The auction will start on 19.04.2024

Auction 39. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10378

1594 kompletny list datowany 3.I.1594 do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, nadawcą jest Stanisław Barzy hrabia Korczak, który po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nim zamek w Wiśniczu, który w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu - Sebastianowi Lubomirskiemu, uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w bardzo dobrym stanie zachowania z wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z dokładnym współczesnym odpisem teści listu !!! wspaniały dokument historyczny w bardzo dobrym stanie zachowania, mający ponad 400 lat!!!


800 PLN
10379

1796 druk nakazu kontrybucji na rzecz "Woyska Jego Cesarsko - Krolewskiey Mości" pod "surową Exekcyą" wystawiony w Chełmie.


500 PLN
10380

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list z okresu Księstwa Warszawskiego, wysłany 20.X z miejscowości Omickau (okolice Wrocławia) do Francji, przez podoficera 34 pułku piechoty liniowej 1 dywizji pod dowództwem generała Ludwika Suchet wchodzącej w skład V korpusu, który po zakończonej pokojem w Tylży kampanii w Polsce, został dyslokowany na Śląsk; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No.15 GRANDE ARMEE, dodatkowo na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta; słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
10381

1807 kompletny list z Poznania do magistratu w Lesznie, pieczęć lakowa Kamery Skarbowej Wojennej, bardzo dobry stan zachowania.


180 PLN
SOLD
10382

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 9.I z Warszawy, adresowany do znanego wydawcy Levrault w Strasbourgu; czerwona odbitka kasownika nadawczego - No.9 GRANDE ARMEE - 2 dywizja 4 korpus gen.Levala, dodatkowo na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 600 PLN
10383

1817 obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, długość stempla Warszawa 33,5 mm.


150 PLN
10384

1817 list służbowy (adnotacja - bezpłatny do granicy) ze stemplem pocztamtu nadwornego w Warszawie do Wschowy w Prusach, Warszawa 30x4 mm.


250 PLN
10385

1818 list służbowy (adnotacja IR - interes rządowy) ze stemplem pocztamtu nadwornego w Warszawie do Szczebrzeszyna, Warszawa 33x4 mm.


150 PLN
10386

1819 obwoluta listu z Warszawy do Fraustadt, stempel Warszawy typ IB 29x4 mm i stempel tranzytowy Strzałkowa.


200 PLN
10387

1819 list wysłany 24.VIII z Inowrocławia do Bydgoszczy, dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy;

1817 po, list wysłany 27.VII z Gniezna do Bydgoszczy, dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
SOLD
10388

1820 list wysłany 26.II z Kurnika do Poznania, idealnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "Kurnik" (Feuser 150.- euro), dopisek "Interes Dekanalny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
10389

1820 list służbowy (adnotacja "Interes Rządowy") ze stemplem pocztamtu nadwornego w Warszawie do Kutna, Warszawa 29x5 mm.


250 PLN
10390

1823 list ze stacji pocztowej w miejscowości Knichenicze leżącej na Trakcie Bukowieńskim, wysłany 8.VIII do Lwowa, owalny stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 75.- euro); z kolekcji S.Rosińskiego.


250 PLN
10391

1824 list wysłany 27.V z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości nadania i data wpisane ręcznie, adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej "3 3/4", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.


40 PLN
10392

1826 kompletny list z Bielska do Wiśnicza pisany w języku niemieckim, dobry stan zachowania, fragment brzegu tylnej części lekko zbutwiały.


220 PLN
10393

1827 około, koszulka listu wysłanego 3.XI z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, stempel nadawczy typu IB (398c), adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie "50" i "25" czarnym atramentem, pieczęć lakowa nadawcy; zgrabna całość w słabszym stanie zachowania.


250 PLN
10394

1828 (?), list wysłany 17.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, adresowany do Józefa Nikorowicza, który w grudniu 1827 został w dramatycznych okolicznościach wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa, czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej; w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB (389d), adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych, na odwrocie pieczęć lakowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


450 PLN
10395

1830 około, obwoluta listu prywatnego z Warszawy do Lipna, stempel 19,5 mm.


