The new auction will start soon

Auction 32. Plebiscites 1920-1922

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1412

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 12.IV, a więc na kilka dni przed ich oficjalnym wprowadzeniem do obiegu (!) w urzędzie Cieszyn 2.

Fi.1-10I
150 PLN
1413

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania (serie) na kopercie listu poleconego wysłanego 21.III z Opola do Kłodzka, kasownik odbiorczy.

Fi.1-12
300 PLN
1414

1920 kompletna seria na grzecznościowym ekspresie poleconym z Opola do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-9
60 PLN
1415

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, cięta próba z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
220 PLN
1416

1920 znaczek wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego Kwidzyna, gwarancja Schmutz.

Fi.4
120 PLN
1417

1920 Olsztyn - I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
300 PLN
1418

1920 Śląsk Cieszyński, najwcześniejsze znane użycie znaczków plebiscytowych !!! list polecony wysłany 14.IV z urzędu pocztowego Cieszyn 1 do Bazylei, opłacony znaczkami za 50 f. z nadrukiem typu I, wydanie przedrukowe wprowadzono oficjalnie do obiegu 15.IV, ale znaczki z pewnością zostały do urzędów, a przynajmniej głównego, dostarczone już wcześniej, kasownik odbiorczy na odwrocie; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.5
1 600 PLN
1419

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.11 B
40 PLN
1420

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, znaczek za 50 fen./5 mk. - Mi.typ Ia - w kolorze czerwonopomarańczowym z nakładu berneńskiego z matowym nadrukiem (Fi.400.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12ba
Mi.12b 
300 PLN
1421

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria czysta w pięknym stanie, znaczek za 15 Pf., gwarancja Hey BPP.

Fi.15-28
320 PLN
1422

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne, 10f + 30f - frankatura dwukolorowa, list w kopercie firmowej wysłany 18.I.1922 z Gliwic do Gorlic.

Fi.16, 20
80 PLN
1423

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Hey BPP.

Fi.18b
600 PLN
1424

1920 kartka z Bismarckhütte (Hajduki Wielkie) 4.7.20, widokówka malarstwo.

Fi.20
40 PLN
1425

1920 KONIGSHUTTE - rzadkie kasowniki prowizoryczne Górnego Śląska, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 80 Pf. z kasownikiem prowizorycznym z Huty Królewskiej.

Fi.25
80 PLN
1426

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, rzadko spotykana kompletna seria w ładnym stanie.


250 PLN
1427

1920 Górny Śląsk - niemieckie fałszerstwo dywersyjne - znaczki na karcie ostemplowane 20.III (dzień plebiscytu) w Lublińcu. Podczas plebiscytu, Niemcy sporządzili fałszerstwo polskich znaczków obiegowych i dodatkowo opatrzyli je nadrukiem zachęcającym do głosowania za Niemcami.


200 PLN
1428

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 40 Pf. nieząbkowany z lewej, z pełnym marginesem, z oryginalną gumą bez śladu podlepki, w bardzo ładnym stanie, rzadki wysoko wyceniany błąd (Mi.300 euro).


Mi.21UI 
500 PLN
1429

1920 wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, znaczek z "abklatchem".


120 PLN
1430

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 5/15 f. - typu Ia, na znaczku fioletowym zamiast niebieskim (Mi.550 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk.


Mi.10F 
990 PLN
1431

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, w pięknym stanie (Fi.2500.-), gwarancja.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
1 500 PLN
1432

1920 niewprowadzone do obiegu znaczki poczty plebiscytowej w marginesowych parkach z numerem HAN na marginesie, stan idealny, nakład znaczków po 500 sztuk, tak więc parek z numerem HAN na marginesie może istnieć maksymalnie 5 kompletów, unikalne, fotoatest ze szczegółowym opisem Mikulski.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
9 500 PLN
1433

1920 II wydanie urzędowe dla Górnego Śląska, znaczek za 2 mk. z podwójnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk

Fi.U18 Np
Mi.D19 
12 PLN
SOLD
1434

1920 I wydanie urzędowe dla Górnego Śląska, parka znaczków za 30 fen. z nadrukiem i bez nadruku (widoczne suche uderzenie), gwarancja Schmutz.

Fi.U5
800 PLN
1435

1920 znaczek z nadrukiem jak na znaczkach wydania obiegowego stosowany w obrocie wewnętrznym, gwarancja Schmutz.

Fi.VI
400 PLN
1436

1920 czworoblok znaczków z nadrukiem jak na znaczkach wydania obiegowego stosowanych w obrocie wewnętrznym, gwarancja Schmutz.

Fi.VI
1 500 PLN
1437

1921 kartka z Bismarckhütte (Hajduki Wielkie) 19.4.21, widokówka malarstwo.

Fi.18
40 PLN
1438

1921 kartka z Schwientochlowitz (Świętochłowice) 18,1.21, widokówka malarstwo.

Fi.20
40 PLN
1439

1921 ciekawa niemiecka kartka propagandowa, na froncie grzecznościowo stemplowane znaczki plebiscytowe, kartka złamana i zaklejona taśmą przezroczystą na froncie.


300 PLN
1440

1922 kartka z Koźla (Cosel) 20.2.22 do Kłajpedy.

Fi.19, 26
100 PLN
1441

1922 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 22.III z miejscowości Pitschen (Byczyna), która w wyniku plebiscytu przyznana została stronie niemieckiej.

Fi.Cp3, 15, 16, 18,
60 PLN
1442

1931 X-lecie plebiscytu na Górnym Śląsku, niemiecka karta propagandowa.


25 PLN