Page:
Postage dues
Poz# Features Catalog Description Actual price
10305
Fi.D20 P

1919 róg obfitości, marginesowa czarna próba znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

600 PLN
10306
Fi.Pd16

1919 lokalne prowizoria dopłat, Kraków 1 - nadruk stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy wysłany 16.VII z Krynicy.

150 PLN
10307
Fi.Pd24

1919 lokalne prowizoria dopłat, Kraków 11 (Dębniki) - nadruk stempelkiem drewnianym, przekaz pocztowy wysłany 8.VIII z Brzeska.

150 PLN
10308
Fi.Pd8, 10

1919 lokalne prowizoria dopłat, Lisko, przekaz pocztowy wysłany 9.VIII ze Lwowa.

180 PLN
10309
Fi.Pd8-11

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1, znaczki ostemplowane na kopercie 26.V, zwraca uwagę ciekawy datownik.

40 PLN
10310
Fi.D20

1920 miejscowa kartka z Radomia 30.X.30 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

40 PLN
10311
Fi.D22

1920 urzędowy list ze Stryja do Lwowa opłacony przez odbiorcę parką znaczków dopłaty za 200 hal.

120 PLN
10312
Fi.D21

1921 urzędowy list miejscowy z Drohobycza opłacony przez odbiorcę znaczniem dopłaty za 500 hal.

120 PLN
10313
Fi.D32 B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 Mk./15 hal. z błędem znaczka podstawowego na poz.69 "orzeł z fajką Mk", gwarancja i opis Korszeń.

50 PLN
10314

Fi.D32 B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.4 błąd występujący w części nakładu "dziurka w 6", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN
10315

Fi.D32 B12

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.81 błąd "drugie a w dopłata cienkie", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
10316

Fi.D32 B13+B+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
10317

Fi.D32 B15+B16

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.95 błąd "kropka po Mk nikła", a na poz.96 błąd "p przerwane u dołu", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
10318

Fi.D32 B7+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.62 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.72 niekatalogowany błąd "szczerby w 6, M i pierwszym a", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
10319

Fi.D32 B7+B9

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, na poz.32 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.38 "brak kropki po Mk", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN
10320

Fi.D32 B8+B11+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.34 błąd "skośna kreska k cienka u nasady", a na poz.40 błąd "6 przerwane u góry" i spacja przed nadrukiem z szóstej kolumny, na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

120 PLN
10321
Fi.D32 B9

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 Mk./15 hal. z błędem na poz.73 "brak kropki po Mk", gwarancja i opis Korszeń.

20 PLN
10322

Fi.D32 B9+B11+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
10323
Fi.D33 B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, parka znaczków za 6 Mk./25 hal. z błędem na poz.12/13 "spacja pomiędzy znaczkami", gwarancja i opis Korszeń.

20 PLN
10324
Fi.D33 B13

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 84 "o przerwane u góry".

15 PLN
10325

Fi.D33 B13+B+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
10326

Fi.D33 B15+B16

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., z błędami -na poz.95 "kropka po Mk nikła", a na poz.96 "p przerwane u dołu", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
10327
Fi.D33 B7

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 62 "pionowa kreska k skośnie ucięta".

15 PLN
10328

Fi.D33 B9+B11+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
10329

Fi.D33 B+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal.,z niekatalogowanymi błędami - na poz.16 "plamka między 6 a Mk", a między poz.15 i 16 "dodatkowa spacja", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
10330

Fi.D33 B+B4

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.54 błąd "kropka w kształcie półksiężyca", a na poz.43 niekatalogowany błąd "przerwane pierwsze a", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
10331

Fi.D33 B+B+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, pięcioblok znaczków za 6 Mk./25 hal.,z niekatalogowanymi błędami - na poz.3 "szczerba w M i wygięty nosek w a", na poz. 4 "dziurka w 6", a między poz.12 i 13 "dodatkowa spacja", gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
10332
Fi.D34 B

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, znaczek za 20/10 Mk. z ledwo widocznym - suchotłoczonym Mk. i dopłata, na wycinku z kasownikiem POLSKA WYSTAWA RUCHOMA na G.ŚLĄSKU*KATOWICE*, gwarancja Schmutz.

250 PLN
10333
Fi.D34 B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, znaczek za 20 Mk./10 hal. z błędem na poz.3 "szczerba w M i wygięty nosek w a", gwarancja i opis Korszeń.

50 PLN
10334

Fi.D34 No B

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, parka znaczków za 20/10 Mk. z odwróconym nadrukiem i abklatschem, dolny znaczek z błędem na poz.56 "wcięcie w o", gwarancja Falkowski.

900 PLN
10335
Fi.D43

1921 wydanie obiegowe - orzeł z tarczą, parka znaczków za 50 mk. bez perforacji po prawej.

40 PLN
10336
Fi.D47

1923 list z Kowla 14.VIII.23 do Warszawy niewłaściwie opłacony, dopłatę uiścił odbiorca.

35 PLN
10337
Fi.D54-64

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

180 PLN
10338
Fi.D78I+D77I

1924 orzeł z tarczą w nowej walucie, bardzo rzadka parka ciętych znaczków dopłaty za 3 i 2 zł., rozdzielona międzypolem, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
10339
Fi.D56, 65, 69

1925 polecony list urzędowy z miejscowości Bursztyn 25.V.25 opłacony przez odbiorcę w Lipnicy Dolnej (stary poaustriacki kasownik) mieszaną frankaturą znaczków dopłaty w walucie markowej i złotowej.

150 PLN
10340
Fi.D66

1926 niewłaściwie opłacona kartka z Bielska, dopłatę uiścił odbiorca.

35 PLN
10341
Fi.D67, D68

1926 kartka z urzędu skarbowego w Radomiu opłacona przez odbiorcę w Białobrzegach znaczkami dopłaty.

15 PLN
10342
Fi.D67, D68

1927 niewłaściwie opłacony list z Włodzimierza Wołyńskiego 27.XII.27 do Warszawy, dopłatę uiścił odbiorca.

35 PLN
10343
Fi.D73I

1930 znaczek dopłaty na skarcie - paczkowym adresie pomocniczym, przesłanym z Koła 31.XII do Strzelna.

50 PLN
10344
Fi.D72II

1931 miejscowy list urzędowy "NALEŻYTOŚĆ POCZTOWĄ UIŚCI ADRESAT" wysłany 12.VIII w Kołomyi, ponieważ "adresat wyjechał na nie ograniczony czas" przesyłka nie została doręczona i zwrócona do nadawcy; list do tej pory nie został otwarty !

25 PLN