Page:
Overprint editions 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
5035

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorach karminowym i zielonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym

300 PLN
5036

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym z żółtym poddrukiem - rzadki.

350 PLN
5037
Fi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja Korszeń.

120 PLN
5038
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa.

60 PLN
SOLD
5039
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa.

25 PLN
5040
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa.

80 PLN
5041

Fi.2-5 B6
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z błędem "plamka między o i l", znaczek za 50 fen. ślad po podlepce, wszystkie znaczki gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN
5042
Fi.2 B

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5f/2gr z niekatalogowanym błędem na poz.52 "uszkodzone k".

50 PLN
5043

Fi.2 B
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, prawe znaczki z poz. 36, 45 z uszkodzoną ramką na wskutek zużycia matrycy, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
5044
Fi.2 B
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką uszkodzony prawy brzeg znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN
5045

Fi.2 B
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "przerwane prawe 5", rzadka usterka występująca tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
5046
Fi.2 B
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 45 z usterką "podwójna prawa ramka", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN
5047
Fi.2 B1
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

32 PLN
5048

Fi.2 B3
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczki z nadrukiem z poz. 19-20/28-29, prawy górny znaczek z błędem występującym "uszkodzone kropka pomiędzy nóżkami k".

45 PLN
5049

Fi.2 B3
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN
5050
Fi.2B5
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN
5051
Fi.2 B5
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN
5052
Fi.2 B8
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN
5053
Fi.2 P1
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędnym nadrukiem formą z nominałem 25 zamiast 5 fen., rzadkie znane z kilku arkuszy.

3 000 PLN
5054

Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
5055

Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
5056

Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
5057
Fi.3, 10II, 86A, 88A
Mi.3, 10II, 90, 92&n

1918 frankatura mieszana - seria pomnikowa - 10 f./6 gr., wydanie PP/GGW - 20 f. z nadrukiem drugą formą i wydanie markowe - 5 i 15 f. cięte, ładnie frankowany list polecony, wysłany 29.I.1919r. - w trzecim dniu obiegu znaczków wydania markowego, z Będzina do Sławkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; gwarancja Krawczyk.

700 PLN
5058
Fi.3 B

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja Korszeń. Fisher:3 B3

25 PLN
5059
Fi.3 B
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z poz. 3 z błędem "l zamiast 1", gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN
5060

Fi.3 B
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny środkowy znaczek z poz. 38 z błędem "prawa 1 bez noska", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
5061

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z znaczkiem z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN
5062

Fi.3 B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 3/13, lewy dolny znaczek z błędem "poezta", dolne znaczki zagięte przed nadrukiem, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN
5063
Fi.3 B2
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN
5064
Fi.3 B2
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", prawy znaczek spacja przy prawej jedynce, oba błędy występują w niewielkiej części nakładu.

150 PLN
5065
Fi.3 B3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN
5066
Fi.3 B4

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6 gr., z błędem "uszkodzone P w POCZTA" i spacją po lewej stronie nominału, gwarancja Falkowski.

60 PLN
5067
Fi.3B4, 86A
Mi.3, 90 

1918 list z Zawiercia do Dąbrowy Górniczej, stempel prowizoryczny, znaczek z błędem z poz. 26 "uszkodzone P w Poczta", koperta mocno przycięta z lewej strony, gwarancja i opis błędu Schmutz.

200 PLN
5068
Fi.3 B7
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 31 z błędem "uszkodzona prawa jedynka", gwarancja i opis Schmutz.

25 PLN
5069
Fi.3 B7
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 3 z błędem występującym w części nakładu "uszkodzone 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN
5070
Fi.3 B8
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "połączone o i l", gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN
5071

Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem.

30 PLN
SOLD
5072

Fi.3 No
Mi.3 K 

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

45 PLN
SOLD
5073


Fi.3 No
Mi.3 K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

150 PLN
5074

Fi.3 No
Mi.3 K 

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem prawdopodobnie z oryginalnego obiegu z Warszawy, gwarancja Schmutz.

32 PLN
SOLD