The new auction will start soon

Auction 33. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6625

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
60 PLN
6626

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

Fi.1-125, D1-5, U1-3
920 PLN
6627

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
6628

1939-1943 zestaw serii kasowanych.

Fi.1-13, 40-51, 52-5
100 PLN
SOLD
6629

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG - mieszana frankatura ze znakami wydania przedrukowego, karta pocztowa za 12 gr. "krótkie e" z przedrukiem, dofrankowana znaczkami I wydania przedrukowego wysłana 4.I.1940 z Warszawy na Węgry.

Fi.1, 6, Cp1I
Mi.516 
120 PLN
6630

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 23.III.1940 z Krakowa z urzędu zaopatrzenia armii do Drezna, przesłany ambulansem relacji Kraków - Wrocław, pieczęć urzędowa.

Fi.6
100 PLN
6631

1939 I wydanie przedrukowe - frankatura trójkolorowa, list pobraniowy wysłany 18.V.1940 z Krakowa do Rzeszowa, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo ładnym stanie zachowania.

Fi.6, 8, 10
200 PLN
6632

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.7
100 PLN
6633

1939 I wydanie przedrukowe, 40gr. + 50gr. - frankatura dwukolorowa, polecona zagraniczna karta pocztowa, wysłana 26.III.1940 z Warszawy do Targu-Jiu w Rumunii, cenzury, kasowniki: tranzytowy Bukareszt i odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.8, 9
150 PLN
6634

1939 zagraniczna karta pocztowa, wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.


20 PLN
6635

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list wysłany z Częstochowy do Łodzi; zwraca uwagę prowizoryczny kasownik (bez daty).


Mi.522 
120 PLN
6636

1939 zagraniczna karta pocztowa, wysłana 14.XI z miejscowości Gevora w Rumunii do Warszawy; minimalnie słabszy stan zachowania.


23 PLN
SOLD
6637

1939 wydanie Deutsche Post Osten, kartka typ I.

Fi.Cp1I
45 PLN
SOLD
6638

1939 wydanie Deutsche Post Osten, kartka typ I.

Fi.Cp2I
45 PLN
SOLD
6639

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", czysta; bardzo dobry stan zachowania

Fi.Cp2I
70 PLN
6640

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", w czworobloku, rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.160 euro), w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
875 PLN
SOLD
6641

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.160 euro), w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
215 PLN
SOLD
6642

1940 II wydanie przedrukowe, niezwykle dekoracyjny ekspresowy list polecony - opłacony zgodnie z taryfą - wysłany 21.XII z Warszawy do Poznania, kasownik odbiorczy.

Fi.17, 22, 30
100 PLN
6643

1940 "Wyrostek na poziomej belce prawej 4" znaczek z błędem na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.X w Radomiu, znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b"; katalog Michel 2003/4 znaczek kasowany luzem wycenia na 140 euro; piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy, najpoważniejszy nawet zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18x, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
1 500 PLN
6644

1940 II wydanie przedrukowe, 24/25 gr - frankatura wielokrotna, list wysłany z Chełma Lubelskiego adresowany do Sądu Grodzkiego w Lublinie.

Fi.22
35 PLN
6645

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz, sprzedawany na pocztach jako karta do korespondencji zagranicznej.

Fi.23
20 PLN
6646

1940 znaczek okienkowy wklejany do arkusza w celu uzupełnienia przed dokonaniem przedruku znaczka. W czasie przedruku znaczek podwinął się stąd brak części nadruku. Bardzo rzadkie - tak samo powstały nadruki odwrócone, gwarancja Korszeń, sygnatura Rachmanow.

Fi.33 I
Mi.33 
3 000 PLN
6647

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr. (mały odstęp) - frankatura wielokrotna, parka na miejscowym liście przesłanym 20.VIII w miejscowości Skała, dekoracyjne prowizoryczne ostemplowanie.

Fi.33II
120 PLN
6648

1940 widoki zabytkowych budowli, makulatura znaczka za 24 gr z częściowym nadrukiem znaczka za 80 gr, lekkie zmarszczenia na gumie, gwarancja Schmutz.

Fi.50/45
1 500 PLN
6649

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr. - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana 19.VII w Warszawie.

Fi.52
60 PLN
6650

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach skasowana okolicznościowo 17.VII w Warszawie na kartach w pierwszym dniu obiegu, dodatkowo oryginalna koperta Versandstelle fur Sammlermarken Krakau.

Fi.52-55
250 PLN
6651

1940 seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową grzecznościowo stemplowana na kopercie.

Fi.56-58
40 PLN
6652

1940 Widoki zabytkowych budowli (III), 12 gr. - frankatura wielokrotna, list wysłany 11.V.1942 z miejscowości Leszczków do Czortkowa.

Fi.67
20 PLN
6653

1940 znaczek z serii "historycznej" na formularzu polskiej poczty polowej, skasowany grzecznościowo 18.I w Otwocku.

Fi.310
Mi.331 
15 PLN
6654

1940 karta pocztowa wysłana 10.XI ze szpitala w miejscowości Celle do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego; słabszy stan zachowania.


Mi.668 
35 PLN
6655

1940 WARSZAWA - kamuflażowe ostemplowanie prowizoryczne, beznapisowy kasownik, przerobiony z polskiego przedwojennego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej, widokówka wysłana 26.II do Gorlitz (Gorlice), listowa pieczęć formacyjna "KRAFTFAHRZEUGPARK WARSCHAU"; opisane przez J.Z.Piekuta w numerze 166/7 Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego z 2002 roku; rzadka, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
6656

1940 zagraniczna karta pocztowa wysłana 16.XII z Lizbony do Starego Sącza; cenzura Wehrmachtu; niewielkie przebarwienia.


80 PLN
6657

1940 list z Aten, wysłany do Warszawy, cenzury grecka i niemiecka, karta wysłana przez polskiego żołnierza przedzierającego się do Francji, aby kontynuować dalszą walkę z Niemcami; całość w dobrym stanie zachowania.


50 PLN
6658

1940 polska koperta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, wysłana 12.IV.1941 ze Zwolenia do Radomia, zwraca uwagę nietypowy kasownik; dobry stan zachowania.

Fi.Ck1
80 PLN
6659

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem na ciemnozielonoszarym znaku opłaty, hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE", wysłana 26.X z Lublina do Pruszkowa, znak opłaty unieważniony kasownikiem okolicznościowym; całostka rzadko spotykana (Michel 450 euro), bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp3I
1 100 PLN
6660

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 8.VIII z agencji pocztowej Proszowice do PCK w Krakowa, znak opłaty zgodnie z rozporządzeniem unieważniony datownikiem w Krakowie; stempel kancelaryjny Czerwonego Krzyża; praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji.

Fi.Cp3II
100 PLN
6661

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!", wysłana 7.VIII z Radomia do Ostrowca, prawy górny narożnik nadgięty.

Fi.Cp3II
50 PLN
6662

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 9.VI z Warszawy do Otwocka, znak opłaty unieważniony polskim przedwojennym kasownikiem mechanicznym.

Fi.Cp3II
100 PLN
6663

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1939), hasło propagandowe I - "TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYŚPIESZA!", czysta.

Fi.Cp3II
60 PLN
6664

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe O - "CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYŚPIESZA DORĘCZENIE", wysłana 7.V z Warszawy do Otwocka, znak opłaty unieważniony bardzo rzadkim niemym, kasownikiem; całość opisana przez J.Z.Piekuta w 3(102) numerze Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego.

Fi.CP4I
350 PLN