Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
8310
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; belka dzielona w układzie 6 + 18 mm; pęknięta poziomo lewa jedynka nominału.

140 PLN
8311
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach; belka dzielona w układzie 18 + 6 mm; rzadko spotykana kombinacja; bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN
8312
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" (prawie 6 liter !!!) na dodatkowym znaczku, belka dzielona w układzie 18 + 6 mm.

160 PLN
8313
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, częściowy brak nadruku - wyrazu Poczta i części kresek zasłaniających napis GG Warschau; odmiana powstała w wyniku dostania się obcego materiału pomiędzy formę przedrukową, a kartę; nieznaczne pionowe zgięcie; z wielkim prawdopodobieństwem egzemplarz unikalny!!! gwarancja Schmutz.

800 PLN
8314
Fi.Cp1II

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; belka dzielona w układzie 6 + 18 mm; bardzo późny nakład, mocno rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; mocno uszkodzone P w wyrazie Poczta, zalane litery; karta wysłana 3.VIII.1919 z Aleksandrowa Kujawskiego do Warszawy.

170 PLN
SOLD
8315
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie, belka dzielona w układzie 6 + 18 mm, idealny stan zachowania.

80 PLN
8316
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, belka dzielona w układzie 18 + 6 mm, karta wysłana 30.XII z Warszawy do Zawiercia.

50 PLN
8317
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, belka dzielona w układzie 18 + 6 mm; późny nakład, rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; karta pionowo zgięta.

60 PLN
8318
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, belka dzielona w układzie 6 + 18 mm.

72 PLN
SOLD
8319
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; bardzo wysoka wycena katalogowa!

120 PLN
8320
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

220 PLN
8321
Fi.Cp5

1918 wydanie lubelskie, całostka na papierze szarym.

100 PLN
8322
Fi.Cp5x, y

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste, czarne - na kartonach szarym i żółtobrunatnym; idealny stan zachowania.

400 PLN
8323
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie ślady po podlepkach.

150 PLN
8324
Fi.16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 35 (skrzywione P w POCZTA) wysłana 18.VI z Mszany Dolnej do Wiednia, otwory po zszywaczu.

100 PLN
8325
Fi.Cp12I

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 4, wysłana 10.XII z Krakowa do miejscowości Babica.

130 PLN
8326
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

200 PLN
8327
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 6 wysłana z Krakowa 30.VII.19 do Austrii, opłata jak w obrocie krajowym, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3.

75 PLN
8328
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z drukiem firmowym Agencji Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na odwrocie.

100 PLN
8329
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, oficjalna austriacka karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez Krakowskie Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń, a następnie opatrzona nadrukiem typu 9; rzadko spotykane.

350 PLN
8330
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 121 - brak rombu.

40 PLN
8331
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 115.

40 PLN
8332
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 81 - fantazyjna czcionka "15h" wysłana z Wadowic 7.VIII.19 do Austrii, opłata jak w obrocie krajowym, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K1.

75 PLN
8333
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65.

40 PLN
SOLD
8334
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 65, przecinek zamiast kropki.

100 PLN
8335
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 110, minimalnie słabszy stan.

80 PLN
8336
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 106, skasowana grzecznościowo.

50 PLN
8337
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 112, wysłana 22.IV z Białej do Krakowa (bez tekstu na odwrocie), przebarwienia.

60 PLN
SOLD
8338
Fi.Cp16Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 9.

80 PLN
8339
Fi.Cp17II

1919 wydanie krakowskie, karta podwójna z nadrukiem typu 128 (wyszczerbiony grzebień ozdobnika), obie części ostemplowane grzecznościowo 6.III w Krakowie.

200 PLN
8340
Fi.Cp19Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 135a.

150 PLN
8341
Fi.Cp 24b

1919 wydanie obiegowe, kartka o oznaczeniu AmII, lekko zagięty dolny lewy róg.

77 PLN
SOLD
8342
Fi.Cp25

1919 karta do obrotu krajowego za 15 h. znak opłaty liliowy w typie I, linia dzieląca kartkę między "P" i "O" napisu KARTA POCZTOWA, wszystkie linie adresowe punktowane gęsto.

60 PLN
8343
Fi.Cp28

1919 karta do obrotu krajowego za 10 f., długość napisu KARTA POCZTOWA 69 mm, druk znaku opłaty zalany, karton ciemnopiaskowy, linia dzieląca kartkę między "P" i "O" napisu KARTA POCZTOWA, wszystkie linie adresowe punktowane gęsto; gwarancja Schmutz.

800 PLN
8344
Fi.Cs4IV

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 12 bez nominału, opuszczona cyfra 5.

300 PLN
8345
Fi.Cp29

1920 karta do obrotu krajowego za 15 f. (usunięte oznaczenie waluty), znak opłaty niebieski w typie II, linia dzieląca kartkę między "P" i "O" napisu KARTA POCZTOWA pęknięta u dołu, wszystkie linie adresowe punktowane gęsto.

120 PLN
8346
Fi.Cp29

1920 kartka z Bromowa 6.2.20 do Berlina, gwarancja Petriuk.

15 PLN
SOLD
8347
Fi.Cp31

1920 karta do obrotu krajowego za 10 f. (usunięte oznaczenie waluty), znak opłaty liliowy w typie I, linia dzieląca kartkę między "P" i "O" napisu KARTA POCZTOWA pęknięta u góry, wszystkie linie adresowe punktowane gęsto.

120 PLN
8348
Fi.Cp32

1920 karta do obrotu krajowego, linia dzieląca kartkę między "A" i "P" napisu KARTA POCZTOWA, wszystkie linie adresowe punktowane szeroko, w napisie propagandowym cztery wyrazy wydrukowane pismem grubym.

60 PLN
8349
Fi.Cp32

1920 karta do obrotu krajowego, linia dzieląca kartkę w przedłużeniu litery "P" napisu KARTA POCZTOWA, pęknięta w środku, wszystkie linie adresowe punktowane gęsto, wszystkie słowa napisu propagandowego wydrukowane pismem jednakowego kroju; pęknięta pionowa kreska.

100 PLN