The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7261

1944 Wodzowie, narożny znaczek z silnie przesuniętym ząbkowaniem, gwarancja Korszeń.

Fi.339
Mi.380 
120 PLN
SOLD
7262

1944 Wodzowie, 25 gr. (Traugutt) - frankatura wielokrotna, list ofrankowany 2 znaczkami, wysłany 13.IX z Zamościa do miejscowości Hyżne; znaczki unieważnione przedwojennym datownikiem z wyróżnikiem "*d*" (charakterystyczny brak drugiej cyfry 4 w dacie rocznej); wszelkie frankatury znaczkami za 25 gr., a wielokrotne w szczególności należą do najrzadziej spotykanych; dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.

Fi.339
Mi.380 
3 500 PLN
SOLD
7263

1944 Wodzowie, seria znaczków na kopercie listu z Chełma Lubelskiego do Lublina, znaczki unieważniono rzadkim kasownikiem prowizorycznym, w dniu 1.II.45, na 12 dni przed wycofaniem ich z obiegu; rosyjska gwarancja wewnątrz koperty - na każdy znaczek oddzielnie i na całość, " " (Prof. Win).

Fi.339-341
Mi.380-382 
1 000 PLN
7264

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX w Lublinie, znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropka między prawym uchem, a okiem"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-341
Mi.380-382 
800 PLN
7265

1944 Wodzowie, zestaw trzech kart wydania przedrukowego, każda karta dofrankowana znaczkiem innej wartości, jedna 1,25 zł. w taryfie właściwej dla karty poleconej, ostemplowane 13.IX w Lublinie, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-341
Mi.380-382 
700 PLN
7266

1944 Wodzowie, dwie arkuszowe próby siatkowe typu V na papierze KOLORYT: czerwona, znaczka za 25 gr. z R.Trauguttem i marginesowa czarna znaczka za 1 zł. z H.Dąbrowskim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339, 341 PV
Mi.380, 382  
3 500 PLN
7267

1944-1945 roczniki znaczków czystych.

Fi.339-387
Mi.380-420 (ohne 409
550 PLN
7268

1944 Wodzowie, oryginalnie kasowana seria, 50 gr. z międzypolem, kasowniki Rzeszów 1, Siedlce, Przemyśl 1, gwarancja i opis Schmutz, Krawczyk, Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
600 PLN
SOLD
7269

1944 Wodzowie, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
220 PLN
SOLD
7270

1944 Wodzowie, seria znaczków ciętych z bardzo rzadką odmianą w kolorze intensywno czerwonym (nakład dwa arkusze, z tego część jednego z arkuszy znaczka za 25 gr. we wspomnianym intensywnym odcieniu), gwarancja Krawczyk, Falkowski, i każdy znaczek z oznaczeniem jako cięty Schmutz.

Fi.339-41 nz
Mi.380-82 U 
11 000 PLN
SOLD
7271

1944 Wodzowie, unikalna seria prób w kolorze kanarkowym na papierze VICTORIA - drukarnia miała niewielką ilość tego bardzo dobrej jakości papieru i wykorzystała go do prób kolorów drukując wiele ich odcieni, ale w minimalnych nakładach, w kolorze kanarkowym istnieje oprócz oferowanych jedynie jedna w postaci próby trójkowej, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82 
7 600 PLN
SOLD
7272

1944 Wodzowie, 50 gr (Kościuszko) - frankatura pojedyncza, jedyny znany list "wodzów" z agencji pocztowo-telegraficznej w miejscowości Wysokie, wysłany 20.IX do Zamościa; znaczek unieważniony kasownikiem GG z wyróżnikiem "a" i usuniętym napisem "uber Krasnystaw (Distr.Lublin)", w monografii "POCZTA POLSKA W 1944 ROKU" nie odnotowano istnienia żadnej innej przesyłki, zreprodukowano tam kasownik z tego listu (ta sama data z charakterystycznym obniżeniem cyfry 2); unikalny walor, nieco słabszy stan zachowania, charakterystyczny dla listów z oryginalnego obiegu pocztowego; gwarancja Korszeń.

Fi.340
Mi.381 
5 000 PLN
SOLD
7273

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr. z T.Kościuszką w kolorze niebieskozielonym, gwarancja i opis "odbarwiony" Krawczyk.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
7274

1944 Wodzowie, arkuszowa próba siatkowa z wąskimi marginesami - typ VI, znaczka za 50 gr. z T.Kościuszką, sygnatury J.Witkowski, E.Kuś, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 PVI
700 PLN
7275

1944 Wodzowie, znaczek z pustopolem z kasownikiem Garwolin, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
200 PLN
7276

1944 Goznak, czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., prawy dolny z błędem z poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja Korszeń

Fi.342 B
Mi.383 
80 PLN
7277

1944 Goznak, wydanie obiegowe, znaczek za 50 gr. z błędem na poz.77 "wyrostek w prawej literze G", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.343 B
Mi.384 
25 PLN
7278

1944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, list wysłany 28.VII.1945 z Chorzowa do Warszawy, znaczki zostały wycofane z obiegu 31.V, urząd nadawczy nie zwrócił przesyłki do nadawcy, ale przesłał ją dalej, dopłatę pobrano od odbiorcy w Poznaniu; stempelek cenzury wojskowej nr.1893; jeden znaczek uszkodzony przy otwieraniu koperty.

Fi.343, D101
Mi.384 
100 PLN
SOLD
7279

1944 K.R.N., pionowy pasek znaczków za 1 zł./25 gr., górny poz.44 z pojedynczym, środkowy poz.4/54 z podwójnym nadrukiem i z błędem "lekkie wcięcie w cyfrze 9", a dolny poz.14/64 z podwójnym nadrukiem, ale bez błędu "cyfra 9 przerwana z lewej" występującego w późniejszej fazie druku na tej pozycji, wydrukowano jedynie dwie połówki arkuszy takich znaczków, tu oferowane te z większym wzajemnym przesunięciem nadruków, teoretycznie możliwe jest istnienie dziesięciu parek z każdego arkusza, ale taki układ błędów istnieje tylko jeden, gwarancja Mikstein (na znaczkach z podwójnym nadrukiem podwójna).

Fi.344 + 344 Np B4 +
Mi.386 
7 500 PLN
SOLD
7280

1944 unikalny (może jedyny znany)projekt znaczków wydania przedrukowego PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) i TRN (Tymczasowy Rząd Narodowy), stare gwarancje STRAUSS i Gryżewski.

Fi.344, 346 P
Mi.386, 388 
2 400 PLN
7281

1944 K.R.N. znaczek za 1 zł. z niekatalogowanym błędem z poz.20 "przerwana I w pierwszej XII", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.344 B
Mi.386 
40 PLN
7282

1944 K.R.N. znaczek za 1 zł. z błędami z poz.26 "zniekształcona 1" i "przerwana 9", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.344 B14
Mi.386 
30 PLN
7283

1944 K.R.N., zwykły i trzy z podwójnymi różnymi błędami nadruku skasowane na karcie 21.III w Krakowie: znaczek z nominałem na dole z błędem z poz.11 "uszkodzone dolne cyfry 3 i 9"; znaczek bez nominału z błędem z poz.47 "kropka po R ścięta"; znaczek z podwójnym nadrukiem (nakład 100 szt.) z błędem na poz.1/51 "uszkodzone górne cyfry 3, 1 i X"; gwarancja na odwrocie Kronnenberg, pod każdym znaczkiem Korszeń.

Fi.344 x B20, z B7,
Mi.386 
4 000 PLN
7284

1944 KRN - wydanie przedrukowe, osiemnastoblok - część znaczków z nominałem 1 zł. na dole znaczka, katalogowane błędy na poz.6, 7, 16, 18, 19, 25, 26, 29, gwarancja Korszeń.

Fi.344x B5-6, 10-15
Mi.386 
600 PLN
7285

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem z poz.12 "cyfra 9 wcięta z lewej", rzadka kumulacja błędów, gwarancja Korszeń.

Fi.344x B8
Mi.386 
150 PLN
7286

1944 Wodzowie - bloczek z naśladownictwami serii definitywnej z okolicznościowym dodrukiem, na kopercie, ostemplowany okolicznościowo 1.VI w Lublinie.


40 PLN
7287

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, piękna narożna odbitka kontrolna - próba typu 1 - okrągła kropka z poz.10 arkusza, na różowopomarańczowym papierze, gwarancja Korszeń.

Fi.VII P
600 PLN
7288

1945 P.K.W.N., kasowany znaczek za 2 zł./25 gr. z błędem znaczka podstawowego z II walca "lekki druk podwójny" (opisano w PZP str.300 dolny akapit) - najlepiej widoczne na dolnej belce, gwarancja Korszeń.

Fi.345 Dp
Mi.387 
150 PLN
7289

1945 R.T.R.P., znaczek z nadrukiem na miejscowym liście poleconym z Łańcuta 4.3.45.

Fi.346
Mi.388 
280 PLN
7290

1945 R.T.R.P. znaczek za 3 zł. z rzadkim błędem znaczka podstawowego na poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.346 B
Mi.388 
150 PLN
7291

1945 R.T.R.P. znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem nadruku na poz.45 "ukośna kreska drugiej cyfry 4 przerwana u góry", a także z błędem na znaczku podstawowym (II walec) "lewa litera "r" z kropką u góry", na liście poleconym, wysłanym 24.I.1945 z Kraśnika do Janowa Lubelskiego (opłata niezgodna z taryfą), znaczki unieważnione niemym kasownikiem prowizorycznym z dostawionym jednowierszowy stemplem "Krasnik"; stempelek cenzury wojskowej nr.166; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.346B7, 340
Mi.388, 384 
400 PLN
7292

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze jasnobrązoworóżowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.347a
Mi.389 
80 PLN
7293

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze brązoworóżowym z usterką "kropka nad TA", gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347a
Mi.389 
100 PLN
7294

1945 rocznica Powstania Styczniowego, marginesowy znaczek w kolorze brązoworóżowym z błędem na poz.28 "kropka przy policzku", gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347a
Mi.389 
120 PLN
7295

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym z błędem na poz.12 "akcent nad T", gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347ab
Mi.389 
120 PLN
7296

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze brązowaworóżowym drukowany na odwrocie niemieckiego urzędowego papieru kancelaryjnego, lewy znaczek z występującym w niewielkiej części nakładu błędem z poz.26 "plama przed szyją", gwarancja opis koloru i błędu Schmutz.

Fi.347ab
Mi.389 
900 PLN
7297

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, pięknie kasowana parka znaczków w kolorze brązowaworóżowym, drukowana na odwrocie niemieckiego papieru kancelaryjnego (nagłówek widać na zagiętej części marginesu), gwarancja Korszeń.

Fi.347ab
Mi.389 
700 PLN
7298

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze ciemno brązowawoczerwonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.347b
Mi.389 
160 PLN
SOLD
7299

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze czerwonobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.347d
Mi.389 
120 PLN
7300

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, bardzo rzadka, cięta marginesowa parka prób znaczka za 25 gr., przeznaczonego pod przedruk 5 zł., w kolorze c.czerwonawobrązowym i co bardzo rzadkie z początkowej fazy prób z częściowym brakiem odbicia rysunku, gwarancja Gryżewski.

Fi.347 P3
Mi.389 
3 000 PLN