekspresowy !!! zagraniczny list polecony w kopercie firmowej, wysłany 30.XII z urzędu Wilno 1 do Ludwigshafen, znaczek cięty za 100 mk z lewym marginesem, unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem "*d*", na froncie odciśnięto stempelek polecenia z wyróżnikiem "Lit.A"; nalepka "Exprs"; na odwrocie owalny stempelek cenzury berlińskiej i kasownik odbiorczy LUDWIGSHAFEN 5.JAN; dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania; ze słynnej kolekcji G.Hahne.

Fi.42A
Mi.42B 
3 000 PLN