The auction will start on 19.04.2024

Auction 38. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7082

1937 Międzynarodowe Brygady w Hiszpanii - obrona Madrytu, list polskiego ochotnika walczącego po stronie Republiki wysłany do Polski; w adresie nadawcy (podkreślone) Frente de Madrid; pieczęć formacyjna, część napisu uzupełniona ołówkiem; niezwykle rzadko spotykany, muzealny walor.


1 500 PLN
7083

1938 Zaolzie, miejscowy list polecony, frankowany polskimi znaczkami, nadany 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, dodatkowy stempel propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ"; zwraca uwagę prowizoryczna erka.

Fi.310, 316
Mi.331, 337 
250 PLN
7084

1938 Plebiscyt w Austrii, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo z okazji plebiscytu; po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" aneksję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy.


60 PLN
7085

1938 Anschluss - po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; jak łatwo można się domyślić po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych głosowało "za"; karta wysłana z Wiednia 10.IV - w dniu plebiscytu, kasowniki propagujące głosowanie "za".


Mi.661, 663 
100 PLN
7086

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z ciekawą treścią) wysłana 8.X z urzędu pocztowego Frysztat w dniu zajęcia miasta przez Wojsko Polskie; kasownik z wyróżnikiem "a", przesyłka adresowana do Cieszyna.

Fi.Cp78
200 PLN
7087

1939 Kampania Wrześniowa, list (druki) wysłany 16.VII z poczty polowej nr.23 do Kielc; urząd ten został uruchomiony w ramach tzw. "cichej" mobilizacji, od 10.VI dyslokowany w rejon Koronowa i Tucholi, obsługiwał 9DP wchodzącą w skład Armii "Pomorze".

Fi.310
Mi.331 
80 PLN
7088

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z uzupełnionymi otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333 
250 PLN
7089

1939 list z poczty polowej 184 (kasownik z wyróżnikiem b) wysłany po wybuch wojny 3.IX.39 do Łukowa.


150 PLN
7090

1939 list z Poczty Polowej 178b 27.08.39 do Warszawy, oderwana klapa koperty.


90 PLN
7091

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

Fi.Cp78I
250 PLN
7092

1939 Kampania Wrześniowa, POCZTA POLOWA NR.42, karta pocztowa, wysłana 4.IX (BŁĄD DATY NA STEMPLU 4.X !!!) z poczty polowej nr.42 do Wilna, unikalny stempelek cenzury "POCZTA POLOWA 42/ "Ocenzurowane"/ Podpis Cenzora/" na odwrocie parafka cenzora; podobne stempelki z września 1939 są niezwykle rzadkie, w tym typie praktycznie nieznane; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); poczta polowa nr.42 przydzielona została do obsługi elitarnej 1 Dywizji Piechoty Legionów, wchodzącej w skład Grupy Operacyjnej "Wyszków"; gwarancja.

Fi.Cp78I
1 500 PLN
7093

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa do korespondencji zagranicznej, użyta jako formularz przez żołnierza Wehrmachtu, wysłana 29.X z Poznania.

Fi.Cp79
150 PLN
7094

1939 Kampania Wrześniowa, ilustrowana karta pocztowa dla korespondencji zagranicznej wysłana 9.IX z Kobrynia do USA. Po 17.IX niewysłana korespondencja wpadła w ręce sowieckie, wtedy to ładnie odbity stempelek polskiej cenzury wojskowej, został nieudolnie usunięty przez pocztowe (?) służby sowieckie. Niezwykle ciekawa walor, już sama całostka z oryginalnego obiegu stanowi niezwykłą rzadkość, z cenzurą to prawdziwy unikat; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp87
1 500 PLN
7095

1939 kartka nadana z Gorżkowa 5.IX. do Warszawy, fioletowy stempel cenzury wojskowej BC27, gwarancja.

Fi.Cp88
500 PLN
7096

1939 kartka nadana z Radomia 4.IX. do Katowic, czerwony stempel cenzury wojskowej BC6 (ładnie odbity), gwarancja.

Fi.Cp88
400 PLN
7097

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonie formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16.II przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są bardzo poszukiwane i trudne do zdobycia.


300 PLN
7098

1940(?) III Rzesza, ilustrowane, formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": kawalerię, artylerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


160 PLN
7099

1940 karta z Szeged 5.06. na Węgrzech od internowanego żołnierza do Rymanowa, Liczne stemple cenzury węgierskiej i niemieckiej, bardzo ładny stan, gwarancja Falkowski.


80 PLN
7100

1940 karta pocztowa wysłana przez żołnierza kurującego się z szpitalu Ujazdowskim w Warszawie 24.IX. do rodziny która znajdowała się już na terenach okupowanych przez Sowietów, dekoracyjny walor.


230 PLN
SOLD
7101

1941 dwujęzyczna nalepka poczty polowej nr.1, stosowana na przesyłkach uszkodzonych, które zostały przez służby pocztowe zabezpieczone bądź przepakowane.


