The new auction will start soon

Auction 32. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2511

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.XII z obozu do Rybnika, cenzura, wczesny rodzaj formularza.


50 PLN
2512

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Sajoszarnya, list wysłany 24.XI z obozu adresowany do Duszpasterstwa Polskiego w Budapeszcie, uzupełnione otwory od dziurkacza.


100 PLN
SOLD
2513

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, formularz z obozu wysłany 24.XI do Kobyłki; pieczęć formacyjna; wczesna przesyłka.


40 PLN
2514

1939-1945 widokówka przedstawiająca reprodukcję obrazu ukazującego życie codzienne w obozie jenieckim, wydana w latach 40-tych; bardzo dobry stan zachowania.


30 PLN
SOLD
2515

1939-1945 widokówka przedstawiająca reprodukcję obrazu ukazującego życie codzienne w obozie jenieckim, wydana w latach 40-tych; bardzo dobry stan zachowania.


55 PLN
SOLD
2516

1939 Internowanie na Litwie - pierwsza informacja do rodziny z obozu w Kalwarii, wysłana 28.X do Warszawy, w obozie tym przetrzymywano około 700 osób. Przesyłka w świetnym stanie zachowania, adresatem jest Franciszek Leja słynny matematyk polski; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


500 PLN
2517

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.XI z obozu do Częstochowy; cenzura.


50 PLN
2518

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Grossaffoltern (Fi.230.-).

Fi.2, FP5
180 PLN
2519

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.VI z obozu do Bydgoszczy.


40 PLN
2520

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs - formularz wysłany 24.IV, adresowany do Stalagu XIIIA, omyłkowo skierowany do Stalagu XVIIC, następnie przesłany prawidłowo; liczne stemple i cenzury; karta wzdłuż zgięta; bardzo dekoracyjna całość o pięknym obiegu.


200 PLN
2521

1940 kartka ze Stalagu XVIIB.


80 PLN
2522

1940 list (z treścią) polecony z Lublina 18.7.40 do obozu w Brodach. Przesyłki do obozu sa rzadkie.


150 PLN
2523

1940 Stalag XIIIA - karta pocztowa wysłana 3.I z obozu do Chełma Lubelskiego, cenzura.


50 PLN
2524

1940 Oflag IIB - formularz wysłany 12.III z Warszawy do obozu, cenzura; doskonały stan zachowania.


70 PLN
2525

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kakues, formularz wysłany z obozu 23.IV do Warszawy; ładna całość.


120 PLN
2526

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu, wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
2527

1940 Oflag IIA - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża, odcinek 2, wysłany w kwietniu do Torunia.


30 PLN
2528

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu zatrudnieni byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; karta pionowo zgięta.


180 PLN
2529

1940 Oflag VIIA - karta wysłana 29.IV z Warszawy do obozu, cenzura; zwraca uwagę ciekawy formularz (pionowe złamanie).


30 PLN
2530

1940 Internowanie na Litwie - Ukmerge (Wiłkomierz) - karta pocztowa wysłana 25.IV z obozu do Sokółki, znajdującej się już w tym czasie na terenie Zachodniej Białorusi; na odwrocie kasownik odbiorczy 16.V; karta miejscami zabarwiona tuszem.


250 PLN
2531

1940 Stalag XIIB - karta wysłana 9.XII z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość, odmiana formularza z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40".


200 PLN
2532

1940 Internowanie w Rumunii - Calimanesti, list polecony wysłany 22.XII z obozu do Warszawy, zalepka cenzury niemieckiej, liczne stempelki cenzorskie; ogólny stan zachowania dobry (brak tylnej klapy).


50 PLN
2533

1940 Oflag IVB - listownik wysłany 26.IV z obozu do miejscowości Bożki; dwa różne stempelki cenzury.


40 PLN
SOLD
2534

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


150 PLN
2535

1940 Oflag IIA - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża wysłany w lutym do Bydgoszczy, odcinki 2, 3, 4.


50 PLN
2536

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.III z obozu do Radomska, wewnątrz stempel informacyjny dla krewnych, dotyczący sposobu pisania i adresowania przesyłek; cenzura obozowa; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator ?); doskonały stan zachowania.


80 PLN
2537

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, dekoracyjna całość.


120 PLN
2538

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z miejscowości Miskolcz do Warszawy, dekoracyjna całość.


80 PLN
2539

1940 Starobielsk - karta pocztowa z obozu wysłana 7.III przez Jana Stemplińskiego (nie figurującego na katyńskiej liście zamordowanych); w obozie przetrzymywano około 4 tysięcy jeńców, jedynie około 100 osób stanowili cywile; w kwietniu i maju wymordowano prawie wszystkich jeńców, życie ocaliło zaledwie około 80 osób; typowy stan zachowania dla przesyłek "katyńskich".


700 PLN
2540

1940 list z Oflagu VIIA.


100 PLN
2541

1940 kartka z Oflagu XA.


80 PLN
2542

1940 kartka z Oflagu XIA.


100 PLN
2543

1940 kartka z Oflagu IIB.


80 PLN
2544

1940 kartka wysłana 1.IV przez syna z obozu internowanych gimnazjalistów (?) Balatonzamaroli na Węgrzech do ojca polskiego oficera w Paryżu, dopisek Beligerant interne, pieczęć obozu stempelek cenzury francuskiej, ciekawa treść, doskonały stan zachowania.


250 PLN
2545

1940 Internowanie na Łotwie - obóz Żante w pobliżu Lipawy (Liepaja), karta pocztowa wysłana 27.V do Skierniewic, cenzura łotewska i niemiecka; ze względu na niewielką liczbę internowanych, przesyłki z Łotwy należą do najtrudniej osiągalnych walorów tego działu.


500 PLN
2546

1940 Frontstalag 213 - jeniecki obóz frontowy - karta pocztowa wysłana 23.XI z miejscowości Delitz, adresowana do Stalagu XIIA, po bezskutecznych poszukiwaniach adresata, przeadresowana do Frontstalagu; ładnie udokumentowany obieg pocztowy.


200 PLN
2547

1940 Kozielsk - zestaw dokumentów dotyczących kapitana artylerii Józefa Konrada Podgórskiego zamordowanego w Katyniu: koperta z obozu (1940) oraz niejasne odpowiedzi na pisma poszukujących, ambasady RP w Kujbyszewie (1942) i PCK (1949). Ilustracja dramatu, który był udziałem wielu polskich rodzin i bezduszności aparatu władzy wobec pokrzywdzonych..


1 800 PLN
2548

1940 Stalag XIIIC - polska karta pocztowa z nadrukiem, część na odpowiedź(Fi. 200,-), hasło propagandowe W - "TELEGRAMY MOZNA NADAWAĆ W POCIĄGACH POSPIESZNYCH I SAMOLOTACH", wysłana 3.XII z Warszawy do obozu, cenzura i dodatkowy stempelek informacyjny; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6B
Mi.P7A 
300 PLN
2549

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Buren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
150 PLN
2550

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład 50.000.

Fi.Fp2
80 PLN