The auctions ends in:

Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
12229

1918 list polecony z Komitetu Ratunkowego w Olkuszu 11.XII.18 do Radomia opłacony znaczkiem austriackim i rzadkimi na terenach polskich znaczkami dopłaty dla Bośni i Herzogowiny, na odwrocie stempel odbiorczy.

576 PLN
SOLD
12230
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie PKL, seria kasowana w ładnym stanie, najdroższy znaczek - 6 hal. gwarancja Krawczyk.

80 PLN
12231
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie PKL, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 h. gwarancja Krawczyk.

150 PLN
12232
Fi.59
Mi.58 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, złożony nekrolog wysłany jako list z Rzeszowa 10.III.19 do Lwowa, opłacone według taryfy za druki, bardzo osobliwa przesyłka z rzadką pojedynczą frankaturą znaczka za 10 hal.

200 PLN
SOLD
12233
Fi.59 B
Mi.58 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h., z błędem na poz.73 "uszkodzone A", gwarancja Korszeń.

30 PLN
12234
Fi.62
Mi.61 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

40 PLN
12235
Fi.62, 63
Mi.61, 62 

1919 fragment (połowa olbrzymiej koperty na dokumenty księgowe) listu poleconego z Krakowa 3.III.19.

60 PLN
SOLD
12236
Fi.73-84A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

320 PLN
12237
Fi.73-84A
Mi.77-88 

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta.

120 PLN
12238
Fi.73B
Mi.78 

1919 CZERLANY - wydanie w walucie koronowej, znaczek za 5 h. z bardzo rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Czerlan, gwarancja Krawczyk.

100 PLN
SOLD
12239
Fi.73B
Mi.77 

1919 opaska gazetowa z Cieszyna 11.VII.19.

40 PLN
SOLD
12240
Fi.73 P5 Dp
Mi.65 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk próby znaczka za 3 h., gwarancja Schmutz.

100 PLN
SOLD
12241
Fi.74A Dp
Mi.67 DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 10 hal.

40 PLN
12242
Fi.74B
Mi.78 

1919 miejscowy list z Krakowa nadany 21.II.19 opłacony znaczkiem austriackim nie mającym mocy obiegowej, koperta od góry mocno przycięta i rozdarta.

40 PLN
12243
Fi.74B, 75B, 79B
Mi.78, 79, 83 

1919 list polecony z Krakowa 22.XI.19 do ministerstwa w Poznaniu, koperta poplamiona jak na obrazku, stempel odbiorczy na odwrocie.

50 PLN
12244
Fi.74B, 77B
Mi.78, 81 

1919 list z Sambora 2.VIII.19 do Krakowa ze stemplem cenzury wojskowej w Samborze.

60 PLN
12245
Fi.74B, 77B
Mi.78, 81 

1919 list sądowy z Gorlic do Krakowa, oba znaczki z usterkami druku opisanymi w PZP.

40 PLN
12246
Fi.74 P2
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze zielonkawoszarym, gwarancja Schmutz.

25 PLN
SOLD
12247
Fi.75A Dp
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, druk podwójny znaczka za 10 h. w kolorze brązowawopomarańczowym (Fi.150.-), gwarancja Schmutz.

120 PLN
12248
Fi.75B, 79A, 109
Mi.71, 79, 125 

1919 list polecony z Tarnowa 5.IX.19 do Szwajcarii, stempel cenzury krakowskiej K3 i nalepka "Na ochronkę J.Piłsudskiego".

140 PLN
SOLD
12249
Fi.75B, 80A
Mi.67, 84 

1919 przekaz paczkowy z Piotrkowa 20.5.19 do Radomia na formularzu austriackiej poczty polowej.

80 PLN
SOLD
12250
Fi.75B, 82A
Mi.74, 79 

1919 przekaz paczkowy z Wolbromia 25.XI.19 do Ostrowca, znaczek opłaty skarbowej użyty jako znaczek opłatny, a znaczek opłatny użyty jako znaczek dopłatny w Ostrowcu.

180 PLN
12251
Fi.75 P1
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana grzecznościowo próba znaczka za 10 h. w kolorze żółtym, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
SOLD
12252
Fi.75 P3
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana grzecznościowo próba znaczka za 10 h. w kolorze różowym, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
12253
Fi.76B
Mi.80 

1919 wydanie w walucie koronowej, 15 hal - frankatura pojedyncza, widokówka przesłana 10.IV miejscowo w Lublinie, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, przerobionym z datownika austro-węgierskiej poczty polowej.

25 PLN
12254
Fi.76B
Mi.80 

1919 kartka z Rudawy koło Krakowa 17.X.19 do Wiednia, część opłaty pocztowej opłacono z austriackiej całostki nie mającej już mocy obiegowej, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

100 PLN
12255
Fi.76B, 79B
Mi.80, 83 

1919 firmowy list polecony z Krakowa 14 (Podgórze) 7.V.19 do sądu cywilnego w Krakowie, stempel odbiorczy na odwrocie.

40 PLN
12256
Fi.77B, 79A, 79B
Mi.69, 71, 83 

1919 przekaz pieniężny ze Lwowa 9.8.19 do Krakowa, na odwrocie znaczek z lokalnym nadrukiem PORTO.

80 PLN
SOLD
12257
Fi.78
Mi.82 

1919 "CENZURA WOJSKOWA STRYJ" stempelek cenzury, na liście wysłanym ze Stryja do Krynicy; z kolekcji S.Rosińskiego.

80 PLN
12258
Fi.78A
Mi.82 

1919 miejscowa kartka ze Lwowa 17.VII.19 ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

40 PLN
SOLD
12259
Fi.78B
Mi.82 

1919 list polecony z nadleśnictwa nadany w Końsku 22.XII.19 do Radomia, poaustriacki kasownik Końsk i prowizoryczna erka, na odwrocie stempel odbiorczy Radom 24.XII.19, znaczek z usterką "przerwana ramka".

70 PLN
12260
Fi.78B
Mi.82 

1919 list sądowy z Gorlic 8.XI.19 do Krakowa.

20 PLN
12261
Fi.78 P1
Mi.70 

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 25 hal. w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja Schmutz.

25 PLN
SOLD
12262
Fi.79B
Mi.83 

1919 firmowy list polecony z Wieliczki 12IV.19 do sądu w Krakowie, erka ręcznie pisana, na odwrocie stempel odbiorczy.

35 PLN
12263
Fi.79B, Cp16IIx
Mi.83 

1919 wydanie krakowskie, kartka ekspresowa z Milówki 18.5.19 do Wiednia, stempel cenzury krakowskiej i stempel odbiorczy, nadruk typ 121, gwarancja na odwrocie Schmutz.

300 PLN
12264
Fi.80A Dp
Mi.72 DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor., dolna połowa znaczka z gumą na froncie.

40 PLN
12265
Fi.80A Dp
Mi.72 DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor. na papierze prążkowanym pionowo.

50 PLN
12266
Fi.80A Dp
Mi.72 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor.

50 PLN
12267
Fi.80B
Mi.84 

1919 list polecony z prowizoryczną R-ką Lwów 2 do Wiednia ze stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.

60 PLN
12268
Fi.81A
Mi.73 

1919 wydanie w walucie koronowej, niedobity druk znaczka za 1,50 kr.

40 PLN