The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 32. Czesław Słania

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4171

1952 wydanie na przesyłki lotnicze, znaczek za 55 gr. rytowany, a znaczek za 1,40 zł projektowany i rytowany przez Czesława Słanię.

Fi.590-593A+B
Mi.728-731A+B 
40 PLN
4172

1954 10-lecie PRL, znaczki za 1,40 zł i 1,55 zł rytował Czesław Słania.

Fi.747-756
Mi.889-896 
100 PLN
4173

1954 10-lecie PRL, komplet kopert FDC, znaczki za 1,40 zł i 1,55 zł rytował Czesław Słania.

Fi.747-756
Mi.889-896 
140 PLN
4174

1963 wnętrze katedry w Uppsali - zeszycik niebieskich znaczków próbnych (tylko 10% numerowano), wydrukowanych w 1963 roku, w ramach testów nowej maszyny umożliwiającej drukowanie trójbarwnych stalorytów, którą wprowadzono do eksploatacji w 1965 roku; prezentowany motyw wykorzystano przy wydaniu z 1967 roku.


120 PLN
4175

1963 wnętrze katedry w Uppsali - zeszycik trójkolorowych znaczków próbnych, wydrukowanych w 1963 roku, w ramach testów nowej maszyny umożliwiającej drukowanie trójbarwnych stalorytów, którą wprowadzono do eksploatacji w 1965 roku; prezentowany motyw wykorzystano przy wydaniu z 1967 roku.


300 PLN
4176

1993 legenda o Orle Białym, blok cięty i próba autorstwa Czesława Słani w karnecie pamiątkowym wydanym z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu - POLSKA '93.


120 PLN