The auction will start on 21.06.2024

Auction 37. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4141

1901 dzielony znaczek dopłaty na skarcie !!! adres przesyłkowy do paczki, wysłanej 4.XII z Kołomyi do miejscowości Bircza, na odwrocie przepołowiony znaczek za 6 kr., dzielony z powodu braku znaczków o najniższych nominałach, skasowany stemplem rusztowym BIRCZA; niespotykany, rzadki walor w dobrym stanie zachowania (formularz zgięty pionowo, słabsze rogi).


Mi.P27, 89A, 91A&nbs
500 PLN
4142

1919 znaczki opłaty użyte w charakterze dopłat, znaczek wydania koronowego za 50 hal. z ręcznym napisem Porto na przekazie pocztowym na kwotę 1000 koron, wysłanym 11.VI z Rzeszowa do Głogowa, ponieważ adresat odmówił przyjęcia, kwotę zwrócono nadawcy.

Fi.79B
160 PLN
4143

1919 seria znaczków dopłatnych.

Fi.D13-21
20 PLN
4144

1919 wydanie halerzowe "róg obfitości", marginesowy cięty znaczek dopłaty za 100 (h), tak jak wydano bez gumy, gwarancja Schmutz.

Fi.D20I nz
Mi.P20yU 
250 PLN
4145

1919 rogi obfitości, znaczek nieząbkowany.

Fi.D20I nz
40 PLN
4146

1919 rogi obfitości, znaczek nieząbkowany.

Fi.D22nz
40 PLN
4147

1919 rogi obfitości, czworoblok bez perforacji poziomej, zagięty w połowie.

Fi.D26
200 PLN
4148

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 32, gwarancja Miszczak.

Fi.D3
25 PLN
4149

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID poz. 37 z błędem "ścięte C", gwarancja (faksymile) Mikstein.

Fi.D3 B5
150 PLN
4150

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłatny za 15 hal. z odwróconym nadrukiem formy IID z poz. 24 na wycinku ze stemplem z Bielska 1 23.II.19, bardzo rzadki znaczek, najrzadsza odwrotka tego wydania po odwrotce znaczka opłaty za 50 hal., bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Jungjohann.

Fi.D3No
8 701 PLN
SOLD
4151

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID typu 2a występującym na poz.12; jest to nadruk wyższy od standartowego nadruku w arkuszu - 9,50/9,60 mm. zamiast 9,20/9,40 mm.; opisany przez Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2006, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D3 typ 2a
250 PLN
4152

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 34, gwarancja Schmutz.

Fi.D4I
800 PLN
4153

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.90, gwarancja i sygnatura sprawdzająca SM Mikstein.

Fi.D4I
Mi.P11 
2 400 PLN
4154

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA poz.8 z usterką "uszkodzona środkowa część górnego A", lekki cień śladu po podlepce, ładne stare sygnatury, piękny stan, gwarancja i opis Łaszkiewicz, Mikstein.

Fi.D8
Mi.P7 
1 800 PLN
4155

1920 miejscowa kartka z Radomia 30.X.30 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D20
40 PLN
4156

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym Abklatschem.

Fi.D32
30 PLN
4157

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z spacją po "dopłata".

Fi.D33
30 PLN
4158

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 84 "o przerwane u góry".

Fi.D33 B13
15 PLN
4159

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 62 "pionowa kreska k skośnie ucięta".

Fi.D33 B7
15 PLN
4160

1921 wydanie prowizoryczne, dolny prawy znaczek z błędem "brak kropki po Mk".

Fi.D33 B9
25 PLN
4161

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z nadrukiem odwróconym bez abklacza jak większość znaczków z tego arkusza, gwarancja Mikstein.

Fi.D34 No
200 PLN
4162

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z Abklatschem.

Fi.D36
30 PLN
4163

1921 seria znaczków dopłatnych.

Fi.D37-44
20 PLN
4164

1921 parka prób arkuszowych kreślona czerwonym tuszem.

Fi.D39 P
60 PLN
4165

1923 orzeł z tarczą, znaczek dopłaty za 50 mk. z częściowym brakiem perforacji, gwarancja Krawczyk.

Fi.D45
50 PLN
4166

1923 seria znaczków dopłatnych.

Fi.D45-50
10 PLN
4167

1923 list z Kowla 14.VIII.23 do Warszawy niewłaściwie opłacony, dopłatę uiścił odbiorca.

Fi.D47
35 PLN
SOLD
4168

1923 wydanie przedrukowe, marginesowy znaczek dopłaty za 10000/8 mk. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.D51 No
600 PLN
SOLD
4169

1924 seria znaczków dopłatnych.

Fi.D54-64
100 PLN
4170

1924 próba arkuszowa.

Fi.D69
100 PLN
4171

1924 próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem.

Fi.D73I P
100 PLN
4172

1924 próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Schmutz.

Fi.D77I P
130 PLN
4173

1924 różne usterki ząbkowania na znaczkach kasowany.

Fi.ex.D54-64
40 PLN
4174

1926 niewłaściwie opłacona kartka z Bielska, dopłatę uiścił odbiorca.

Fi.D66
35 PLN
SOLD
4175

1926 kartka z urzędu skarbowego w Radomiu opłacona przez odbiorcę w Białobrzegach znaczkami dopłaty.

Fi.D67, D68
15 PLN
SOLD
4176

1929 polecony list urzędowy "opłatę pocztową uiści adresat" wysłany 5.VII ze Skoczowa do Cieszyna, gdzie dotarł 6.VII a, poczta pobrała należność od odbiorcy.

Fi.D73I
15 PLN
4177

1934 list z urzędu skarbowego w Wadowicach opłacony przez odbiorcę w Andrychowie.

Fi.D71
15 PLN
SOLD
4178

1934 wydanie z nadrukiem nowej wartości, seria.

Fi.D81-88
130 PLN
4179

1934 znaczek z błędem "brak kropki po GR".

Fi.D91t
50 PLN
4180

1934 wydanie przedrukowe, znaczek na papierze prążkowanym pionowo, ślad po podklejeniu, podniesiona gwarancja Schmutz.

Fi.D91v
100 PLN