The new auction will start soon

Auction 36. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19898

1944 Falenica, seria w czworoblokach.


500 PLN
19899

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/6 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
40 PLN
SOLD