Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
6911

Fi.1-12

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria czysta (Fi.5000.-), 15 f. z lekkim śladem po podlepce, pozostałe bez podlepek, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

4 200 PLN
6912
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, seria grzecznościowo stemplowana na wycinkach, gwarancja Falkowski, Krawczyk, Schmutz.

2 400 PLN
6913
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie Konsulatu RP w Konstantynopolu, gwarancja Krawczyk.

2 250 PLN
SOLD
6914
Fi.1-12 ND

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT (nowodruki), seria czysta, gwarancja Falkowski, Korszeń.

150 PLN
SOLD
6915
Fi.2ay

1919 znaczek polskiej agencji pocztowej w Odessie za 20 fen. na papierze żeberkowanym poziomo, kasowany - zdjęty z listu użytkowego, bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

2 400 PLN
6916
Fi.5

1919 Odessa, znaczek z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
6917Fi.1-11

1925 wydanie przedrukowe dla Portu Gdańsk, kompletna podstawowa seria, gwarancja Schmutz.

600 PLN
SOLD
6918
Fi.1-11

1925 seria na podlepkach, gwarancja Korszeń.

100 PLN
6919
Fi.1-35

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku, wszystkie znaczki przedrukowe z gwarancjami, w bardzo dobrym stanie, bez podlepek ani ich śladów, atrakcyjne i cenione także w Niemczech.

1 300 PLN
6920
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

240 PLN
6921
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.350 euro), gwarancja Schmutz, Gryżewski i (G)Schmutz.

550 PLN
6922
Fi.16b
Mi.19a 

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym z J.Piłsudskim, kasowana parka znaczków za 25 gr. w kolorze jasnożółtobrązowym na wycinku, gwarancja Korszeń.

40 PLN
6923

Fi.16 WZ
Mi.19 

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym z J.Piłsudskim, unikalny dziewięcioblok znaczków za 25 gr. z nadrukiem WZÓR - oznaczeniem stosowanym w PWPW dla znaczków przeznaczonych do celów instruktarzowych i okazowych; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i z tego okresu odnotowano istnienie - oprócz znaczków polskich, także sześciu egzemplarzy znaczków Portu Gdańsk z wydanych w tych latach serii widokowych; wcześniejsze nie były do tej pory opisywane; tak jak ich polskie odpowiedniki znaczki Portu Gdańsk z nadrukiem WZÓR są niegumowane i mają lekki ślad kreślenia czerwonym ołówkiem kopiowym; w zasadzie tego typu egzemplarze powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych; fotoatest Korszeń.

18 000 PLN
6924
Fi.13a

1927 kartka z Gdańska 22.3.27 do Krakowa.

150 PLN
6925
Fi.13b
Mi.16 

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 22.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Kielc; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyszczerbionym dolnym mostkiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

200 PLN
6926
Fi.15
Mi.18 

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 20 gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 9.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Pińska; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P-T No.1" z wyróżnikiem "d", odmiana z wyszczerbionym dolnym mostkiem; na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN
6927
Fi.12-15

1928 seria podlepkowa z odmianami 12III i 13III, gwarancja Korszeń.

100 PLN
6928
Fi.14
Mi.17 

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 16.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Bralin; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P-T No.1" z całkowicie wyłamanym górnym mostkiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

250 PLN
6929
Fi.Cp48

1928 Port Gdańsk, polska karta pocztowa (Henryk Sienkiewicz) o sygnaturze II.1926, bez przedruku użyta w Gdańsku, wysłana 1.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znak opłaty unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyróżnikiem "g"; całostki polskie prawidłowo użyte w polskich urzędach w Gdańsku, należą do wyjątkowo rzadkich walorów; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

800 PLN
6930
Fi.5

1929 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej WMG zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego, urzędnik pocztowy Wolnego Miasta, który "z rozpędu" skasował znaczek w urzędzie Danzig Neufahrwasser (Gdańsk Nowy Port), po zauważeniu pomyłki, zakreślił go jako nieważny i oznaczył na przesyłce literą "T" dopłatę, która miał być pobrana od adresata; przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, która nie pobrała dopłaty; niepowtarzalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
6931
Fi.10, 19
Mi.10, 22 

1929 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list zleceniowy, wysłany 27.XI z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Bołszowce; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; bardzo dobry stan zachowania (koperta minimalnie zmniejszona z lewej strony); sygnowano Esperantista Filatelejo, gwarancja Korszeń.

250 PLN
6932
Fi.16
Mi.19 

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Torunia; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; koperta firmowa i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

300 PLN
6933
Fi.20v

1929 znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

35 PLN
6934
Fi.20v

1929 znaczek podlepkowy, gwarancja Korszeń.

30 PLN
6935
Fi.93h

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań, jeden znaczek uszkodzony przy naklejaniu; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!!

400 PLN
6936
Fi.17, 18
Mi.20, 21 

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem - frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 15.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Rybnika; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "f"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

150 PLN
6937
Fi.11, 17
Mi.11, 20 

1932 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony, wysłany 7.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL"; w związku z niedokładnym adresem list po opatrzeniu adnotacją: "Istnieją dwa Skole/ na żądanie nadawcy zwrot 8/4" cofnięty do nadawcy i po uzupełnieniu adresu wysłany ponownie do Skały pod Ojcowem, kasownik odbiorczy 10.IV; nietypowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN
6938
Fi.D71II

1932 polski znaczek dopłaty użyty w Gdańsku.

100 PLN
6939
Fi.1, 18
Mi.1, 21 

1933 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań, list wysłany 11.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Bydgoszczy; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL" z wyróżnikiem "u"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

150 PLN
6940
Fi.1, 2, 3

1933 Port Gdańsk, Orzeł w wieńcu - frankatura trójkolorowa, kartka pocztowa (druki), wysłana 26.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Krakowa, przesyłka opłacona znaczkami o najniższych nominałach, na 4 dni przed ich wycofaniem z obiegu; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c", przesyłka minimalnie - o 1 gr. - przefrankowana; dobry stan zachowania (minimalne przebarwienia na końcach ząbków); gwarancja Korszeń.

150 PLN
6941
Fi.1-3

1933 pocztówka - druk z Gdańska 26.IV.33 do Krakowa.

80 PLN
6942
Fi.3

1933 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

50 PLN
6943
Fi.17

1933 kartka - druk z Gdańska 28.11.33 do Chełmna.

100 PLN
6944
Fi.21
Mi.24 

1933 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Henryk Sienkiewicz z przedrukiem - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 7.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Łodzi; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

200 PLN
6945
Fi.21
Mi.24 

1933 Port Gdańsk, karta pocztowa z I Drużyny Harcerskiej w Gdańsku, wysłana 13.XI z urzędu Gdańsk 2 do administracji pism: "Harcmistrz" i "Wiadomości Urzędowe" w Warszawie; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

250 PLN
6946
Fi.22

1933 znaczek podlepkowy, gwarancja Korszeń.

100 PLN
6947
Fi.22
Mi.25 

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK, piękny stan, gwarancja Richter, Schmutz.

300 PLN
SOLD
6948

1933 list zleceniowy z Gdańska opłacony polskimi znaczkami bez nadruku, gwarancja Schmutz.

150 PLN
6949
Fi.18, 21

1934 list firmowy z Gdańska, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

100 PLN
6950

1934 Port Gdańsk, zwrotne poświadczenie odbioru do listu wysłanego z Sądu Grodzkiego w Mogilnie do Gdańska, stempel odbiorczy "POLSKI URZĄD P.-T. N1" z wyróżnikiem "k"; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN