The auction will start on 14.04.2023

Auction 38. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5764

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 36 z słabo odbitą prawą ramką, gwarancja i opis usterki znaczka podstawowego Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
5765

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja.

Fi.2
120 PLN
5766

1918 seria pomnikowa, seria na zgrabnym liście poleconym z Warszawy do Łodzi, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2-5
Mi.2-5 
110 PLN
SOLD
5767

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami z poz. 22 z błędem "o i l połączone", znaczek za 50 fen. ślad po podlepce, wszystkie znaczki gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2-5 B8
Mi.2-5  
200 PLN
5768

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.52 "uszkodzone k", gwarancja Krawczyk.

Fi.2 B
70 PLN
5769

1918 seria pomnikowa, czworoblok z błędem na lewym dolnym znaczku "uszkodzona litera N", gwarancja.

Fi.2 B2
Mi.2 
40 PLN
5770

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
5771

1918 seria pomnikowa, znaczki z nadrukiem z poz. 19-20/28-29, prawy górny znaczek z błędem występującym "uszkodzone kropka pomiędzy nóżkami k".

Fi.2 B3
Mi.2 
45 PLN
5772

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B5
Mi.2 
50 PLN
5773

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
5774

1918 frankatura mieszana - seria pomnikowa - 10 fen./6 gr., wydanie PP/GGW - 20 fen. z nadrukiem drugą formą i wydanie markowe - 5 i 15 fen. cięte, ładnie frankowany list polecony, wysłany 29.I.1919r. - w trzecim dniu obiegu znaczków wydania markowego, z Będzina do Sławkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; gwarancja Krawczyk.

Fi.3, 10II, 86A, 88A
Mi.3, 10II, 90, 92&n
700 PLN
5775

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja.

Fi.3 B
40 PLN
5776

1918 seria pomnikowa, dolny środkowy znaczek z poz. 38 z błędem "prawa 1 bez noska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
80 PLN
5777

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z znaczkiem z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
60 PLN
5778

1918 seria pomnikowa, czworoblok z błędem na lewym dolnym znaczku "Poezta", gwarancja.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
5779

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
5780

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja.

Fi.3B3
Mi.3 
50 PLN
SOLD
5781

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
Mi.3 
40 PLN
5782

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6 gr., z błędem "uszkodzone P w POCZTA" i spacją po lewej stronie nominału, gwarancja Falkowski.

Fi.3 B4
60 PLN
5783

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "I zamiast prawej 1", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3 B7
Mi.3 
50 PLN
5784

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
5785

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3No
Mi.3K 
30 PLN
5786

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze jasnobrązowym / szarawożółtym z przesuniętym nadrukiem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4
Mi.4 
60 PLN
5787

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 38 z usterką "uszkodzona prawa cyfra 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4
Mi.4 
80 PLN
5788

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem "brak części litery F tzw. gwóźdź", gwarancja.

Fi.4 B
120 PLN
5789

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone o" i fragmentami podwójnego nadruku szczątkowego, gwarancja.

Fi.4 B
120 PLN
5790

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 21 z błędem występującym w części nakładu "uszkodzona prawa cyfra 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B
Mi.4 
90 PLN
5791

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 7 z błędem występującym w końcowej części nakładu "kropka między c i z", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B
Mi.4 
120 PLN
5792

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4 B1
Mi.4 
60 PLN
5793

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.4 B1
Mi.4 
60 PLN
5794

1918 seria pomnikowa, czworoblok z błędem na lewym dolnym znaczku "Poezta", gwarancja.

Fi.4 B1
Mi.4 
80 PLN
5795

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wcięcie w N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B2
Mi.4 
60 PLN
5796

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "połączone o i l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B8
Mi.4 
50 PLN
5797

1918 seria pomnikowa, znaczki z nadrukiem z poz. 33-34, lewy znaczek z błędem występującym w części nakładu "uszkodzone ols", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B9
Mi.4 
160 PLN
5798

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Jungjohann.

Fi.4No
Mi.4K 
80 PLN
5799

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone N", ślad podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B2
Mi.5 
120 PLN
5800

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone P w Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B4
Mi.5 
120 PLN
5801

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze jasnoniebieskim / szarawożółtym z rzadkim błędem z poz. 33 "uszkodzone ols" występującym tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B9
Mi.5 
100 PLN
5802

1918 - 1919 kompletna seria kasowanych znaczków na wycinkach, najważniejsze wartości, gwarancja Schmutz inne w większości Krawczyk.

Fi.6-16
150 PLN
5803

1918 - 1919 wydanie PP/GGW, kompletna seria czysta znaczków przedrukowanych - 10 sztuk pierwszą formą (+1 dodatkowo 20 f. fioletowoniebieski) i 11 sztuk drugą formą - w tym najrzadszy znaczek z serii 5/3 f. z nadrukiem GGW farbą anilinową (Fi.1050.-), gwarancja i opis najważniejszych wartości Schmutz,.

Fi.6-16 I+II
1 600 PLN