The new auction will start soon

Auction 36. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17519

1915 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


120 PLN
17520

1915 Warszawa, "Herb Miasta" znaczek pierwszego wydania z żółtawozielonym kolorem tła, gwarancja Falkowski.

Fi.1
80 PLN
SOLD
17521

1915 Warszawa, miejscowa kartka firmowa (druk), stempel "WRĘCZENIE OPŁACONE", opłata połówką znaczka za 5 gr.

Fi.1
120 PLN
17522

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2j
Mi.2b 
150 PLN
SOLD
17523

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy (zwykły znaczek - Mi. 350 euro), gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
700 PLN
17524

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, znaczek o klarownym nadruku, gwarancja.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
150 PLN
17525

1915 Warszawa, parka znaczków z nadrukiem tp I i II, gwarancja Schmutz.

Fi.5a I+II
70 PLN
17526

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.5Ia
Mi.6Iaa 
50 PLN
17527

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Wiatrowski, Schmutz.

Fi.Ia
210 PLN
SOLD
17528

1915 Warszawa - Orzeł, znaczek za 10 gr. z tłem jasnobrązowawożółtym z serii nie wprowadzonej do obiegu, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIb
350 PLN
SOLD
17529

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
400 PLN
17530

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
540 PLN
17531

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
500 PLN
17532

1915 Warszawa, czarna próba znaczka za 5 gr. z tłem, lekka podlepka, żółta kropka na gumie, przedwojenny znak własnościowy, ładny stan.

Fi.I P
225 PLN
SOLD
17533

1916 Częstochowa, list z łodzi ze znaczkiem doręczeniowym poczty miejskiej.


250 PLN
17534

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


100 PLN
17535

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


150 PLN
17536

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


120 PLN
17537

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


80 PLN
17538

1916 Łódź, karta pocztowa "Postgebiet Ob. Ost" (część na odpowiedź) wysłana 6.III z Lipawy (Libau) do Łodzi, 9.III doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty doręczeniowej w kolorze lila, stempelek cenzury niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2b
900 PLN
17539

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja.

Fi.1-2
200 PLN
SOLD
17540

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
17541

1916 Sosnowiec, seria kasowana z gumą (Mi.280 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
200 PLN
SOLD
17542

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Mi.800 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 200 PLN
17543

1916 Sosnowiec, znaczek na wycinku.

Fi.5
60 PLN
SOLD
17544

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2IIa na wycinku (Mi.55 euro) - co ciekawe sprzed dnia wprowadzenia znaczków do obiegu w dniu 24.VII. - albo podano błędnie tę datę, albo znaczki były dostępne wcześniej i ostemplowano je grzecznościowo, wszystkie elementy wycinka są prawdziwe, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
60 PLN
SOLD
17545

1916 Sosnowiec, całostka poczty miejskiej.

Fi.Cp1
250 PLN
17546

1916 Warszawa, list miejscowy z przepołowionym znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.1
25 PLN
17547

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie listu miejscowego, ostemplowane grzecznościowo 22.V kasownikiem z wyróżnikiem "b".

Fi.2, 9, 10
30 PLN
17548

1916 Warszawa, miejscowy list opłacony jak druki, wysłany 27.I, opłatę doręczeniową udokumentowano dzielonym znaczkiem poczty miejskiej za 5 gr., dodatkowo stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.7
100 PLN
17549

1916 Warszawa, list z Niemiec ze znaczkiem doręczeniowym poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.7
60 PLN
17550

1916 Warszawa, list z Niemiec ze znaczkiem doręczeniowym poczty miejskiej w Warszawie, na odwrocie odlepiony znaczek (być może na poczcie).

Fi.7
60 PLN
17551

1916 Warszawa, list z Niemiec ze znaczkiem doręczeniowym poczty miejskiej w Warszawie, dziura na tyle koperty.

Fi.7
80 PLN
17552

1916 Warszawa, list z Niemiec ze znaczkiem doręczeniowym poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9
60 PLN
17553

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka grzecznościowa, widokówka nadana 19.VI, znaczek poczty miejskiej, dodatkowy stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.9
60 PLN
17554

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) nadana 31.VI, doręczenie opłacono znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.9
80 PLN
17555

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) wysłana 18.VIII, doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.9
70 PLN
17556

1916 Warszawa, kartka miejscowa ze znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.9
25 PLN
17557

1916 Warszawa, list miejscowy z znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.9
50 PLN
17558

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN