The new auction will start soon

Auction 33. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5035

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorach karminowym i zielonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


300 PLN
5036

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym z żółtym poddrukiem - rzadki.


350 PLN
5037

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.2
120 PLN
5038

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
60 PLN
SOLD
5039

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
25 PLN
5040

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
5041

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z błędem "plamka między o i l", znaczek za 50 fen. ślad po podlepce, wszystkie znaczki gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2-5 B6
Mi.2-5 
200 PLN
5042

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5f/2gr z niekatalogowanym błędem na poz.52 "uszkodzone k".

Fi.2 B
50 PLN
5043

1918 seria pomnikowa, prawe znaczki z poz. 36, 45 z uszkodzoną ramką na wskutek zużycia matrycy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
5044

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką uszkodzony prawy brzeg znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
60 PLN
5045

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "przerwane prawe 5", rzadka usterka występująca tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
5046

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 45 z usterką "podwójna prawa ramka", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
100 PLN
5047

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B1
Mi.2 
32 PLN
5048

1918 seria pomnikowa, znaczki z nadrukiem z poz. 19-20/28-29, prawy górny znaczek z błędem występującym "uszkodzone kropka pomiędzy nóżkami k".

Fi.2 B3
Mi.2 
45 PLN
5049

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B3
Mi.2 
60 PLN
5050

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B5
Mi.2 
50 PLN
5051

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B5
Mi.2 
50 PLN
5052

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
100 PLN
5053

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędnym nadrukiem formą z nominałem 25 zamiast 5 fen., rzadkie znane z kilku arkuszy.

Fi.2 P1
Mi.2 
3 000 PLN
5054

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
5055

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
5056

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
5057

1918 frankatura mieszana - seria pomnikowa - 10 f./6 gr., wydanie PP/GGW - 20 f. z nadrukiem drugą formą i wydanie markowe - 5 i 15 f. cięte, ładnie frankowany list polecony, wysłany 29.I.1919r. - w trzecim dniu obiegu znaczków wydania markowego, z Będzina do Sławkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; gwarancja Krawczyk.

Fi.3, 10II, 86A, 88A
Mi.3, 10II, 90, 92&n
700 PLN
5058

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja Korszeń. Fisher:3 B3

Fi.3 B
25 PLN
5059

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z poz. 3 z błędem "l zamiast 1", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
60 PLN
5060

1918 seria pomnikowa, dolny środkowy znaczek z poz. 38 z błędem "prawa 1 bez noska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
80 PLN
5061

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z znaczkiem z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
60 PLN
5062

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 3/13, lewy dolny znaczek z błędem "poezta", dolne znaczki zagięte przed nadrukiem, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
5063

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B2
Mi.3 
40 PLN
5064

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", prawy znaczek spacja przy prawej jedynce, oba błędy występują w niewielkiej części nakładu.

Fi.3 B2
Mi.3 
150 PLN
5065

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
Mi.3 
40 PLN
5066

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6 gr., z błędem "uszkodzone P w POCZTA" i spacją po lewej stronie nominału, gwarancja Falkowski.

Fi.3 B4
60 PLN
5067

1918 list z Zawiercia do Dąbrowy Górniczej, stempel prowizoryczny, znaczek z błędem z poz. 26 "uszkodzone P w Poczta", koperta mocno przycięta z lewej strony, gwarancja i opis błędu Schmutz.

Fi.3B4, 86A
Mi.3, 90 
200 PLN
5068

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 31 z błędem "uszkodzona prawa jedynka", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B7
Mi.3 
25 PLN
5069

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 3 z błędem występującym w części nakładu "uszkodzone 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B7
Mi.3 
50 PLN
5070

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "połączone o i l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B8
Mi.3 
30 PLN
5071

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem.

Fi.3No
Mi.3K 
30 PLN
SOLD
5072

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
45 PLN
SOLD
5073

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
150 PLN
5074

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem prawdopodobnie z oryginalnego obiegu z Warszawy, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
32 PLN
SOLD