The new auction will start soon

Auction 33. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4738

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII przez Polaka służącego w armii carskiej, wysłana z Harbina do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej". Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie, na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.


2 000 PLN
4739

1904 wojna rosyjsko-japońska, widokówka wysłana 14.IX za pośrednictwem Głównej Poczty Polowej z Harbina na ziemie polskie do Wilna przez żołnierza 24 Brygady Artylerii 2 Dywizji, pieczęć formacyjna; rzadko spotykany, ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
4740

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
340 PLN
4741

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
300 PLN
4742

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, maleńkie ślady na gumie nawet nie po podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
140 PLN
SOLD
4743

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
320 PLN
4744

1914 zalepka w formie pieczęci lakowej wydana przez NKN.

Fi.1a
30 PLN
4745

1914 zalepka w formie pieczęci lakowej wydana przez NKN.

Fi.1b
35 PLN
SOLD
4746

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Korszeń.

Fi.2
110 PLN
4747

1914 widokówka wysłana 14.XII ze szpitala fortecznego nr.4 w Krakowie, pieczęć formacyjna.


40 PLN
4748

1914 koperta w której dystrybuowano naklejki na cele dobroczynne Legionów i Samarytanina, rzadkie.


50 PLN
4749

1914 stempel kamuflażowy "IX/267" (?) Gładyszów - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, formularz poczty polowej wysłany 3.XI do Wiednia; pieczęć formacyjna.


50 PLN
4750

1914 widokówka wysłana 3.XII przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala w Rydze adresowana do Chabarowska, pieczęć listowa.


120 PLN
4751

1914 cholera !!! "Sanitatspflege" nienotowany stempelek do oznaczania przesyłek poddanych dezynfekcji odciśnięty na formularzu poczty polowej wysłanym 22.VIII ze Szpitala Zapasowego w Rozwadowie do Czech; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do bardzo rzadko spotykanych; dodatkowo, stempelek kamuflażowy "IX/57" (Rozwadów).


200 PLN
4752

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej, zażółcenia w lewym górnym rogu.


20 PLN
4753

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej.


20 PLN
4754

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej, złamany w połowie.


20 PLN
4755

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej.


20 PLN
4756

1914 Legiony Polskie - "Feldpost der polnischen Legionen Nr.1" stempel z niemieckim tekstem na liście przesłanym 13.XII.1914 ambulansem nr.441 relacji Jablonkau-Oderberg (Jabłonków-Bogumin) do Żywca, polski stempelek cenzury CENZUROWANE; wskutek postępów ofensywy rosyjskiej w 1914 roku Departament Wojskowy Legionów wraz z pocztą polową ewakuował się do Jabłonkowa, według PZP stempel "Feldpost der polnischen Legionen Nr.1" był używany dopiero po przydzieleniu Legionom austriackich poczt polowych, czyli nie wcześniej niż w II połowie stycznia 1915 roku, tu najwcześniejsze - o miesiąc wcześniejsze użycie !!! doskonałej jakości odbitka stempla, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
4757

1914 Legiony Polskie - nieznany formularz legionowej poczty polowej - ilustrowany list składany, nieopisany w fundamentalnej pracy Jerzego Kucharskiego "Postal stationer of the Polish Legion 1914-1918" !!! doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
4758

1914 kartka z Gdańska 2.11.14 ze stemplem okrętu Lübeck "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Lübeck", z tyłu nie wypisana.


160 PLN
4759

1914 kartka z opłaconą odpowiedzią z Czech 1.XI.14 do Komendy Etapowej w Krakowie, stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L. 1., bardzo wczesny okres.


500 PLN
4760

1914 kartka z Gdańska 20.10.14 ze stemplem okrętu Augsburg "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Augsburg".


160 PLN
4761

1914 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.1., wyraźna odbitka jednego z najwcześniejszych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 3.X z Poronina do Krakowa adresowanej do "I Legionu"; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz, z kolekcji S.Rosińskiego.


700 PLN
4762

1915 legionowa nalepka dobroczynna na wycinku z listu.

Fi.1
500 PLN
4763

1915 legionowa nalepka dobroczynna na wycinku z listu.

Fi.2
600 PLN
4764

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

Fi.3a
160 PLN
SOLD
4765

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

Fi.3a
85 PLN
SOLD
4766

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

Fi.3b
45 PLN
SOLD
4767

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

Fi.4
65 PLN
SOLD
4768

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

Fi.6
70 PLN
SOLD
4769

1915 widokówka wysłana 9.VI za pośrednictwem poczty polowej 186, cenzura.


30 PLN
4770

1915 znaczek dobroczynny Naczelnego Komitetu Narodowego na rzecz wdów i sierot po legionistach polskich grzecznościowo stemplowany na karcie polowej legionów ze stemplem formacyjnym IV Pułku Legionów Polskich.


300 PLN
4771

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego, przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura.


200 PLN
4772

1915 widokówka wysłana 24.III ze szpitala wojskowego w Jałcie, adresowana do Żyrardowa, kasownik odbiorczy.


120 PLN
4773

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce, kwit kasowy wystawiony 6.VIII w Krakowie dla Ligi Kobiet z Zakopanego, za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzedaży których, przeznaczony był na cele legionowe.


100 PLN
4774

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniająca równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118", w fundamentalnej pracy Berka nienotowane!


350 PLN
4775

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej; koperta pionowo zgięta.


120 PLN
4776

1915 Legiony Polskie - znaczek-nalepka za 2 hal. w bardzo rzadkim różowym kolorze (Fi.750,-) !!! "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA", skasowana stemplem cenzury na widokówce wysłanej 12.IX z Białej do Szczakowej, całość z niewielkimi zabrudzeniami; gwarancja Schmutz.


Mi.1a 
400 PLN
4777

1915 trzyczęściowy formularz austriackiej poczty polowej z opłaconą odpowiedzią (nierozerwany) wysłany z poczty etapowej 355 1.XII.15 do Krakowa, stempel cenzury i stemple formacyjne.


130 PLN