The new auction will start soon

Auction 36. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19355

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowobrązowym na papierze z3, zaprasowane złamania, bardzo rzadki - znany w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis "3Iau" Schmutz.


300 PLN
19356

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.


400 PLN
19357

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze jasno żółtawobrązowym na papierze u, gwarancja i oznaczenie "9s 3Iau" Schmutz.

Fi.Iaus
500 PLN
19358

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
19359

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
19360

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki jako czysty znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym szorstkim grubym (nakład 300 szt.), świetny stan, gwarancja Krawczyk z opisem 1Iaz2(300) Schmutz.

Fi.Iaz2
250 PLN
SOLD
19361

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym, o nietypowo grubych fałdach chusty wdowy i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iaz3
180 PLN
19362

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, unikalny jako niestemplowany znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim (część z nakładu 60 szt.), świetny stan, gwarancja Krawczyk z opisem 2Icu(60) Schmutz.

Fi.IIcu
4 000 PLN
19363

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim (nakład 180 szt.), świetny stan, gwarancja Krawczyk z opisem 2Icx2(180) Schmutz.

Fi.IIcx2
300 PLN
19364

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze szaroniebieskozielonym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), gwarancja i opis "2Icx2 7x" Schmutz.

Fi.IIcx2
350 PLN
19365

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorach brązowym i brunatnożółtym - według Machowskiego odmiany III.A.b. i III.C.b. (Fi. niekatalogowana), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
250 PLN
19366

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorach brązowym i brunatnożółtym - według Machowskiego odmiany III.A.b. i III.C.b. (Fi. niekatalogowana), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
320 PLN
19367

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
19368

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
19369

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
19370

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3" Schmutz.

Fi.IIIax2
600 PLN
19371

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
19372

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3 9y IIIca" Schmutz.

Fi.IIIax3
600 PLN
19373

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek w kolorze brązowym - według Machowskiego odmiana III.A.a., na papierze białym gładkim grubym (nakład 100 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax3
550 PLN
19374

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brunatnożółtym - według Machowskiego odmiana III.C.a. (Fi. niekatalogowana) i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, na papierze białym gładkim grubym (nakład 50 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax3
900 PLN
19375

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1.200 sztuk), gwarancja i opis "#Iaz3" Schmutz.

Fi.IIIaz3
100 PLN
19376

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIaz3
140 PLN
19377

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa I wydania, w bardzo ciemnym odcieniu koloru fioletowobrązowego, na papierze białym gładkim cienkim (nakład - kilkanaście z ogółem 100 szt.), na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka - 3Ibx2, Schmutz.

Fi.IIIbx2
2 700 PLN
19378

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax2" Schmutz.

Fi.IVax2
400 PLN
19379

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorach karminowym i różowokarminowym (rzadki typ z dodatkowym opisem w/g Machowskiego 11xIVAb), na papierze białym gładkim cienkim (nakład ogółem 200 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IVax2
1 200 PLN
19380

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax1" Schmutz.

Fi.VIax1
400 PLN
19381

1942 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnocceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
200 PLN
19382

1942 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnocceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
140 PLN
19383

1942-45 Komplet czystych znaczków i bloków Woldenbergu, z widocznymi na skanie odmianami, wszystkie w bardzo dobrym stanie, z gwarancjami ekspertów Schmutz i inni.

Fi.1-51, U1, D1-6, B
5 200 PLN
19384

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy, co bardzo rzadkie na tekturce z opakowań papierosów.

Fi.1, 6 P
800 PLN
19385

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze u (nakład 292 sztuk), gwarancja i opis "1IIau IAd" Schmutz.

Fi.1au
400 PLN
19386

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym (o odcieniu jak na grubym papierze) na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ax2
120 PLN
19387

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim cienkim z błędem "przerwana ramka i napis", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1ax2
150 PLN
19388

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x3 (nakład 210 sztuk), gwarancja i opis "IAa 1IIax3" Schmutz.

Fi.1ax3
400 PLN
19389

1942 "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, fałdki w papierze powodują powstawanie białych kresek, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
80 PLN
19390

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc 1IIay1" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
19391

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
19392

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i opis "1IIaz2 IAa" Schmutz.

Fi.1az2
400 PLN
19393

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 (nakład 1137 sztuk).

Fi.1bx2
100 PLN
19394

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i opis "1IIcu IBb" Schmutz.

Fi.1cu
400 PLN