100 PLN
10396

1830 list wysłany 26.V z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego (Schulitz), nerkowy stempel nadawczy, na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem "KROL: PRUSKA REGENCYA w BYDGOSZCZY";

1834 list wysłany 10.II z Poznania do Szamotuł (Samter), nerkowy stempel nadawczy; z kolekcji S.Rosińskiego.


150 PLN
10397

1830 list (koperta) wysłany z Sanoka do Lwowa, charakterystyczny jednowierszowy stempel nadawczy z "odwróconym N", wpisana kredką wysokość opłaty pocztowej "8", dwuwierszowy łukowy stempel odbiorczy "Lemberg 4 Mar 830"; pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania;

1835 list wysłany 23.XI z Krosna do Lwowa, charakterystyczny jednowierszowy stempel nadawczy z "odwróconym N", dwuwierszowy "pisany" stempel odbiorczy Lwów 27.XI, pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


400 PLN
10398

1830 ? obwoluta listu z Włocławka ze stemplem Interes Rządowy, koperta użyta zwrotnie, na odwrocie list z Sieradza do nadawcy we Włocławku.


40 PLN
10399

1831 cholera - dezynfekowana przesyłka z czasów epidemii szalejącej w Bydgoszczy, list wysłany 11.X do Krotoszyna (Krotoschin), nerkowy stempel nadawczy; zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami list został przeperforowany i poddany dezynfekcji co potwierdzono odciskając owalny stempelek "SANITAETS/ STEMPEL" (Feuser 400.- euro); na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem "KROL: PRUSKA REGENZYSA w BYDGOSZCZY"; przesyłki z okresu epidemii są dzisiaj dosyć rzadko spotykane, ponieważ w większości przypadków listy po przeczytaniu palono; bardzo dobry stan zachowania; dodatkowo (nie liczony) list wysłany 11.X.1839 z Poznania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
10400

1833/48 obwoluta listu z Tuszyna do Piotrkowa.


60 PLN
SOLD
10401

1833-1834 GAZETA LWOWSKA dwa egzemplarze z idealnie odbitymi sygnetami gazetowymi Lwowskiej Dyrekcji Pocztowej o nominale 1 Kreuzera z 1833 i 1834 roku; sygnety, czyli pocztowe stemple gazetowe zostały wprowadzone w Galicji w 1802 roku, ustanowiono wtedy opłaty tzw. stemplowo-gazetowe m.in. od gazet, uiszczenie opłaty potwierdzano poprzez ostemplowanie gotowego wydawnictwa sygnetą; stemple te są prekursorami znaczków gazetowych; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


800 PLN
10402

1833/48 obwoluta listu z Tuszyna do Piotrkowa.


80 PLN
10403

1833/61 obwoluta listu służbowego (Interes Rządowy) z Lublina do Tarnowa.


50 PLN
10404

1833 list z pełną treścią z Andrychowa, wysłany 7.XII z Wadowic do Troppau (Opava), ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 120.- euro), na odwrocie słabiej odbity kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowane: Kopecki i AK; z kolekcji S.Rosińskiego.


400 PLN
10405

1833 list wysłany z Markuszowa do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA (199a), list opłacony w połowie przez nadawcę (adnotacja "15g" czarnym atramentem) i w połowie przez adresata (adnotacja niebieskim atramentem "15"), w lewym dolnym rogu dopisek "poste restante"; bardzo dobry stan zachowania;

1847 list wysłany 26.II z Markuszowa do Warszawy, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA (199b), stempelek FRANCO z wpisaną wysokością opłaty pocztowej "16 1/2/"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Gryżewski;

1856 list wysłany 18.IV z Biłgoraja do Warszawy, czerwony stempel nadawczy typu IIA (15a) z dopisaną w formie ułamka datą wysyłki, adnotacje dotyczące wysokości opłaty, stempel odbiorczy Warszawa typu IIIC (398f); z kolekcji S.Rosińskiego.


650 PLN
10406

1834 list wysłany z Drohobycza do Lwowa, bardzo czytelna odbitka dwuwierszowego stempla nadawczego z datą "12 Oct 1834" wprowadzonego do eksploatacji w 1834, czerwona adnotacja pocztowa; na odwrocie dwuwierszowy łukowy stempel odbiorczy i pieczęć lakowa nadawcy;

1839 list wysłany z Przemyśla do Lwowa, bardzo czytelna odbitka dwuwierszowego stempla nadawczego z datą "31 Marz 1839" wprowadzonego do eksploatacji w 1839; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
10407

1835 list z pełną treścią wysłany 26.VI z Wiednia do Tarnowa, stempelek "Franco tutto", dopiski czerwoną kredką "6" i "1 1/2", na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
10408

1836 list z miejscowości Gliniany do Lwowa, datowany 24.X, wysłany ze stacji pocztowej w miejscowości Podchajczyki leżącej na Trakcie Brodzkim, stempel nadawczy "PODHAYCZIKI" w ramce (Adamczyk/Bartke 65.- euro), dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Exoff/ franco tuto", na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy z datą "5 NOV 1836"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


240 PLN
10409

1836 kompletny list z Bielska do Wiśnicza pisany w języku niemieckim, bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
10410

1836 list (druk) wysłany 8.III ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy, na odwrocie zalepka z suchym tłoczeniem; dobry stan zachowania.


60 PLN
10411

1836 list wysłany 27.I z Brześcia do Kutna, stempel nadawczy typu IIB (22b), stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej; dobry stan zachowania;

1829 list (druk - karta drożna) wysłany 19.VI z Chęcin do Skalbmierza, stempel nadawczy typu IIB (37b), u góry adnotacja "Zwrot Karty drozney No 265/29" dopisek "Służ Cyw: Rząd", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
10412

1837 obwoluta listu służbowego (IR - interes rządowy) ze stemplem stacji pocztowej w Lubieniu do Włocławka.


90 PLN
10413

1837 obwoluta listu służbowego (adnotacja IR - interes rządowy) z Nieszawy do Włocławka, stempel 35x6,5 mm.


50 PLN
10414

1837 list wysłany 16.II ze Służewa do Włocławka, stempel nadawczy "SŁUŻEW" typu IB (340b), bardzo dobry stan zachowania;

1860 list pieniężny wysłany 29.I z Kleczewa do Witkowic (adnotacja "W środku rubli dwa"), świetnie zachowana pocztowa pieczęć lakowa "STACYA POCZTOWA KLECZEWO" z koroną i trąbką pocztową, ozdobny stempel nadawczy typu IIIF (125b), obliczenia wysokości opłaty, stempelek FRANCO, stemple tranzytowe: Słupca typu IIIC (339f), Konin typu IXA (138g) i graniczny Strzałkowo, stempel nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.


800 PLN
10415

1838 zagraniczny urząd pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, czerwony z podwójną obrączką, stempel typu IV (147b), użyty jako kasownik tranzytowy 4.XI na kopercie (z listem) wysłanej 30.X z Plan w Czechach do miejscowości Łaziska, adresowanej na ręce Amelii hrabiny Załuskiej (była ona daleką krewną Zygmunta Krasińskiego i jego pierwszą miłością), dopiski określające drogę przesyłki: "par Prague, Cracovie A Radom", na odwrocie idealnie zachowana, dekoracyjna pieczęć nadawcy; według Bojanowicza: "... niewiele korespondencji przechodziło przez niego [polski urząd w Krakowie], dlatego dysponujemy bardzo ubogim materiałem z tego źródła"; rzadka całość w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
10416

1838 obwoluta listu z Radziejowa do Włocławka, stempel typu IIA 40x5 mm.


50 PLN
10417

1838 PORTO, list na koszt adresata, wysłany 14.X z Warszawy do Łęczycy, adnotacja "Porto od K(omisa)r(za)o(kręgu)maz(owieckiego)", dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr. (list 1 łutowy); okrągły stempel nadawczy typu IIIC (398e) o średnicy 19,5 mm, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "14/10" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)30"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.


350 PLN