100 PLN
7102

1941 wojsko polskie we Francji, brzegowa seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


35 PLN
7103

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka wysłana 12.V z Londynu na adres skrytki pocztowej w Perth do jednostki o oznaczeniu kodowym P/76, wchodzącej w skład 1 Korpusu, stacjonującego w Szkocji, bardzo rzadki okrągły typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany praktycznie tylko na przesyłkach filatelistycznych; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską"; ładny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
7104

1941 Prośba do PCK o rozpoczęcie poszukiwań Polaka, mieszkającego we Francji, który zaginął w trakcie kampanii francuskiej ("Fall Gelb") w maju 1941; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
7105

1941 Finlandia, list wysłany 24.XII z Helsinek, adresowany do Halle, cenzury: fińska i niemiecka.


Mi.232 
150 PLN
7106

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy, wysłany 12.IX z miejscowości Carbondale w USA do Perth w Szkocji, gdzie dotarł 8.X, ponieważ adresatka przeniosła się do miejscowości Scone Palace, gdzie w latach 1941-45 znajdowało się Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej, dla polskich dziewcząt, które w wyniku wojny znalazły się w Wielkiej Brytanii, poczta brytyjska przekazała 8.X list do BIURA POCZTOWEGO 1 KORPUSU, ponieważ jednak adresatka przeniosła się do Londynu, przesyłkę ponownie skierowano do Perth (kasownik 9.X na odwrocie), skąd doręczono ją adresatce; niezwykle ciekawy walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, obrazujący pokrętne losy Polaków w czasie ostatniej wojny; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta mocno rozerwana z tyłu, podczas otwierania, bez ubytków, podklejona).


500 PLN
7107

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, znaczek Dojdziemy na liście od majora Leonarda Szymkiewicza ze Sztabu Polskiej Armii w ZSRR, do plutonowego podchorążego Bogdana Pilichowskiego z 5 Dywizji Piechoty stacjonującej w Dżałał-Badzie; list nadano 20.08.42, w trzecim dniu obiegu znaczka, na poczcie polowej 3000 przydzielonej do sztabu głównego w Jangi Jul; opłacono dodatkowo znaczkiem rosyjskim za 60 kop., czyli według taryfy dla listu poleconego, co sugeruje, iż miał być ekspediowany pocztą rosyjską; w dniu 21.VIII.1942 roku nastąpił wyjazd wojsk polskich do Persji i przesyłki nie przekazano poczcie cywilnej, lecz prawdopodobnie, na co może wskazywać numer ręcznie napisany niebieską kredką, wysłano kurierem; w dniach od 18 do 21.VIII. sprzedano w Rosji 263 sztuki znaczków i zachowało się z nimi jedynie kilka niewątpliwie pocztowo użytych kopert (Fi.10000.-); podobnych do oferowanej nieco więcej, ale i takie są rzadkie, kolorowy fotoatest Krawczyk (na życzenie dołączymy kserokopie całej korespondencji do podch. Pilichowskiego obrazującej jego wojenne losy).

Fi.1
5 000 PLN
7108

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
640 PLN
7109

1942 tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 30 gr. - druk prasy podziemnej.

Fi.2
50 PLN
7110

1942 tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 50 gr. - okręt podwodny ORP Orzeł.

Fi.3
70 PLN
7111

1942 tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 5 zł. - najdroższa uzupełniająca wartość, polskie kolonie.

Fi.9
180 PLN
7112

1942 dwie nalepki dla wojsk desantowych, wzór 2 - ze zmienionymi napisami.


10 PLN
SOLD
7113

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk morskich z napisami w językach polskim i angielskim, ze stemplem Polskiej Poczty Polowej nr.1.


30 PLN
SOLD
7114

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, na wycinku ze stemplem Polskiej Poczty Polowej nr.1.


30 PLN
7115

1942 seria nalepek dopłaty z podwójnymi nadrukami.


250 PLN
7116

1942 III Rzesza, wycinek części adresowej paczki, ofrankowany znaczkami poczty polowej i dodatkowo zwykłymi znaczkami opłaty, wysłana 17.XI z miejscowości Weida; znaczek z lewej strony poważnie uszkodzony (pionowe rozdarcie); bardzo wysoka wycena katalogowa.


Mi.2A, 790, 792 
200 PLN
7117

1942 nalepki dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, wzór 1 w zmienionych kolorach.


15 PLN
SOLD
7118

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN" - projekt znaczka w układzie tete - beche, zatwierdzony do druku, ale zaniechany z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), słaby stan zachowania - załamania.


350 PLN
7119

1942 Legion Wolnych Francuzów - widokówka ofrankowana znaczkami legionowymi, wysłana 19.XII za pośrednictwem poczty polowej do Wersalu.


Mi.IX, X 
800 PLN
7120

1942 nalepka dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, z nadrukiem z okazji desantu pod Arnhem.


20 PLN
7121

1942 seria nalepek dla wojsk desantowych, wzór 2 ze zmienionymi napisami, wydanie żałobne po śmierci gen. Sikorskiego.


30 PLN