The new auction will start soon

Auction 36. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20323

1952 uchwalenie konstytucji PRL, koperta FDC.

Fi.622-23
Mi.760-61 
10 PLN
20324

1952 elektrownia w Jaworznie, koperta FDC.

Fi.626-28
Mi.764-66 
10 PLN
20325

1952 zabytkowe budowle, znaczek za 1 zł. z błędem perforacji, gwarancja.

Fi.631
Mi.769II 
60 PLN
20326

1952 zabytkowe budowle, czworoblok znaczków wszystkie z błędem "NIEDZIGA".

Fi.631I
Mi.769I 
150 PLN
20327

1952 Wiktor Hugo, koperta FDC.

Fi.635
Mi.774 
10 PLN
20328

1952 1000-lecie urodzin Ibn Siny Awicenny, koperta FDC.

Fi.636
Mi.773 
10 PLN
20329

1952 stocznia gdańska, koperta FDC.

Fi.637-38
Mi.775-76 
10 PLN
20330

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, kasowana seria cięta.

Fi.641-42A
Mi.779-80B 
40 PLN
20331

1952 FDC - "35 rocznica Rewolucji Październikowej", seria cięta (Mi.60 euro).

Fi.641-642A
Mi.779-780B 
120 PLN
20332

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, koperta FDC.

Fi.643-44
Mi.781-82 
10 PLN
SOLD
20333

1953 rocznik znaczków czystych.

Fi.653-698
Mi.791-836 
250 PLN
20334

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "KAP.OLA" -uszkodzone R w "KAROLA". Rzadki. Podlepka.

Fi.657s
Mi.795 
110 PLN
20335

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU".

Fi.661-663
Mi.799-801 
50 PLN
20336

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953".

Fi.664-666
Mi.802-804 
50 PLN
20337

1953 Mikołaj Kopernik, znaczek z błędem "podwójne K i O" gwarancja Więcław.

Fi.667
Mi.805 
20 PLN
20338

1953 Mikołaj Kopernik - ładnie frankowany, polecony list lotniczy, wysłany 23.VII z Warszawy do Chicago, kasowniki odbiorcze, gwarancja.

Fi.667, 535, 631
Mi.805, 673, 769II&n
30 PLN
20339

1953 karnet - "III ŚWIATOWY KONGRES STUDENTÓW".

Fi.673-677
Mi.811-815 
25 PLN
20340

1953 uzdrowiska i krajobrazy, znaczek z silnie przesuniętą perforacją. Rzadko spotykane "katalogowe" wydanie tego błędu - napis "Poczta Polska" u góry znaczka zamiast u dołu. O wiele częściej spotkać można znacznie mniejsze przesunięcia.

Fi.692MK
Mi.830 
320 PLN
20341

1953 Szkolnictwo, parka ciętych znaczków za 10 gr., gwarancja Falkowski.

Fi.693 nz
Mi.834 P 
1 100 PLN
20342

1953 rocznik kopert FDC.


750 PLN
20343

1953 F.Engels, wzorcowa marginesowa próba maszyny drukarskiej z napisem SPECIMEN, gwarancja firmowa Philaextra.


600 PLN
SOLD
20344

1954 Międzynarodowy Dzień Kobiet, 40 gr - pojedyncza frankatura, widokówka wysłana pocztą lotniczą 16.IV z Tarnowa do Paryża.

Fi.702
Mi.840 
20 PLN
20345

1954 wydanie lotnicze, oba znaczki z podwójnym moletowaniem WARSZAWA, gwarancja Więcław.

Fi.719s
Mi.859I 
650 PLN
20346

1954 wydanie lotnicze, znaczek z błędem "podwójnie moletowany napis WARSZAWA" na obiegowym liście poleconym.

Fi.719s
Mi.859I 
100 PLN
20347

1954 karnet - "500 LECIE POWROTU POMORZA DO POLSKI".

Fi.732-736
Mi.872-876 
35 PLN
20348

1954 500 lecie powrotu Pomorza do Polski, znaczek za 1.55 zł. z podwójnym moletowaniem "L" w OLSZTYN, gwarancja i opis.

Fi.736s
Mi.876 
100 PLN
20349

1954 znaczek z podwójnym L w OLSZTYN, gwarancja Krawczyk.

Fi.736s
Mi.876 
50 PLN
20350

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek za 40 gr. w kolorze szarym, gwarancja Krawczyk.

Fi.740
Mi.882 
300 PLN
20351

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek za 60 gr. w kolorze niebieskim (Mi.100 euro), jako próbny nie powinien być w obiegu, gwarancja z oznaczeniem - kasowany grzecznościowo Schmutz.

Fi.741s
Mi.883 P 
120 PLN
20352

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, czworoblok znaczków za 60 gr. w kolorze niebieskim (Mi.400 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.741s
Mi.883P 
800 PLN
20353

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek za 60 gr. w kolorze niebieskim (Mi.100 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.741s
Mi.883P 
200 PLN
20354

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek w kolorze niebieskim z pocztowego obiegu.

Fi.741s
Mi.883P 
150 PLN
20355

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego - znaczek za 60 gr. w kolorze niebieskim na miejscowym liście poleconym wysłanym 11.II.1955 w Warszawie, kasownik odbiorczy.

Fi.741s, 726
Mi.883P, 866 
1 200 PLN
20356

1954 FDC - "10-lecie PRL", 5 kopert, seria 10 znaczkowa.

Fi.747-756
Mi.889-896 
140 PLN
20357

1954 10 lecie PRL, kasowany znaczek za 1,40 zł. z podwójnym moletowaniem Strt., gwarancja i opis Schmutz.

Fi.754s
Mi.894 
250 PLN
20358

1954 rocznik kopert FDC (bez bloku "niebieskiego").


550 PLN
20359

1954-1989 ssaki, gady i płazy - zestaw kompletnych czystych serii znaczków tematycznych, w bardzo dobrym stanie (Mi.151 euro).


210 PLN
20360

1954 III Zjazd PZF, blok czysty.

Fi.Bl.13
60 PLN
20361

1954 FDC - "III Zjazd PZF" blok lotniczy - "zielony" (Mi.50 euro, Fi.90.-).

Fi.Bl.13
60 PLN
20362

1954 III Zjazd PZF, tzw. "niebieski blok" lotniczy, z podwójnym moletowaniem prawego górnego naroża, gwarancja.

Fi.Bl.13 NDs
Mi.Bl.AI DP 
600 PLN