The auction will start on 19.04.2024

Auction 32. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
316

1880 Warszawa, rosyjska kartka - formularz dla warszawskiego biura meldunkowego z nadrukowanym tekstem w języku polskim i rosyjskim, suchotłoczony herb Warszawy - syrenka z podpisem "M..B.", doskonały stan zachowania, bardzo rzadkie.


Mi.A
900 PLN
317

1914 Białystok, próba znaczka opłaty doręczeniowej, bardzo rzadkie, gwarancja Mikulski.


3 200 PLN
318

1914 Białystok, próba znaczka opłaty doręczeniowej, próbnie stemplowana, bardzo rzadkie, fotoatest Mikulski.


3 200 PLN
319

1915 Warszawa, nadużycia form, znaczki cięte bez tła w kolorach zielonym i czerwonym

Fi.1-2 P
50 PLN
SOLD
320

1915 Warszawa, nadużycie formy, próba z dużego kamienia, zielona na piaskowym tle, cięta, niegumowana.

Fi.1P
40 PLN
321

1915 Warszawa, koperta wydania prywatnego z nadrukiem Russisch Polen użyta miejscowo w Warszawie ze znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.2, Ckp3II
500 PLN
322

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2j
Mi.2b 
120 PLN
323

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, znaczek z prześwitką na marginesie, ale co rzadkie, o pięknym klarownym nadruku, doskonałym dla celów porównawczych i ekspozycyjnych, gwarancja.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
120 PLN
324

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 22.XII, na odwrocie znaczek poczty miejskiej wydania przedrukowego, unieważniony stempelkiem z syreną.

Fi.7
Mi.8 
120 PLN
325

1915 Warszawa, kartka z Łodzi do Warszawy, stempel cenzury wojskowej i znaczek poczty miejskiej, ciekawa widokówka promująca dobroczynność "Dla głodnych".

Fi.7
60 PLN
326

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.IIb
300 PLN
327

1916 Częstochowa, list miejscowy, przesłany 11.II, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
150 PLN
328

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 14.IX, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
120 PLN
329

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 23.II z Warszawy, wyraźna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila, cenzura, stempelek nadawcy; efektowna całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2b
900 PLN
330

1916 Łódź, karat pocztowa wysłana 24.XI z Sosnowca i dostarczona przez pocztę miejską 27.XI, stempelek doręczeniowy odbity w kolorze czerwonym, cenzura warszawska; słabszy stan zachowania.

Fi.3a
100 PLN
331

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
170 PLN
SOLD
332

1916 Sosnowiec, seria czysta na podlepkach (Mi.50 euro), gwarancja Ways, Hartman,.

Fi.1-2
70 PLN
333

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja.

Fi.1-2
80 PLN
334

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja.

Fi.1-2
200 PLN
335

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
336

1916 Sosnowiec, seria kasowana z gumą (Mi.280 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
200 PLN
337

1916 Sosnowiec, seria czysta w pięknym stanie (Mi.200 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
270 PLN
SOLD
338

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. na poz.4 "uszkodzone litery STO w MIASTO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. na poz.9 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - oba błędy opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz, Franz i.

Fi.3-4B
800 PLN
339

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2Ib na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja.

Fi.5
80 PLN
340

1916 Sosnowiec, herb miasta w nietypowej parce tete-beche, z przeperforowanym w wymiarze znaczka marginesem, w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
600 PLN
341

1916 Sosnowiec, herb miasta, trójblok zawierający obie kombinacje parek tete-beche w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
550 PLN
342

1916 Warszawa, list firmowy z Niemiec do Warszawy, na odwrocie uszkodzony znaczek poczty miejskiej.

Fi.1
50 PLN
343

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopertach listów miejscowych.

Fi.2, 10
60 PLN
344

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 13.V, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr. unieważniony kasownikiem z syrenką; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.10
60 PLN
345

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 5.VII, opłatę za przesyłkę (5 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
180 PLN
346

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 13.V; przesyłkę doręczono następnego dnia, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr., unieważniony kasownikiem z syrenką.

Fi.10
80 PLN
347

1916 Warszawa, list miejscowy przesłany 1.III, doręczenie opłacono znaczkiem poczty miejskiej, znaczek unieważniono owalnym kasownikiem z datą.

Fi.10
80 PLN
348

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego wysłane 27.V, opłatę za przesyłkę (5 fen) pokrywał odbiorca, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
150 PLN
349

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 14.VIII, opłatę za przesyłkę (8 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr); zwraca uwagę prowizoryczny, beznominałowy stempelek "Pfennig Porto" z wpisaną wysokością opłaty.

Fi.10
120 PLN
350

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego, wysłane 6.X, opłatę za przesyłkę (8 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr); interesująca całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
150 PLN
351

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 13.IX, zwraca uwagę stempelek "8 Pfennig Porto", oznaczający, że opłatę za przesyłkę w wysokości 8 fen pokrywa adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
120 PLN
352

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy, wysłany 19.VIII, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek prowizoryczny "Pfennig Porto" stosowany w okresach przejściowych (z wpisaną wartością 8) - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie - 6 gr; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
150 PLN
353

1916 Warszawa, list z Niemiec do Warszawy, stempel poznańskiej cenzury wojskowej i znaczek poczty miejskiej.

Fi.10
50 PLN
354

1916 Warszawa, wydanie "seria pomnikowa" niedopuszczone do obiegu.

Fi.III-VIA
130 PLN
355

1916 Warszawa, marginesowa cięta seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu, w pięknym stanie (Mi. 200 euro).

Fi.III-VIA
Mi.III-VIC 
220 PLN